Bollmora vårdcentral

Välkommen till oss!Till toppen
icon-newsNyheter

Nyheter

Pollenproblem?

I år har pollensäsongen startat ovanligt tidit. Har du problem med allergi är du välkommen att boka tid hos oss. Du vet väl att de flesta allergimediciner är receptfria och du finner dem på ditt närmaste apotek.

Tips och råd om pollen
Vi erbjuder

Vi erbjuder

Här kan du hitta information om våra olika mottagningar.

Läkarmottagning

Akuta läkartider

Varje vardag klockan 8 släpper vi ett begränsat antal akuttider. Du är välkommen att ringa oss direkt på morgonen för att få en akuttid samma dag. En sjuksköterska kommer att göra en första bedömning om en tid ska bokas till läkare eller till någon annan.

Dessa tider är avsedda för relativt enkla åkommor och besökstiden är cirka 10 minuter.

Akuttid läkare vid infektion

Du har också möjlighet att själv boka en kortare tid (10 minuter) hos läkare via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Detta gäller dig som lider av åkommor så som ont i öra, hals, snuva, hosta, urinvägsbesvär, leverfläckar eller sårinfektion.

Läkarmottagningen erbjuder

Till oss kan du komma med din kroniska sjukdom eller tillfälliga besvär. Vi ger dig en kvalificerad medicinsk bedömning och strävar efter att hjälpa dig på bästa sätt. Vi utreder och behandlar de flesta sjukdomar och besvär.

Ibland finns behov av annan specialistvård och då ordnar vi med remiss för sådan bedömning. Vi kan även hjälpa dig med recept, bedömning av eventuell sjukskrivning samt vissa intyg

På mottagningen kan du både möta specialistläkare och läkare under fortbildning, såsom specialisttjänstgöring (ST) och allmäntjänstgöring (AT).

Senast ändrad: 2018-01-19

Sjuksköterskemottagning

Du som är listad hos oss kan boka kortare besök till distriktssköterska på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Exempel på besöksorsaker:

 • Lättare hudåkommor
 • Kontroll av blodtryck
 • Borttagning av stygn
 • Injektion (enligt remiss)

Vid dessa tillfällen har vi endast möjlighet att erbjuda en kort bedömningstid. Vi kan tyvärr inte hantera några andra ärenden på dessa tider. 

Ett besök kostar 100 kronor, och frikort gäller.

Boka längre besök

För följande besöksorsaker vill vi gärna att du bokar ett längre besök så att vi kan avsätta lite mer tid för att ta hand om dig på bästa sätt:

 • Utmätning av kompressionsstrumpor
 • Diabeteshjälpmedel/rådgivning
 • Råd och stöd i livsstilsfrågor (tobak, alkohol, vikt, kost och motion)
 • Förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Ta kontakt med mottagningen för tidsbokning. Telefonnummer: 08-718 72 72

Sjuksköterskemottagningen erbjuder

På sjuksköterskemottagningen hjälper vi dig med besvär som du inte behöver besöka läkare för, som exempelvis injektioner, blodtryckskontroller, sårvård och borttagning av stygn. Vi ger råd och förskriver bland annat hjälpmedel.

Senast ändrad: 2018-01-30

Astma/KOL

Vårt astma/KOL-team består av specialistutbildad personal: läkare, distriktssköterska,  sjukgymnast, arbetsterapeut, tobaksavvänjare, dietist och kurator.

För tidsbokning till 

Astma/KOL-sjuksköterska
Telefon 08-718 72 62, telefontid tisdag-torsdag 8.00-8.30 (övriga tider finns meddelandefunktion)

Läkare
Telefon 08-718 72 72, telefontid måndag-fredag 8-17.

Sjukgymnast
Telefon 08-718 72 05, måndag-torsdag 10.30-11 och 14.00-14.30. Fredag 10.30-11.00.

Arbetsterapeut/Tobaksavvänjning
Telefon 08-718 72 43,  telefontid måndag-fredag 11-12.

Dietist
Telefon 08 718 72 09, telefontid  måndag-fredag 11.30-12.00.

Astma/KOL-mottagningen erbjuder

Vi erbjuder dig med allergi, astma eller KOL stöd. Det kan bland annat vara allergitester och kontroll av din lungfunktion, förebyggande insatser, ökad kunskap om din sjukdom och fortlöpande vård. Det finns stora hälsovinster i att sluta röka. Vi hjälper till med rökavvänjning genom rådgivning och motiverande samtal.

Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen arbetar med tobaksavvänjning. De erbjuder telefonsamtal som kan öppna dina ögon för nya möjligheter och lösningar. Du kan också chatta med dem eller fylla i kontaktformuläret på deras webbsida för att bli uppringd.

Läs mer på slutarokalinjen.se

Senast ändrad: 2018-01-19

Barnavårdscentral

Besök gärna barnavårdscentralens egen hemsida för mer information om oss.
http://bvc.sll.se/har-finns-vi/bollmora/

Barnavårdcentralen erbjuder

Vi erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. Vi kan ge stöd och råd i föräldraskapet, upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa, samt uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.

Tänk på att inte ta med ditt barn till barnavårdscentralen när barnet är sjukt. Vi har många nyfödda som besöker oss och som vi vill utsätta för så lite smittrisk som möjligt. Kontakta istället din vårdcentral eller 1177.

Senast ändrad: 2018-01-19

Hemsjukvård

För att du ska ha rätt till hemsjukvård krävs att:

 • Du inte kan ta dig till vårdcentralen
 • Vården du behöver hemma är långvarig och planeras att pågå i minst 14 dagar

Hemsjukvården erbjuder

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård. Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av distriktssköterska i samråd med dig och din läkare.

Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om medicinska insatser som att ge insulin, dosettdelning eller provtagning. För att din vård ska bli trygg och säker har hemsjukvården ett nära samarbete med hemtjänsten.

Senast ändrad: 2018-01-19

Medicinsk fotvård

Medicinsk fotsjukvård

Medicinsk fotsjukvård förebygger, behandlar och lindrar sjukdomar och andra ohälsotillstånd i foten som kan bero på både yttre och inre faktorer. 

Fotsjukvård kan vi erbjuda till dig som stämmer in i någon av följande grupper:

 • du som är diabetiker typ 1 och 2 med begynnande eller befintliga komplikationer
 • du som har cirkulationsrubbningar som förorsakat eller riskerar att förorsaka så
 • du som har grava fotproblem inklusive missbildningar eller felställningar på grund av reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar

Remiss krävs och besöket kostar 100 kr, frikort gäller.

Vi erbjuder medicinsk fotvård. Det kan till exempelvis handla om patienter med komplikationer på grund av diabetes, cirkulationsrubbningar, reumatiska sjukdomar eller andra fotproblem. För besök krävs remiss från din läkare.

Senast ändrad: 2018-01-19

Provtagning

Kontakta laboratoriet
Telefonnummer
08-585 881 54

Öppettider
Måndag-torsdag 7.45-16.00
Fredag 7.45-14.00

Waranprov
Waranprovtagningen har öppet måndag-fredag klockan 7.45-10.30.

Allmänt vid provtagning

Dagen innan provtagning bör du undvika fet mat och alkohol. Blodprov tas oftast i armvecket och det är därför bra om du bär kläder som är lätta att vika upp. Nivåerna av de flesta ämnen i kroppen påverkas av kroppsläget. Innan provtagningen bör du därför sitta ned i 15 minuter i lugn och ro i väntrummet.

Fastande prover

Om du blivit ombedd att vara fastande betyder det att du inte ska äta efter klockan 22 på kvällen före provtagningen och fram tills att du lämnat provet. Du kan dricka vatten.

Om du tar Levaxin ska du inte ta tabletten på morgonen.

Urinprov

Om du ska lämna urinprov bör du ta med dig morgonurin. Du får ett sterilt provrör från oss.

Senast ändrad: 2018-01-19

Psykosocialt stöd

Du som är 18 år eller äldre och som mår dåligt psykiskt är välkommen till vårt psykosociala mottagningsteam.

För att komma hit behöver du först träffa en läkare på vårdcentralen. Läkaren gör en första bedömning och därefter bokas ett bedömningssamtal till kurator.

Psykosocial mottagning erbjuder

Vi erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för dig som mår psykiskt dåligt. Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter eller är i kris. Om bekymren vuxit sig så pass stora att du är i behov av psykiatrisk specialistvård erbjuder vi rådgivning och vidare remittering.

Hjälplinjen hos 1177 Vårdguiden erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd alla dagar klockan 13-22. Telefonnummer: 0771- 22 00 60.

Läs mer om Hjälplinjen

Senast ändrad: 2018-01-19

Rehabilitering

Vi erbjuder dig rehabilitering och behandling både i hemmet, grupp och individuellt.Du behöver ingen remiss.

Hos oss arbetar kiropraktorer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Akuttider och öppen mottagning
Sjukgymnastiken har kortare akuttider dagligen på husläkarmottagningen som bokas via mottagningssköterskorna. Vi har tider både på förmiddagar och efter lunch (vissa dagar i veckan)

Sjukgymnastik/kiropraktor:
Telefon: 08-718 72 05
Telefontider: måndag-fredag 10.30-11 och måndag-torsdag 14-14.30

Arbetsterapeuterna
Öppen mottagning tisdag 15-16 och fredag 10-11. Akuttider på fredagar.
Telefon: 08-718 72 43
Telefontid: måndag-fredag 11-12

Mer information om oss hittar du på Bollmora Rehabs egen hemsida 

Skador, sjukdomar eller funktionshinder kan påverka din livssituation på olika sätt. Om du har varit eller fortfarande är sjuk eller skadad kan du behöva rehabilitering för att få tillbaka så mycket av din fysiska och psykiska förmåga som möjligt. Förutom mer handfast vård erbjuder vi också många utbildningar kring olika sjukdomar och skador.

Vi kan också hjälpa dig prova ut rätt hjälpmedel. 

Senast ändrad: 2018-01-19

Äldremottagning

Kontakta oss gärna för ett inledande hälsosamtal med vår disktriktssköterska.

Telefonnummer
08-123 479 60

Telefontider
Vardagar 8-10

Äldremottagningen erbjuder

Du som är 75 år eller äldre är välkommen till äldremottagningen. Kontakta oss gärna för ett inledande hälsosamtal med en sjuksköterska. Vi erbjuder bland annat en individuell vårdplanering, genomgång av dina mediciner, hjälp vid inkontinens och minnesutredning. Vid behov får du även kontakt med andra specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut.

Senast ändrad: 2018-01-19
Kontakt

Kontakt

Boka tid

Boka tid via webben

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt boka, omboka och avboka tid dygnet runt. Du använder e-legitimation eller sms och lösenord för att logga in. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Boka tid via telefon

Telefonnummer: 08-718 72 72
Telefontid: vardagar 8-17

Välkommen att ringa och boka tid. Om du vill slippa vänta i telefonkö kan vi ringa upp dig. Du knappar in ditt telefonnummer och får en tid när en sjuksköterska kommer att ringa till dig.

Avboka tid

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Uteblivna eller för sent avbokade besök kommer du debiteras för. Detta gäller även barn och ungdomar under 18 år och om du har frikort.

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss gärna redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Öppettider

Vårdcentralens öppettider

Vardagar 8-17

Laboratoriets öppettider

Måndag-torsdag 7.45-16
Fredag 7.45-14

Öppettider för waranprov

Måndag-fredag 7.45-10.30

Praktiskt vid besök

Praktiskt vid besök

Hitta hit
Vi finns på Bollmoravägen 14 i Tyresö centrum.

Karta

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Vi som jobbar här

Vi som jobbar här

--- LÄKARE---

Adnan Cemalovic

ST-läkare

Helena Klint

ST-läkare

Lucia Franzini

ST-läkare

Jessica Hård

ST-läkare

Linnéa Nyberg

ST-läkare

Gunilla Dandanell Litzén

Specialist i allmänmedicin

Hanna Sandelowsky

Specialist i allmänmedicin

Teferi Lemecha

Specialist i allmänmedicin

Hawre Abdullah

Leg. läkare

Zhanna Baradulia

Underläkare

Anita Löfstedt-Sehlin

Sjuksköterska

Emelie Diseus

Sjuksköterska

Gisela Jaeger

Distriktssköterska

Hawzheen Abdulla

Distriktssköterska

Jessica Carlsson

Sjuksköterska

Karin Gambetta

Sjuksköterska

Katrin Randviir

Distriktssköterska

Lina Dahl

Sjuksköterska

Maria Åkerström

Sjuksköterska

Pia Asklöf

Distriktssköterska

Taina Pahkala

Sjuksköterska

Therese Venzelios

Sjuksköterska

Åsa Granlund Gunnemyr

Sjuksköterska

--- UNDERSKÖTERSKA ---

Camilla Boiardt

Undersköterska

Cazibe Gustavsson

Undersköterska

Karla Osorio

Undersköterska

Pia Pondro

Medicinsk fotvårdare

Sofia Lövfén

Medicinsk fotvårdare

--- ADMIN ---

Carina Heed

Verksamhetschef

Hawzheen Abdulla

Enhetschef

Ingela Lindblom

Medicinsk sekreterare

Susanne Fasten

Medicinsk sekreterare

Ulla Hjelm

Medicinsk sekreterare

Agneta Brunnberg

Receptionist

Monika Käkelä

Receptionist

Sonja Karlsson

Receptionist

---REHAB---

Agneta Brunnberg

Rehabassistent

Anna Eliason

SJUKGYMNAST

Carina Nibelius

Arbetsterapeut

Christina Granqvist Andersson

Arbetsterapeut

Elias Palma

SJUKGYMNAST

Eliazabeth Loftén

SJUKGYMNAST

Helena Holgersson

Arbetsterapeut

Johan Sjöquist

SJUKGYMNAST

Magnus Mattsson

Kiropraktor

Marie Andersson

SJUKGYMNAST

Sofia Thunberg

Arbetsterapeut

Sonja Karlsson

Rehabassistent

Stefan Skoogh

SJUKGYMNAST

Susanne Johansson

SJUKGYMNAST

Viktoria Åström

SJUKGYMNAST

--- PSYKOSOCIALT ---

Charlotte Forsberg

Kurator

Lena Söderholm

Kurator

Mirjam Grocher Schildt

Kurator

Bli patient

Bli patient

Välkommen att välja oss som din vårdcentral!

Du väljer oss som din vårdcentral genom att lista dig hos oss. Det kan du göra enkelt via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att fylla i vår blankett och posta till oss. Vi kan även ordna det på plats när du kommer. 

Du har även möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Fördelen med en fast läkarkontakt är att läkaren kan lära känna dina behov och ge dig en samordnad och kontinuerlig vård.

Det kan hända att läkaren du vill välja redan har så många patienter att de inte kan ta emot några nya. Då kan du välja en annan tills vidare och sedan lista om dig när din önskade läkare är ledig.

Ladda ned

Listningsblankett vuxen (pdf)
Listningsblankett barn (pdf)

När vi har stängt

När vi har stängt

Närakut Handen

Inom vissa områden i Stockholm saknas en husläkarjour i det direkta närområdet. Du som behöver vård utanför vår öppettid hänvisas då istället till närmaste närakut.

Närakuten är öppen alla dagar klockan 8-22. Kontakta 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning på telefon 1177 innan du åker till närakuten. Sjuksköterskorna där kan ge dig råd om du får bäst hjälp

Vid akut allvarlig skada eller sjukdom ring 112.

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården dygnet runt. Du kan till exempel boka, omboka och avboka tid eller förnya recept. Du använder e-legitimation eller sms och lösenord för att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Här är en del av innehållet du får vid inloggat läge:

Läs din journal

Du som är över 16 år kan läsa följande information i inloggat läge:

 • journalanteckningar
 • vissa provsvar
 • diagnoser
 • vårdbesök

All information som finns i journalen kan inte visas på grund av tekniska begränsningar. Det kommer att läggas till mer information så snart det blir möjligt. Den äldsta journal-informationen är i de flesta fall från 1 januari 2016.

Översikt recept och läkemedel

Du får ta del av de elektroniska recept där du har något kvar att hämta ut och kan se vilka läkemedel du har hämtat ut i Sverige under de senaste 15 månaderna. Du kan också se de tillfällen då förskrivare, farmaceuter och sjuksköterskor har läst vilka läkemedel du har hämtat ut.

Förnya recept

När ditt läkemedel börjar ta slut förnyar du det enklast via nätet. Du loggar in och väljer den vårdcentral som gett dig receptet. Mottagningen bedömer om de kan förlänga receptet eller om de behöver träffa dig först. Vårdpersonalen förlänger receptet och du får ett meddelande när det kan hämtas ut på apoteket.

Information om ditt högkostnadsskydd för läkemedel och hjälpmedel

Du kan ta del av hur mycket du under högkostnadsperioden har betalat för läkemedel och hjälpmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Du kan se om du får någon rabatt vid nästa köp och hur mycket mer du behöver betala innan du får frikort.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Söka vård eller vila hemma?

Hos 1177 Vårdguiden får du vägledning vid vanliga symtom hos barn och vuxna. Svara på tre frågor och få tips om egenvård eller var du kan söka vård.

Läs mer på 1177.se


Övrig primärvård

Övrig primärvård

Vårdcentralerna inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) erbjuder flera olika mottagningar inom vår breda verksamhet. 

Våra vårdcentraler har ett brett kunnande inom medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande hälsovård. Dessutom erbjuder flera av våra vårdcentraler särskild inriktning mot vissa områden och diagnoser.

Utbudet kan variera mellan olika vårdcentraler, men de har ett nära samarbete med varandra och med övriga verksamheter inom sjukvården – allt för att du som patient ska få bästa tänkbara vård.

Läs mer om den vård vi erbjuder

Sök jobb

Sök jobb

Lediga jobb

Här kan du se de lediga tjänster som finns hos oss inom vårdcentralerna just nu

Kom och arbeta hos oss!

Här gör du skillnad varje dag, och en dag är nästan aldrig den andra lik.

Hos oss finns meningsfulla, roliga och spännande arbeten med goda karriärmöjligheter. Som en av Sveriges största vårdgivare kan vi erbjuda stora utvecklingsmöjligheter inom exempelvis forskning, specialisering eller ledarskap. Vi har stort fokus på utvecklingsfrågor. Vi lär av varandra och arbetar ständigt för att hitta bra arbetsformer. Allt för att på bästa sätt kunna möta och ta hand om alla som kommer till oss.

Våra verksamheter bedrivs i trivsamma lokaler i nära anslutning till kommunikationer. Det råder ingen tvekan om att Sveriges viktigaste arbeten finns hos oss inom vården.

Gemensam värdegrund och medarbetare vi söker

Vi vill självklart att du delar vår gemensamma värdegrund: patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje. Utöver den bör du ha en god klinisk kompetens, stort engagemang och vara genuint intresserad av att förändra många människors liv.

Är du intresserad av administrativt arbete, krävs det inte alltid att du har klinisk kompetens.

Aktuella tjänster hittar du på Stockholms läns landstings webbplats

Student

Student

Dagens studenter är morgondagens medarbetare inom Stockholm läns sjukvårdsområde. 

Stockholms läns sjukvårdsområde välkomnar studenter inom många vårdyrken och med vår breda verksamhet har vi mycket att erbjuda er. Som student är du viktig i vårt arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård.

Varje år genomför ett stort antal studenter sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos Stockholms läns sjukvårdsområde. Kontakta din högskolas samordnare om du är nyfiken på att komma till oss. De hjälper dig att beställa din praktikplats hos den verksamhet du vill utbilda dig inom. Vi behöver få din ansökan senast 15 mars för höstterminen och 15 november för vårterminen.

Vilka kategorier som finns på de olika vårdcentralerna kan variera, men de studentkategorier som finns inom Stockholms läns sjukvårdsområde idag är:

 • Arbetsterapeuter
 • Biomedicinska analytiker
 • Dietister
 • Kuratorer
 • Logopeder
 • Läkare
 • Psykologer
 • Psykoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Sjuksköterskor i grund- och specialistutbildning
 • Undersköterskor
 • Medicinska sekreterare

 

Vi hoppas att vi ses!