Skriv ut den här sidan

Vanliga frågor

Jag är listad på en vårdcentral och vill byta vårdcentral kan jag det?
Du är välkommen att lista dig hos den du anser passa dig bäst.
Välj vårdcentral

Kan jag vara listad på fler än en vårdcentral?
Nej.

Hur kan man enklast boka tid?
Många vårdärenden kan du göra när du vill på nätet. Du kan till exempel boka, omboka eller avboka tider eller förnya recept. Vad du kan göra varierar mellan olika mottagningar. 
Kontakta din mottagning via nätet.

Du kan också ringa till vårdcentralen. Du lämnar ditt telefonnummer och en sjuksköterska ringer upp dig för tidsbokning.

Hur långa väntetider har ni till läkarbesök?
Vi prioriterar patienter med akuta besvär. Till bokade besök försöker vi alltid att minimera väntetiden och hålla tidsramen för vårdgarantin. Vårdgarantin innebär att från och med att du erbjuds ett besök i vården ska det till exempel inte dröja mer än 7 dagar innan du får träffa en läkare på en vårdcentral eller 90 dagar för att besöka en läkare på en specialistmottagning, beroende på vad du har för behov.

Det är alltid vårdens bedömning av ditt medicinska behov av vård som ligger till grund för vilken vård du får och hur fort du får vård.

Har jag möjlighet att byta läkare om jag skulle vilja?
Du kan byta till en annan läkare om du skulle vilja. Vi hjälper gärna till med det. Dock kan den läkare du väljer vara fullbokad och inte ha möjlighet att ta emot nya patienter. Då kan du ställa dig på en väntelista.

Får jag träffa samma läkare varje gång?
Nej, när det gäller bokade läkarbesök är vår ambition att du ska träffa den läkare som du valt.

Min familj kan inte så bra svenska, kan ni hjälpa till med tolk och kostar det något?
Ange när ni bokar tid att ni vill ha tolk till besöket och vilket språk det gäller så hjälper vi er med det. Vi anlitar auktoriserade tolkar och det kostar ingenting för er.

Jag har fått frikort från en annan vårdcentral, gäller detta hos er också?

Ja, frikortet gäller på alla vårdcentraler. Frikort får du när du kommit upp i 1150 kronor inom ett år från det första besöket och det gäller i ett år från det första registrerade vårdbesöket.

Jag är i behov av intyg, kan ni hjälpa mig?
Kontakta din vårdcentral för närmare information om vilka intyg de kan hjälpa dig med. Intyg debiteras enligt landstingets prislista.
Intyg

Kan jag få sjukresa?
Din vårdcentral beslutar om du är berättigad till sjukresekort. Resa mellan två vårdgivare är kostnadsfri, övriga resor faktureras med högst 140 kronor per enkel resa.
Läs mer om sjukresor