icon-newsNyheter

Nyheter

Känner du oro för covid-19?

Nu finns ett självhjälpsprogram för dig som upplever oro i samband med covid-19.

Region Stockholm har tagit fram det kostnadsfria självhjälpssprogrammet Hantera oro vid covid-19.

Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och tillgängligt för alla invånare i Stockholms län som fyllt 18 år, via inloggning i tjänsten Stöd och behandling på 1177.se

Stöd och behandling 1177
Vi erbjuder

Vi erbjuder

Här kan du hitta information om våra olika mottagningar.

Läkarmottagning

Obs! Ingen drop-in från och med 9 mars och en tid framöver
På grund av pågående ombyggnation har vi valt att ta bort våra drop-in-mottagningar och ersätta dessa med telefonbokad mottagning.

Max 30 patienter gäller fortfarande till läkarmottagningen men endast efter att du bokat besök via telefon.
Telefonnummer: 08-578 388 00

 

Öppen mottagning - drop-in

Drop-in: måndag-fredag 9.30-11. Här träffar du först en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning inför läkarbesöket.

Vi börjar att registrera patienter från och med klockan 8.45, medtag giltig legitimation. 

Till drop-in-mottagningen kan du komma med akuta infektioner såsom öroninflammation, halsfluss, sårskador, allergisk reaktion och liknande. Vi kan inte hjälpa dig med sjukskrivningsärenden, kroniska besvär eller intyg. För sådana ärenden måste du ringa och boka tid.

Läkarmottagningen erbjuder

Till oss kan du komma med din kroniska sjukdom eller tillfälliga besvär. Vi ger dig en kvalificerad medicinsk bedömning och strävar efter att hjälpa dig på bästa sätt. Vi utreder och behandlar de flesta sjukdomar och besvär.

Ibland finns behov av annan specialistvård och då ordnar vi med remiss för sådan bedömning. Vi kan även hjälpa dig med recept, bedömning av eventuell sjukskrivning samt vissa intyg

På mottagningen kan du både möta specialistläkare och läkare under fortbildning, såsom specialisttjänstgöring (ST) och allmäntjänstgöring (AT).

Senast ändrad: 2018-03-19

Sjuksköterskemottagning

Obs! Ingen drop-in för närvarande
Sjuksköterskemottagningen kan ta emot max 15 patienter, men endast efter att du bokat besök via telefon.
Telefonnummer: 08-578 388 00

Sjuksköterskemottagningen har öppet följande dagar och tider:

 • Måndag och torsdag 13-15

Våra distriktssköterskor har telefontid vardagar 9-10
Telefonnummer: 08-578 388 90

Sjuksköterskemottagningen erbjuder

På sjuksköterskemottagningen hjälper vi dig med besvär som du inte behöver besöka läkare för, som exempelvis injektioner, blodtryckskontroller, sårvård och borttagning av stygn. Vi ger råd och förskriver bland annat hjälpmedel.

Senast ändrad: 2018-03-19

Astma/Allergi/KOL

För att komma till oss måste din läkare först skriva en remiss.

Astma/Allergi/KOL-mottagningen erbjuder

Vi erbjuder dig med allergi, astma eller KOL stöd. Det kan bland annat vara allergitester och kontroll av din lungfunktion, förebyggande insatser, ökad kunskap om din sjukdom och fortlöpande vård. Det finns stora hälsovinster i att sluta röka. Vi hjälper till med rökavvänjning genom rådgivning och motiverande samtal.

Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen arbetar med tobaksavvänjning. De erbjuder telefonsamtal som kan öppna dina ögon för nya möjligheter och lösningar. Du kan också chatta med dem eller fylla i kontaktformuläret på deras webbsida för att bli uppringd.

Läs mer på slutarokalinjen.se

Senast ändrad: 2018-03-19

Barnavårdscentral

Besök gärna barnavårdscentralens egen hemsida för mer information.
http://bvc.sll.se/har-finns-vi/varby/

Barnavårdscentralen erbjuder

Vi erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. Vi kan ge stöd och råd i föräldraskapet, upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa, samt uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.

Tänk på att inte ta med ditt barn till barnavårdscentralen när barnet är sjukt. Vi har många nyfödda som besöker oss och som vi vill utsätta för så lite smittrisk som möjligt. Kontakta istället din vårdcentral eller 1177.

Senast ändrad: 2018-03-19

Diabetesmottagning

Vi erbjuder dig med diabetes stöd och fortlöpande vård. Det kan exempelvis vara kontroll av blodtryck och blodsocker, utvärdering av behandling och hjälp med självtester. Vi ger även råd och information kring kost och motion för att du på bästa sätt ska kunna hantera och leva med din sjukdom.

Senast ändrad: 2018-03-19

Hemsjukvård

Kontakta hemsjukvården via våra disktriktssköterskor.

Telefonnummer: 08-578 388 90
Telefontid: Vardagar 9-10

Hemsjukvården erbjuder

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård. Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av distriktssköterska i samråd med dig och din läkare.

Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om medicinska insatser som att ge insulin, dosettdelning eller provtagning. För att din vård ska bli trygg och säker har hemsjukvården ett nära samarbete med hemtjänsten.

Senast ändrad: 2018-03-19

Livsstil

Samtalsträff om din hälsa.

Samtalsträff om Hälsa handlar om frågor som kan vara viktiga för hälsan. Målet är att få bättre kontroll över den egna hälsan, en viktig del av livet. Vi träffas 7 gånger och vi bjuder på fika.

Anmälan

För mer information, kontakta vår kurator/leg psykoterapeut genom att ringa telefonnummer 08-587 388 54 och lämna ett meddelande så återkommer hon till dig.

Välkommen!

Livsstilsmottagningen erbjuder

Önskar du hjälp med att förändra dina levnadsvanor, öka motionen, ändra dina matvanor eller sova bättre? Vi kan ge dig kunskap och inspirera dig att göra förändringar som får dig att må bättre. 

Senast ändrad: 2018-03-19

Medicinsk fotvård

Vi erbjuder medicinsk fotvård. Det kan till exempelvis handla om patienter med komplikationer på grund av diabetes, cirkulationsrubbningar, reumatiska sjukdomar eller andra fotproblem. För besök krävs remiss från din läkare.

Senast ändrad: 2018-03-19

Provtagning

Laboratoriets öppettider

Måndag-torsdag 8-11.30
Lunchstängt 12.30-13.30.

Akuta prover i samband med läkarbesök

Måndag-torsdag kl. 8-15 och fredag 8-11.30

Allmänt vid provtagning

Dagen innan provtagning bör du undvika fet mat och alkohol. Blodprov tas oftast i armvecket och det är därför bra om du bär kläder som är lätta att vika upp. Nivåerna av de flesta ämnen i kroppen påverkas av kroppsläget. Innan provtagningen bör du därför sitta ned i 15 minuter i lugn och ro i väntrummet.

Fastande prover

Om du blivit ombedd att vara fastande betyder det att du inte ska äta efter klockan 22 på kvällen före provtagningen och fram tills att du lämnat provet. Du kan dricka vatten.

Om du tar Levaxin ska du inte ta tabletten på morgonen.

Urinprov

Om du ska lämna urinprov bör du ta med dig morgonurin. Du får ett sterilt provrör från oss. Urinen ska förvaras i kylskåp så länge som möjligt.

Senast ändrad: 2018-03-19

Psykosocialt stöd

Du behöver remiss för att komma till vår kurator, och vi tar endast emot tidsbeställda möten. Ring för att beställa tid. Får du inget svar kan du lämna ett meddelande så blir du uppringd.

Telefonnummer: 08-578 388 54

Psykosocial mottagning erbjuder

Vi erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för dig som mår psykiskt dåligt. Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter eller är i kris. Om bekymren vuxit sig så pass stora att du är i behov av psykiatrisk specialistvård erbjuder vi rådgivning och vidare remittering.

Senast ändrad: 2018-03-19

Vaccination

Prislista vaccinationer

 • Årlig influensavaccin: 300 kronor per dos.
 • Pneumokockvaccin: 480 kronor per dos.
 • TBE, fästingorsakad hjärn- eller hjärnhinneinflammation-vuxen: 400 kronor per dos.
 • TBE, fästingorsakad hjärn- eller hjärnhinneinflammation-barn: 380 kronor per dos. (Barn upp t om 15 år)

Om du har vaccin med dig kostar besöket 100 kronor. Högkostnadskort och frikort gäller ej vid vaccination.

För mer omfattande vaccinationer inför utlandsresa hänvisar vi till vaccinationscentraler. Avgiften för vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Även barn och ungdom under 18 år betalar avgift.

Senast ändrad: 2018-03-19

Äldremottagning

Du når äldremottagningen utan knappval genom att ringa:
08-578 388 90

Telefontid
Vardagar 9-10

Du som är 75 år eller äldre är välkommen till vår äldremottagning. När vi blir äldre kan vårt behov av vård och stöd öka. På äldremottagningen erbjuder vi trygghet, tillgänglighet och kontinuitet.

Vi kan till exempel hjälpa dig med en individuell vårdplanering eller genomgång av dina mediciner. Vi erbjuder också förebyggande hälsovård och kan tillsammans med dig se över kost och motion.

Vid behov får du även kontakt med andra specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut. Om du behöver boka flera tider kan du få hjälp att koordinera dem så att det passar dig.

Senast ändrad: 2018-03-19
Kontakt

Kontakt

Boka tid

Boka tid via webben

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt boka, omboka och avboka tid dygnet runt. Du behöver ha BankID för att logga in. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Boka tid via telefon

Telefonnummer: 08-578 388 00
Telefontid: vardagar 8-17

Hemsjukvården och Äldremottagningen

Telefonnummer: 08-578 388 90
Telefontid: Vardagar 9-10

Avboka tid

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras för besöket. Detta gäller även barn och ungdomar under 18 år och om du har frikort.

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss gärna redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Öppettider

Vårdcentralens öppettider

Vardagar 8-17

Laboratoriets öppettider

Måndag-torsdag 8-11.30
Lunchstängt 12.30-13.30

Akuta prover i samband med läkarbesök

Måndag-torsdag kl. 8-15 och fredag 8-11.30

När ska jag söka vård?

Söka vård eller vila hemma?

Hos 1177 Vårdguiden får du vägledning vid vanliga symtom hos barn och vuxna. Svara på tre frågor och få tips om egenvård eller var du kan söka vård.

Läs mer på 1177.se

Praktiskt vid besök

Praktiskt vid besök

Kollektivtrafik

Buss: 172 eller 740
Tunnelbana: Röda linjen, hållplats Masmo.

Parkering

Vårdcentralen har 7 stycken parkeringsplatser som finns alldeles utanför vårdcentralen. P-skiva behövs och ni får stå där gratis i 3 timmar.

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Vi som jobbar här

Vi som jobbar här

Liz Gref

Verksamhetschef

Bo Edelstam

Specialist i allmänmedicin

Enas Gailany

ST-läkare

Fredrik Holmberg

ST-läkare

Ingela Liljebjörn

Specialist i allmänmedicin

Jan Dahllöf

Specialist i allmänmedicin

Kerstin Adamson

Specialist i allmänmedicin

Maja Ohlén

Specialist i allmänmedicin

Maria Berg

ST-läkare

Maysaloon Abbas

Specialist i allmänmedicin

Nadeema Chaudhry

Leg. läkare

Suzana Turkalj Pavlakovic

Specialist i allmänmedicin

Aklilu Mekonnen

Sjuksköterska

Anna Palmgren Orji

Distriktssköterska

Carina Sakar

Sjuksköterska

Johanna Hedlund

Distriktssköterska

Kristina Hendrix

Sjuksköterska

Samuel Argaw

Distrikssköterska

Sara Hällbom

Sjuksköterska

Satu Tohmè

Sjuksköterska

Wasan Hanna

Sjuksköterska

Hana Matti

Undersköterska

Jaana Väänänen

Undersköterska

Marie Eriksson

Fotvårdsspecialist

Susanne Nilsson

Undersköterska

Christina Åhlstedt

Kurator, psykoterapeut

Munevera Spirtovic

Kurator, psykoterapeut

Aigun Tahami

Undersköterska

Jeanette Wennberg

Biomedicinsk analytiker

Eva Ekman

Medicinsk sekreterare

Jayne Pennanen

Medicinsk sekreterare

Monia Cherni

Medicinsk sekreterare

Rebecca Swärd

Aministratör

Videomöte

Videomöte

Vi erbjuder videomöte med läkare alla dagar i veckan mellan klockan 7-21, både vardag och helgdag. Du bokar videomöten i appen Alltid öppet under Husläkarmottagning online. Detta erbjuds i samarbete med alla vårdcentraler i Region Stockholms regi.

Vi kan boka videomöte med dig

Vi kan även erbjuda dig videomöte som ett alternativ till återbesök om det är lämpligt. På så vis kan du enkelt möta oss på en plats som passar dig. När du och vården är överens om en tid bokar vården videomötet med dig. Videomötet genomförs i appen Alltid öppet.

Så här går det till

 1. Ladda ner appen Alltid öppet kostnadsfritt från Google Play eller App Store.
 2. Logga in säkert med BankID.
 3. Några minuter innan avtalad tid loggar du in i appen. Du hittar ditt videomöte under rubriken Mina ärenden. Tryck på "videomöte" och sedan "starta video". Videomötet startar när vårdgivaren ansluter till mötet.
 4. Sitt på en lugn plats med god internetuppkoppling där du kan prata ostört, använd gärna headset. 

Avboka videomöte

Senast 24 timmar innan ditt besök eller videomöte behöver du avboka, annars debiteras du för uteblivet besök. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller 85 år och äldre.

Avgifter

Videomöte har samma pris som besök på mottagning. Frikort gäller. Videomöten betalas via faktura.

Ombud för barn

Som vårdnadshavare till barn under 13 år kan du utföra ärenden för barnet i appen. Första gången du ska agera ombud behöver du klicka på "förälder" och ange barnets personnummer. När du agerar ombud i fortsättningen klickar du på "agera ombud".

Tolk

Det finns tyvärr inte möjlighet att ha tolk vid ett videomöte.

Support tekniska frågor

Har du tekniska frågor eller problem med appen mejlar du alltidoppet.slso@sll.se 

Bli patient

Bli patient

Välkommen att välja oss som din vårdcentral!

Du väljer oss som din vårdcentral genom att lista dig hos oss. Det kan du göra enkelt via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att fylla i vår blankett och posta till oss. Vi kan även ordna det på plats när du kommer. 

Du har även möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Fördelen med en fast läkarkontakt är att läkaren kan lära känna dina behov och ge dig en samordnad och kontinuerlig vård.

Det kan hända att läkaren du vill välja redan har så många patienter att de inte kan ta emot några nya. Då kan du välja en annan tills vidare och sedan lista om dig när din önskade läkare är ledig.

Ladda ned

Listningsblankett vuxen (pdf)
Listningsblankett barn (pdf)

När vi har stängt

När vi har stängt

I vanliga fall hänvisar vi dig som patient till husläkarjouren när vi har stängt. Men under rådande omständigheter hänvisar vi dig istället till närmaste närakut. Husläkarjouren tar inte emot några besök eftersom medarbetarna har flyttat över till närakuten för att förstärka vården som vi erbjuder där.

Detta gäller från den 20 mars tills vidare. Du hittar din närmaste närakut på 1177.se

Videomöte med läkare
Vi erbjuder även videomöte med läkare alla dagar i veckan mellan klockan 7-21 via appen Alltid öppet.

Övriga tider - kontakta 1177. Vid akut allvarlig skada eller sjukdom ring 112.

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården dygnet runt. Du kan till exempel boka, omboka och avboka tid eller förnya recept. Du behöver ha BankID för att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Här är en del av innehållet du får vid inloggat läge:

Läs din journal

Du som är över 16 år kan läsa följande information i inloggat läge:

 • journalanteckningar
 • vissa provsvar
 • diagnoser
 • vårdbesök

All information som finns i journalen kan inte visas på grund av tekniska begränsningar. Det kommer att läggas till mer information så snart det blir möjligt. Den äldsta journal-informationen är i de flesta fall från 1 januari 2016.

Översikt recept och läkemedel

Du får ta del av de elektroniska recept där du har något kvar att hämta ut och kan se vilka läkemedel du har hämtat ut i Sverige under de senaste 15 månaderna. Du kan också se de tillfällen då förskrivare, farmaceuter och sjuksköterskor har läst vilka läkemedel du har hämtat ut.

Förnya recept

När ditt läkemedel börjar ta slut förnyar du det enklast via nätet. Du loggar in och väljer den vårdcentral som gett dig receptet. Mottagningen bedömer om de kan förlänga receptet eller om de behöver träffa dig först. Vårdpersonalen förlänger receptet och du får ett meddelande när det kan hämtas ut på apoteket.

Information om ditt högkostnadsskydd för läkemedel och hjälpmedel

Du kan ta del av hur mycket du under högkostnadsperioden har betalat för läkemedel och hjälpmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Du kan se om du får någon rabatt vid nästa köp och hur mycket mer du behöver betala innan du får frikort.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Sök jobb

Sök jobb

Sök jobb

Lediga jobb

Här kan du se de lediga tjänster som finns hos oss inom vårdcentralerna just nu

Kom och arbeta hos oss!

Här gör du skillnad varje dag, och en dag är nästan aldrig den andra lik.

Hos oss finns meningsfulla, roliga och spännande arbeten med goda karriärmöjligheter. Som en av Sveriges största vårdgivare kan vi erbjuda stora utvecklingsmöjligheter inom exempelvis forskning, specialisering eller ledarskap. Vi har stort fokus på utvecklingsfrågor. Vi lär av varandra och arbetar ständigt för att hitta bra arbetsformer. Allt för att på bästa sätt kunna möta och ta hand om alla som kommer till oss.

Våra verksamheter bedrivs i trivsamma lokaler i nära anslutning till kommunikationer. Det råder ingen tvekan om att Sveriges viktigaste arbeten finns hos oss inom vården.

Gemensam värdegrund och medarbetare vi söker

Vi vill självklart att du delar vår gemensamma värdegrund: patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje. Utöver den bör du ha en god klinisk kompetens, stort engagemang och vara genuint intresserad av att förändra många människors liv.

Är du intresserad av administrativt arbete, krävs det inte alltid att du har klinisk kompetens.

Aktuella tjänster hittar du på Stockholms läns landstings webbplats

Möt människor från hela världen

Om du är nyfiken, intresserad av människor och av att lära nytt har vi jobb som passar dig.

Student

Dagens studenter är morgondagens medarbetare inom Stockholm läns sjukvårdsområde. 

Stockholms läns sjukvårdsområde välkomnar studenter inom många vårdyrken och med vår breda verksamhet har vi mycket att erbjuda er. Som student är du viktig i vårt arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård.

Varje år genomför ett stort antal studenter sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Vilka kategorier som finns på de olika vårdcentralerna kan variera, men de studentkategorier som finns inom Stockholms läns sjukvårdsområde idag är:

 • Arbetsterapeuter
 • Biomedicinska analytiker
 • Dietister
 • Kuratorer
 • Logopeder
 • Läkare
 • Psykologer
 • Psykoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Sjuksköterskor i grund- och specialistutbildning
 • Undersköterskor
 • Medicinska sekreterare

Vi hoppas att vi ses!

Kurser för dig som patient

Kurser för dig som patient

Sömnskola

Syftet med sömnskolan är att ge dig kunskap och förmåga att hantera dina sömnproblem på ett bättre sätt. 

Sömnskolan består av ett individuellt samtal och åtta gruppsammankomster om vardera två timmar inklusive fikapaus, en eftermiddag i veckan. Varje gruppsammankomst har sitt eget tema. Teori blandas med praktiska inslag och diskussioner.

Sömnskolan kräver aktivt deltagande. För att få nytta av kursen rekommenderas att man gör sina hemuppgifter mellan kurstillfällena.

Sömnskolan leds av våra läkare och kurator, båda utbildade i kognitiv beteendeterapi.

Anmälan

Ring för mer information,
Telefonnummer: 08-587 388 54 och lämna ett meddelande så återkommer vi till dig.

Välkommen!

Diabetesundervisning

Utbildning i grupp för diabetiker

Denna utbildning är endast för föranmälda. Är du intresserad av att delta kontaktar du ansvarig diabetessjuksköterska. 

Telefonnummer: 08-578 388 00

Gå-grupp

GÅ-grupp tisdagar
Varje tisdag klockan 11.30 samlas vi på entréplanet på Botkyrkavägen 4, på Vårby vårdcentral för att gå i närområdet i maklig takt så att alla hinner med. Ledare för gruppen är Liz Gref.

Till toppen