icon-newsNyheter

Nyheter

Vaccinera dig mot årets influensa

Vi rekommenderar dig att vaccinera dig mot årets influensa och pneumokockinfektion om du är 65 år eller äldre, har vissa underliggande sjukdomar eller är gravid. För dig är vaccinationen kostnadsfri.

Under november månad kommer vi prioritera att vaccinera dig som tillhör en riskgrupp. Vaccinet skyddar inte mot covid-19. Även om du inte tillhör någon riskgrupp är du välkommen att boka tid för vaccination mot en kostnad längre fram.

Som patient kan du vara trygg när du besöker oss. För att undvika smittspridning erbjuder vi inte någon drop-in utan endast tidbokade besök.

Läs mer om vaccination

Kontakt

Kontakt

Boka tid

Boka tid via webben

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt boka, omboka och avboka tid dygnet runt. Du behöver ha BankID för att logga in. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Boka tid via telefon

För att boka tid ringer du direkt till din vårdgivare på telefontiden. Information om telefontider hittar du under vi som jobbar här

Chatt

Om du har haft en vårdkontakt med oss under de senaste tre åren kan du chatta med oss i appen Alltid öppet. Vi svarar på din fråga inom 24 timmar på vardagar. Det är kostnadsfritt.

Avboka tid

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Ring oss på telefon 08-123 396 00Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras 400 kronor för besöket. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller är äldre än 85 år.

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Öppettider

Vårdcentralens öppettider

Vardagar 8-17

Laboratoriets öppettider

För provtagning krävs remiss från din läkare.

Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Observera att bloprover som vi skickar vidare för analys inte kan tas efter klockan 13 på fredagar. Läs mer om provtagning.

 

Drop-in

Vår drop-in-mottagning till läkare eller sjuksköterska är stängd tills vidare. Ring 08-123 396 00, knappval 3, för att boka tid.

Synpunkter

Har du synpunkter på Surbrunns vårdcentral? Vad fungerar bra och vad kan göras bättre?

Vi tar tacksamt emot alla kommentarer. Du skickar dina synpunkter till vår epost:

synpunkter.surbrunn.slso@sll.se 

När ska jag söka vård?

Söka vård eller vila hemma?

Hos 1177 Vårdguiden får du vägledning vid vanliga symtom hos barn och vuxna. Svara på tre frågor och få tips om egenvård eller var du kan söka vård.

Läs mer på 1177.se

Videomöte

Videomöte

Vi erbjuder videomöte med läkare alla dagar i veckan mellan klockan 7-21, både vardag och helgdag. Du bokar videomöten i appen Alltid öppet under Husläkarmottagning online. Detta erbjuds i samarbete med alla vårdcentraler i Region Stockholms regi.

Vi kan boka videomöte med dig

Vi kan även erbjuda dig videomöte som ett alternativ till återbesök om det är lämpligt. På så vis kan du enkelt möta oss på en plats som passar dig. När du och vården är överens om en tid bokar vården videomötet med dig. Videomötet genomförs i appen Alltid öppet.

Så här går det till

 1. Ladda ner appen Alltid öppet kostnadsfritt från Google Play eller App Store.
 2. Logga in säkert med BankID.
 3. Några minuter innan avtalad tid loggar du in i appen. Du hittar ditt videomöte under rubriken Mina ärenden. Tryck på "videomöte" och sedan "starta video". Videomötet startar när vårdgivaren ansluter till mötet.
 4. Sitt på en lugn plats med god internetuppkoppling där du kan prata ostört, använd gärna headset. 

Avboka videomöte

Senast 24 timmar innan ditt besök eller videomöte behöver du avboka, annars debiteras du för uteblivet besök. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller 85 år och äldre.

Avgifter

Videomöte har samma pris som besök på mottagning. Frikort gäller. Videomöten betalas via faktura.

Ombud för barn

Som vårdnadshavare till barn under 13 år kan du utföra ärenden för barnet i appen. Första gången du ska agera ombud behöver du klicka på "förälder" och ange barnets personnummer. När du agerar ombud i fortsättningen klickar du på "agera ombud".

Tolk

Det finns tyvärr inte möjlighet att ha tolk vid ett videomöte.

Support tekniska frågor

Har du tekniska frågor eller problem med appen mejlar du alltidoppet.slso@sll.se 

Vi erbjuder

Vi erbjuder

Här kan du hitta information om våra olika mottagningar.

Läkarmottagning

Vår drop-in är inställd tills vidare. Ring 08-123 396 00, knappval 3 (rådgivning), för att boka tid.

Kontakta din läkare
Samtliga läkare har egna telefontider och telefonnummer. För att boka tid ska du kontakta din läkare direkt. Se kontaktuppgifterna under "Vi som jobbar här".

Läkarmottagningen erbjuder

Till oss kan du komma med din kroniska sjukdom eller tillfälliga besvär. Vi ger dig en kvalificerad medicinsk bedömning och strävar efter att hjälpa dig på bästa sätt. Vi utreder och behandlar de flesta sjukdomar och besvär.

Ibland finns behov av annan specialistvård och då ordnar vi med remiss för sådan bedömning. Vi kan även hjälpa dig med recept, bedömning av eventuell sjukskrivning samt vissa intyg

På mottagningen kan du både möta specialistläkare och läkare under fortbildning, såsom specialisttjänstgöring (ST) och allmäntjänstgöring (AT).

Senast ändrad: 2018-03-07

Sjuksköterskemottagning

Vår drop-in är inställd tills vidare. Ring 08-123 396 00, knappval 3, för att boka tid.

Sjuksköterskemottagningen erbjuder

På sjuksköterskemottagningen hjälper vi dig med besvär som du inte behöver besöka läkare för, som exempelvis injektioner, blodtryckskontroller, sårvård och borttagning av stygn. Vi ger råd och förskriver bland annat hjälpmedel.

Senast ändrad: 2018-03-07

Astma/Allergi/KOL

Telefon
08-123 396 18
måndag-fredag 8.30-9.00 (utom ojämna onsdagar) 

Pernilla Lundkvist, Astma/KOL-sköterska 

Astma/Allergi/KOL-mottagningen erbjuder

Vi erbjuder dig med allergi, astma eller KOL stöd. Det kan bland annat vara allergitester och kontroll av din lungfunktion, förebyggande insatser, ökad kunskap om din sjukdom och fortlöpande vård. Det finns stora hälsovinster i att sluta röka. Vi hjälper till med rökavvänjning genom rådgivning och motiverande samtal.

Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen arbetar med tobaksavvänjning. De erbjuder telefonsamtal som kan öppna dina ögon för nya möjligheter och lösningar. Du kan också chatta med dem eller fylla i kontaktformuläret på deras webbsida för att bli uppringd.

Läs mer på slutarokalinjen.se

Senast ändrad: 2018-03-07

Barnavårdscentral

Besök gärna barnavårdscentralens egen hemsida för mer information om oss.
http://bvc.sll.se/har-finns-vi/vasastansurbrunn/

Barnavårdscentralen erbjuder

Vi erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. Vi kan ge stöd och råd i föräldraskapet, upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa, samt uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.

Tänk på att inte ta med ditt barn till barnavårdscentralen när barnet är sjukt. Vi har många nyfödda som besöker oss och som vi vill utsätta för så lite smittrisk som möjligt. Kontakta istället din vårdcentral eller 1177.

Senast ändrad: 2018-03-07

Hemsjukvård

Hemsjukvården erbjuder

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård. Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av distriktssköterska i samråd med dig och din läkare.

Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om medicinska insatser som att ge insulin, dosettdelning eller provtagning. För att din vård ska bli trygg och säker har hemsjukvården ett nära samarbete med hemtjänsten.

Senast ändrad: 2018-03-07

Livsstil

Livsstilsmottagningen erbjuder

Önskar du hjälp med att förändra dina levnadsvanor, öka motionen, ändra dina matvanor eller sova bättre? Vi kan ge dig kunskap och inspirera dig att göra förändringar som får dig att må bättre. 

Senast ändrad: 2018-03-07

Psykosocialt stöd

Vi erbjuder dig konsultation och korttidspsykoterapi individuellt och i grupp.

Psykosocial mottagning erbjuder

Vi erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för dig som mår psykiskt dåligt. Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter eller är i kris. Om bekymren vuxit sig så pass stora att du är i behov av psykiatrisk specialistvård erbjuder vi rådgivning och vidare remittering.

Senast ändrad: 2018-03-07

Provtagning

För provtagning krävs remiss från din läkare.

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
fredagar 8-15

Observera att bloprover som vi skickar vidare för analys inte kan tas efter klockan 13 på fredagar. Det gäller blodstatusproverna:

 • Erytrocyter (EPK) – partikelkoncentration röda blodkroppar i blodet. 
 • Erytrocytvolymfraktion – andel av blodet som består av röda blodkroppar. Benämns även som hematokrit.
 • Hemoglobin (Hb) – mängd hemoglobin i blodet. Kallas ibland för blodvärde.
 • MCV (medelcellvolym) – genomsnittlig storlek på en röd blodkropp
 • MCH (hemoglobinmassa) – genomsnittlig mängd hemoglobin i en röd blodkropp.
 • MCHC (hemoglobinmassakoncentration) – hemoglobinkoncentration i de röda blodkropparna.
 • Leukocyter (LPK) – partikelkoncentration vita blodkroppar i blodet.
 • Trombocyter (TPK) – partikelkoncentration blodplättar i blodet

Allmänt vid provtagning

Dagen innan provtagning bör du undvika fet mat och alkohol. Blodprov tas oftast i armvecket och det är därför bra om du bär kläder som är lätta att vika upp. Nivåerna av de flesta ämnen i kroppen påverkas av kroppsläget. Innan provtagningen bör du därför sitta ned i 15 minuter i lugn och ro i väntrummet.

Fastande prover

Om du blivit ombedd att vara fastande betyder det att du inte ska äta efter klockan 22 på kvällen före provtagningen och fram tills att du lämnat provet. Du kan dricka vatten.

Om du tar Levaxin ska du inte ta tabletten på morgonen.

Urinprov

Om du ska lämna urinprov bör du ta med dig morgonurin. Urinen ska förvaras i kylskåp så länge som möjligt.

Senast ändrad: 2018-03-07

Vaccination

Säsongens vaccinationskampanj för influensa startar 3 november

Influensa behöver du vaccinera dig mot varje år för att vara skyddad. Om du är 65 år eller äldre, är gravid eller har vissa sjukdomar rekommenderar vi att du vaccinerar dig. För dig är vaccinationen kostnadsfri. Influensavaccinet skyddar inte mot covid-19.

I år har vi ingen drop-in för vaccinationer mot den årliga influensan utan du måste ha en bokad tid. Du kan boka tid via 1177.se, välj "boka tid direkt" eller boka på telefon. Telefonnummer 08-123 396 00 (knappval 7 vaccination)

Vi vaccinerar i första hand riskgrupper. Inför vaccinationen får du gärna fylla i och skriva ut hälsodeklarationen.

Prislista vaccinationer

 • TBE (fästingburen hjärnhinneinflammation) vuxen och barn: 350 kronor
 • Hepatit A (havrix): vuxen och barn: 425 kronor
 • Hepatit B (engerix) vuxen och barn: 400 kronor
 • Hepatit A+B (twinrix) vuxen: 550 kronor // barn: 450 kronor
 • Influensavaccin: 200 kronor
 • Lunginflammation:Pneumokocker (pneumo23) vuxen: 300 kronor
 • Lunginflammation:Pneumokocker barn (prevenar13): barn 700 kronor
 • Mässlingsvaccin inför utlandsresa för barn under 1 år (Priorix innefattar även röda hund och påssjuka): 300 kronor
 • Difteri och stelkramp: 230 kronor
 • HPV-vaccination via recept

TBE: Kontakta i första hand din läkare för att få en ordination för vaccination. Om du kommer på drop-in-mottagningen, utan att ha haft kontakt läkare först, får du räkna med att besöket kommer att ta längre tid. Är ni en hel familj som vill vaccinera er så boka en tid hos sjuksköterska.

Vi erbjuder också vaccin till alla barn enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet. Kontakta BVC för mer information.

För mer omfattande vaccinationer inför utlandsresa hänvisar vi till vaccinationscentraler. Avgiften för vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Även barn och ungdom under 18 år betalar avgift.

Senast ändrad: 2020-10-14

Äldremottagning

Välkommen att ringa och tala med vår sjuksköterska direkt, utan att gå via knappval.

Telefon

08-123 396 70, helgfria vardagar 11-12

Du som är 75 år eller äldre är välkommen till vår äldremottagning. När vi blir äldre kan vårt behov av vård och stöd öka. På äldremottagningen erbjuder vi trygghet, tillgänglighet och kontinuitet.

Vi kan till exempel hjälpa dig med en individuell vårdplanering eller genomgång av dina mediciner. Vi erbjuder också förebyggande hälsovård och kan tillsammans med dig se över kost och motion.

Vid behov får du även kontakt med andra specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut. Om du behöver boka flera tider kan du få hjälp att koordinera dem så att det passar dig.

Senast ändrad: 2018-03-07
1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården dygnet runt. Du kan till exempel boka, omboka och avboka tid eller förnya recept. Du behöver ha BankID för att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Här är en del av innehållet du får vid inloggat läge:

Läs din journal

Du som är över 16 år kan läsa följande information i inloggat läge:

 • journalanteckningar
 • vissa provsvar
 • diagnoser
 • vårdbesök

All information som finns i journalen kan inte visas på grund av tekniska begränsningar. Det kommer att läggas till mer information så snart det blir möjligt. Den äldsta journal-informationen är i de flesta fall från 1 januari 2016.

Översikt recept och läkemedel

Du får ta del av de elektroniska recept där du har något kvar att hämta ut och kan se vilka läkemedel du har hämtat ut i Sverige under de senaste 15 månaderna. Du kan också se de tillfällen då förskrivare, farmaceuter och sjuksköterskor har läst vilka läkemedel du har hämtat ut.

Förnya recept

När ditt läkemedel börjar ta slut förnyar du det enklast via nätet. Du loggar in och väljer den vårdcentral som gett dig receptet. Mottagningen bedömer om de kan förlänga receptet eller om de behöver träffa dig först. Vårdpersonalen förlänger receptet och du får ett meddelande när det kan hämtas ut på apoteket.

Information om ditt högkostnadsskydd för läkemedel och hjälpmedel

Du kan ta del av hur mycket du under högkostnadsperioden har betalat för läkemedel och hjälpmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Du kan se om du får någon rabatt vid nästa köp och hur mycket mer du behöver betala innan du får frikort.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Praktiskt vid besök

Praktiskt vid besök

Hitta hit
Vi ligger på Surbrunnsgatan 66, plan 5 vid Odenplan.

Karta

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

När vi har stängt

När vi har stängt

Inom vissa områden i Stockholm saknas en husläkarjour i det direkta närområdet. Du som behöver vård utanför vår öppettid hänvisas då istället till närmaste närakut.

Närakuten är öppen alla dagar klockan 8-22. Kontakta 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning på telefon 1177 innan du åker till närakuten. Sjuksköterskorna där kan ge dig råd om du får bäst hjälp.

Videomöte med läkare
Vi erbjuder även videomöte med läkare alla dagar i veckan mellan klockan 7-21 via appen Alltid öppet.

Vid akut allvarlig skada eller sjukdom ring 112.

När vi har stängt

När vi har stängt

Sabbatsbergs husläkarjour

Ring alltid före besök.

När vi har stängt hänvisar vi till Husläkarjouren som erbjuder vård på kvällar och helger när din vårdcentral är stängd. Under coronapandemin har husläkarjouren inte möjlighet att ta emot besök. För fysiska besök som inte kan vänta till nästa vardag hänvisar de till närmsta närakut.

Videomöte med läkare
Vi erbjuder även videomöte med läkare alla dagar i veckan mellan klockan 7-21 via appen Alltid öppet.

Övriga tider - kontakta 1177. Vid akut allvarlig skada eller sjukdom ring 112.

Vi som jobbar här

Vi som jobbar här

Anna Stenius

Specialist i allmänmedicin

08-123 396 0208-123 396 02
Mån-tis & tor-fre 8.30-9

Annica Riva

ST-läkare

08-123 396 0808-123 396 08
Mån, ons & fre 8.30-9

Emilia Costoulas

AT-läkare

08-123 396 2008-123 396 20
Mån, ons & fre 8.30-9

Emilia Löfgren

ST-läkare

08-123 396 0008-123 396 00

Erica Schultz

Läkare

08-123 396 1208-123 396 12
Måndag och torsdag 11.30-12

Erik Embring

Specialist i allmänmedicin

08 123 396 1008 123 396 10
Vardagar 8.30-9 utom onsdagar

Gabriel Lagercrantz

Specialist i allmänmedicin

08-123 396 0408-123 396 04
Måndag och onsdag 8.30-9

Jessika Sandor

specialist i allmänmedicin

08-123 396 1308-123 396 13
Mån-tis & tor-fre 8:30-9

Johan Kugelberg

ST-läkare

08-123 396 00

Lotta Grönwall Lindholm

Specialist i allmänmedicin

08-123 396 0108-123 396 01
Tisdag-fredag 8.30-9

Orestis Liakos

ST-läkare

08-123 396 0008-123 396 00

Sofia Kreibom

Specialist i allmänmedicin

08-123 396 0508-123 396 05
Mån-tis, tor-fre 8.30-9

Sophia Hansson

ST-läkare

08-123 396 4108-123 396 41
Mån, ons & fre 8.30-9

Ville Laukkanen

Specialist i allmänmedicin

08-123 396 1108-123 396 11
Vardagar, utom onsdagar 11.30-12

Åsa Barrner

ST-Läkare

08-123 396 0008-123 396 00

Åsa Colliander

Specialist i allmänmedicin

08-123 396 0608-123 396 06
Måndag-torsdag 8.30-9

Anneli Fogelström

BVC-sköterska

08-123 396 1408-123 396 14
Måndag-torsdag 9.30-10

Carina Sörman

Distriktssköterska/Hemsjukvård

08-123 396 7008-123 396 70
Måndag-fredag 11-12

Christina Nordin

Distriktssköterska/Hemsjukvård

08-123 396 70 08-123 396 70
Måndag-fredag 11-12

Helena Pettersen

BVC-sköterska

08-123 396 1908-123 396 19
Måndag-fredag 9.30-10

Ida Stenberg

Sjuksköterska

Karin Grunditz-Melin

BVC-sköterska

08-123 396 1708-123 396 17
Måndag-fredag 9.30-10

Lotta Förnberg

Distriktssköterska/Hemsjukvård

08-123 396 7008-123 396 70
Måndag-fredag 11-12

Maria Hellstrand

Sjuksköterska

Marianne Pegelow

Diabetessjuksköterska

Finns här på fredagar

Pernilla Lundkvist

Astma/KOL

08-123 396 1808-123 396 18
Måndag-fredag 8.30-9 (ej ojämna onsdagar)

Pia Gustafsson

Distriktssköterska/Hemsjukvård

08-123 396 7008-123 396 70
Måndag-fredag 11-12

Sandra Boström

Enhetschef

Ann Broberg

Undersköterska/hemsjukvård

Neringa Mazeikaite

Undersköterska/hemsjukvård

Lena Schiöler

Leg psykoterapeut

Marie Lundman Völker

Leg psykoterapeut

Solveig Malm

Leg kurator

Gabriel Lagercrantz

VERKSAMHETSCHEF

Carina Bergwerf

Medicinsk sekreterare

08 123 396 2508 123 396 25

Göran Siggelin

Receptionist

Pia Cavalli Björkman

Medicinsk sekreterare

08-123 396 3608-123 396 36

Mona Liljegren

Medicinsk sekreterare

08-123 396 5708-123 396 57
Sök jobb

Sök jobb

Sök jobb

Lediga jobb

Här kan du se de lediga tjänster som finns hos oss inom vårdcentralerna just nu

Kom och arbeta hos oss!

Här gör du skillnad varje dag, och en dag är nästan aldrig den andra lik.

Hos oss finns meningsfulla, roliga och spännande arbeten med goda karriärmöjligheter. Som en av Sveriges största vårdgivare kan vi erbjuda stora utvecklingsmöjligheter inom exempelvis forskning, specialisering eller ledarskap. Vi har stort fokus på utvecklingsfrågor. Vi lär av varandra och arbetar ständigt för att hitta bra arbetsformer. Allt för att på bästa sätt kunna möta och ta hand om alla som kommer till oss.

Våra verksamheter bedrivs i trivsamma lokaler i nära anslutning till kommunikationer. Det råder ingen tvekan om att Sveriges viktigaste arbeten finns hos oss inom vården.

Gemensam värdegrund och medarbetare vi söker

Vi vill självklart att du delar vår gemensamma värdegrund: patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje. Utöver den bör du ha en god klinisk kompetens, stort engagemang och vara genuint intresserad av att förändra många människors liv.

Är du intresserad av administrativt arbete, krävs det inte alltid att du har klinisk kompetens.

Aktuella tjänster hittar du på Stockholms läns landstings webbplats

Möt människor från hela världen

Om du är nyfiken, intresserad av människor och av att lära nytt har vi jobb som passar dig.

Student

Dagens studenter är morgondagens medarbetare inom Stockholm läns sjukvårdsområde. 

Stockholms läns sjukvårdsområde välkomnar studenter inom många vårdyrken och med vår breda verksamhet har vi mycket att erbjuda er. Som student är du viktig i vårt arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård.

Varje år genomför ett stort antal studenter sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Vilka kategorier som finns på de olika vårdcentralerna kan variera, men de studentkategorier som finns inom Stockholms läns sjukvårdsområde idag är:

 • Arbetsterapeuter
 • Biomedicinska analytiker
 • Dietister
 • Kuratorer
 • Logopeder
 • Läkare
 • Psykologer
 • Psykoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Sjuksköterskor i grund- och specialistutbildning
 • Undersköterskor
 • Medicinska sekreterare

Vi hoppas att vi ses!

Bli patient

Bli patient

Välkommen att välja oss som din vårdcentral!

Du väljer oss som din vårdcentral genom att lista dig hos oss. Det kan du göra enkelt via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att fylla i vår blankett och posta till oss. Vi kan även ordna det på plats när du kommer. 

Du blir tilldelad en fast läkarkontakt. Fördelen med en fast läkarkontakt är att läkaren kan lära känna dina behov och ge dig en samordnad och kontinuerlig vård.

Till toppen