Kvartersakuten Surbrunn

logotypTill toppen
icon-newsNyheter

Nyheter

Väntetid för listning

Vi har för närvarande stopp för att lista nya patienter på vårdcentralen. Om du väljer att lista dig här kommer du automatiskt att hamna på en väntelista.

Vi erbjuder

Vi erbjuder

Här kan du hitta information om våra olika mottagningar.

Läkarmottagning

Drop in 
Vardagar 9.30-10.30 kan du besöka läkare för akuta, korta besvär utan att ha bokat tid. Antalet platser är begränsat. 

Kontakta din läkare
Samtliga läkare har egna telefontider och telefonnummer. För att boka tid ska du kontakta din läkare direkt. Se kontaktuppgifterna under "Vi som jobbar här".

Läkarmottagningen erbjuder

Till oss kan du komma med din kroniska sjukdom eller tillfälliga besvär. Vi ger dig en kvalificerad medicinsk bedömning och strävar efter att hjälpa dig på bästa sätt. Vi utreder och behandlar de flesta sjukdomar och besvär.

Ibland finns behov av annan specialistvård och då ordnar vi med remiss för sådan bedömning. Vi kan även hjälpa dig med recept, bedömning av eventuell sjukskrivning samt vissa intyg

På mottagningen kan du både möta specialistläkare och läkare under fortbildning, såsom specialisttjänstgöring (ST) och allmäntjänstgöring (AT).

Senast ändrad: 2018-03-07

Sjuksköterskemottagning

Drop in
Helgfria vardagar 9.30-10.30 kan du träffa en sköterska för korta besök och få hjälp med till exempel borttagning av stygn, blodtrycksmätning eller såromläggning. Begränsat antal platser.

Sjuksköterskemottagningen erbjuder

På sjuksköterskemottagningen hjälper vi dig med besvär som du inte behöver besöka läkare för, som exempelvis injektioner, blodtryckskontroller, sårvård och borttagning av stygn. Vi ger råd och förskriver bland annat hjälpmedel.

Senast ändrad: 2018-03-07

Astma/KOL

Telefon
08-123 396 18
måndag-fredag 8.30-9.00 (utom ojämna onsdagar) 

Pernilla Lundkvist, Astma/KOL-sköterska 

Astma/KOL-mottagningen erbjuder

Vi erbjuder dig med allergi, astma eller KOL stöd. Det kan bland annat vara allergitester och kontroll av din lungfunktion, förebyggande insatser, ökad kunskap om din sjukdom och fortlöpande vård. Det finns stora hälsovinster i att sluta röka. Vi hjälper till med rökavvänjning genom rådgivning och motiverande samtal.

Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen arbetar med tobaksavvänjning. De erbjuder telefonsamtal som kan öppna dina ögon för nya möjligheter och lösningar. Du kan också chatta med dem eller fylla i kontaktformuläret på deras webbsida för att bli uppringd.

Läs mer på slutarokalinjen.se

Senast ändrad: 2018-03-07

Barnavårdscentral

Besök gärna barnavårdscentralens egen hemsida för mer information om oss.
http://bvc.sll.se/har-finns-vi/vasastansurbrunn/

Barnavårdscentralen erbjuder

Vi erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. Vi kan ge stöd och råd i föräldraskapet, upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa, samt uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.

Tänk på att inte ta med ditt barn till barnavårdscentralen när barnet är sjukt. Vi har många nyfödda som besöker oss och som vi vill utsätta för så lite smittrisk som möjligt. Kontakta istället din vårdcentral eller 1177.

Senast ändrad: 2018-03-07

Hemsjukvård

Hemsjukvården erbjuder

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård. Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av distriktssköterska i samråd med dig och din läkare.

Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om medicinska insatser som att ge insulin, dosettdelning eller provtagning. För att din vård ska bli trygg och säker har hemsjukvården ett nära samarbete med hemtjänsten.

Senast ändrad: 2018-03-07

Livsstil

Livsstilsmottagningen erbjuder

Önskar du hjälp med att förändra dina levnadsvanor, öka motionen, ändra dina matvanor eller sova bättre? Vi kan ge dig kunskap och inspirera dig att göra förändringar som får dig att må bättre. 

Senast ändrad: 2018-03-07

Psykosocialt stöd

Vi erbjuder dig konsultation och korttidspsykoterapi individuellt och i grupp.

Psykosocial mottagning erbjuder

Vi erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för dig som mår psykiskt dåligt. Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter eller är i kris. Om bekymren vuxit sig så pass stora att du är i behov av psykiatrisk specialistvård erbjuder vi rådgivning och vidare remittering.

Hjälplinjen hos 1177 Vårdguiden erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd alla dagar klockan 13-22. Telefonnummer: 0771- 22 00 60.

Läs mer om Hjälplinjen

Senast ändrad: 2018-03-07

Provtagning

För provtagning krävs remiss från din läkare.

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
fredagar 8-15

Observera att bloprover som vi skickar vidare för analys inte kan tas efter klockan 13 på fredagar. Det gäller blodstatusproverna:

 • Erytrocyter (EPK) – partikelkoncentration röda blodkroppar i blodet. 
 • Erytrocytvolymfraktion – andel av blodet som består av röda blodkroppar. Benämns även som hematokrit.
 • Hemoglobin (Hb) – mängd hemoglobin i blodet. Kallas ibland för blodvärde.
 • MCV (medelcellvolym) – genomsnittlig storlek på en röd blodkropp
 • MCH (hemoglobinmassa) – genomsnittlig mängd hemoglobin i en röd blodkropp.
 • MCHC (hemoglobinmassakoncentration) – hemoglobinkoncentration i de röda blodkropparna.
 • Leukocyter (LPK) – partikelkoncentration vita blodkroppar i blodet.
 • Trombocyter (TPK) – partikelkoncentration blodplättar i blodet

Allmänt vid provtagning

Dagen innan provtagning bör du undvika fet mat och alkohol. Blodprov tas oftast i armvecket och det är därför bra om du bär kläder som är lätta att vika upp. Nivåerna av de flesta ämnen i kroppen påverkas av kroppsläget. Innan provtagningen bör du därför sitta ned i 15 minuter i lugn och ro i väntrummet.

Fastande prover

Om du blivit ombedd att vara fastande betyder det att du inte ska äta efter klockan 22 på kvällen före provtagningen och fram tills att du lämnat provet. Du kan dricka vatten.

Om du tar Levaxin ska du inte ta tabletten på morgonen.

Urinprov

Om du ska lämna urinprov bör du ta med dig morgonurin. Du får ett sterilt provrör från oss.

Senast ändrad: 2018-03-07

Vaccination

Prislista vaccinationer

 • TBE (fästingburen hjärnhinneinflammation) vuxen och barn: 350 kronor
 • Hepatit A (havrix): vuxen och barn: 425 kronor
 • Hepatit B (engerix) vuxen och barn: 400 kronor
 • Hepatit A+B (twinrix) vuxen: 550 kronor // barn: 450 kronor
 • Influensavaccin: 200 kronor
 • Lunginflammation:Pneumokocker (pneumo23) vuxen: 300 kronor
 • Lunginflammation:Pneumokocker barn (prevenar13): barn 700 kronor
 • Mässlingsvaccin inför utlandsresa för barn under 1 år (Priorix innefattar även röda hund och påssjuka): 300 kronor
 • Difteri och stelkramp: 230 kronor
 • HPV-vaccination via recept

TBE: Kontakta i första hand din läkare för att få en ordination för vaccination. Om du kommer på drop-in-mottagningen, utan att ha haft kontakt läkare först, får du räkna med att besöket kommer att ta längre tid. Är ni en hel familj som vill vaccinera er så boka en tid hos sjuksköterska.

Vi erbjuder också vaccin till alla barn enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet. Kontakta BVC för mer information.

För mer omfattande vaccinationer inför utlandsresa hänvisar vi till vaccinationscentraler. Avgiften för vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Även barn och ungdom under 18 år betalar avgift.

Senast ändrad: 2018-03-07

Äldremottagning

Välkommen att ringa och tala med vår sjuksköterska direkt, utan att gå via knappval.
Telefon

08-123 396 70, vardagar 8.15-9.15.

Du som är 75 år eller äldre är välkommen till vår äldremottagning. När vi blir äldre kan vårt behov av vård och stöd öka. På äldremottagningen erbjuder vi trygghet, tillgänglighet och kontinuitet.

Vi kan till exempel hjälpa dig med en individuell vårdplanering eller genomgång av dina mediciner. Vi erbjuder också förebyggande hälsovård och kan tillsammans med dig se över kost och motion.

Vid behov får du även kontakt med andra specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut. Om du behöver boka flera tider kan du få hjälp att koordinera dem så att det passar dig.

Senast ändrad: 2018-03-07

Drop-in

Läkarmottagning

Helgfria vardagar 9.30-10.30 kan du besöka läkareför akuta, korta besvär utan att ha bokat tid.

Sjuksköterskemottagning

Helgfria vardagar 9.30-10.30 kan du träffa en sköterska för korta besök och få hjälp med till exempel borttagning av stygn, blodtrycksmätning eller såromläggning.

Antalet platser på drop-in är begränsat. Gäller både drop-in till läkare och sjuksköterska.

Senast ändrad: 2018-05-17
Kontakt

Kontakt

Boka tid

Boka tid via webben

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt boka, omboka och avboka tid dygnet runt. Du använder e-legitimation eller sms och lösenord för att logga in. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Boka tid via telefon

För att boka tid via telefon kan du ringa vår mottagning på telefonnummer 08-123 396 00. Du når oss alla vardagar klockan 8-17.

Vill du boka läkartid ska du ringa din läkare direkt under respektive telefontid. Se läkarnas telefontider

Avboka tid

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras för besöket. Detta gäller även barn och ungdomar under 18 år och om du har frikort.

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Öppettider

Vårdcentralens öppettider

Vardagar 8-17

Laboratoriets öppettider

För provtagning krävs remiss från din läkare.

Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Observera att bloprover som vi skickar vidare för analys inte kan tas efter klockan 13 på fredagar. Läs mer om provtagning.

 

Drop-in

Läkarmottagning

Helgfria vardagar 9.30-10.30 kan du besöka läkareför akuta, korta besvär utan att ha bokat tid.

Sjuksköterskemottagning

Helgfria vardagar 9.30-10.30 kan du träffa en sköterska för korta besök och få hjälp med till exempel borttagning av stygn, blodtrycksmätning eller såromläggning.

Antalet platser på drop-in är begränsat. Gäller både drop-in till läkare och sjuksköterska.

Synpunkter

Har du synpunkter på Kvartersakuten Surbrunn? Vad fungerar bra och vad kan göras bättre?

Vi tar tacksamt emot alla kommentarer. Du skickar dina synpunkter till vår epost:

synpunkter.surbrunn.slso@sll.se 

När ska jag söka vård?

Söka vård eller vila hemma?

Hos 1177 Vårdguiden får du vägledning vid vanliga symtom hos barn och vuxna. Svara på tre frågor och få tips om egenvård eller var du kan söka vård.

Läs mer på 1177.se

Praktiskt vid besök

Praktiskt vid besök

Hitta hit
Vi ligger på Surbrunnsgatan 66, plan 5 vid Odenplan.

Karta

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Vi som jobbar här

Vi som jobbar här

--- LÄKARE---

Anna Stenius

Specialist i allmänmedicin

08-123 396 0208-123 396 02
Mån-tis & tor-fre 8.30-9

Annica Riva

ST-läkare

08-123 396 0808-123 396 08
Mån, ons & fre 8.30-9

Emilia Löfgren

ST-läkare

08 123 396 0008 123 396 00

Erik Embring

Specialist i allmänmedicin

08 123 396 1008 123 396 10
Vardagar 8.30-9 utom onsdagar

Gabriel Lagercrantz

Specialist i allmänmedicin

08-123 396 0408-123 396 04
Måndag och onsdag 8.30-9

Jessika Sandor

specialist i allmänmedicin

08-123 396 1308-123 396 13
Mån-tis & tor-fre 8:30-9

Lotta Grönwall Lindholm

Specialist i allmänmedicin

08 123 396 0108 123 396 01
Tisdag-fredag 8.30-9

Madeleine Skoglund

ST-läkare

08-123 396 2008-123 396 20
Mån, ons, fre 8.30-9

Nina Panbehchi

Leg. läkare

08-123 396 0008-123 396 00

Orestis Liakos

ST-läkare

08-123 396 0008-123 396 00

Sofia Kreibom

ST-läkare

123 396 05123 396 05
Mån-tis, tor-fre 8.30-9

Sophia Hansson

ST-läkare

123 396 41123 396 41
Mån, ons-fre 8.30-9

Ville Laukkanen

Specialist i allmänmedicin

08 123 396 1108 123 396 11
Vardagar 11.30-12

Åsa Barrner

ST-Läkare

08-123 396 1208-123 396 12
Åter december 2019

Åsa Colliander

Specialist i allmänmedicin

08-123 396 0608-123 396 06
Måndag-torsdag 8.30-9

--- Sjuksköterskor ---

Agneta Nilsson

Distriktssköterska/Hemsjukvård

08-123 396 1508-123 396 15
Måndag-fredag 8.30-9

Anneli Fogelström

BVC-sköterska

08-123 396 1408-123 396 14
Måndag-fredag 9.30-10

Carina Sörman

Distriktssköterska/Hemsjukvård

08 123 396 3008 123 396 30
Måndag-fredag 8.30-9

Christina Nordin

Distriktssköterska/Hemsjukvård

08-123 396 0908-123 396 09
Måndag-fredag 8.30-9

Helena Pettersen

BVC-sköterska

08-123 396 1908-123 396 19
Måndag-fredag 9.30-10

Ida Stenberg

Sjuksköterska

Jane Kåredal Pihlstedt

Sjuksköterska

Karin Grunditz-Melin

BVC-sköterska

08-123 396 1708-123 396 17
Måndag-fredag 9.30-10

Maria Hellstrand

Sjuksköterska

Pernilla Lundkvist

Astma/KOL

08-123 396 1808-123 396 18
Måndag-fredag 8.30-9 (ej ojämna onsdagar)

Pia Gustafsson

Distriktssköterska/Hemsjukvård

08 123 396 1608 123 396 16
Måndag-fredag 8.30-9

Sandra Boström

Enhetschef

Sandra Westman

Distriktssköterska/Hemsjukvård

08 123 396 1508 123 396 15
Måndag-fredag 8.30-9

--- Undersköterskor ---

Ann Broberg

Hemsjukvård

08-123 396 2908-123 396 29

Lena D Johansson

Hemsjukvård

08- 123 396 2908- 123 396 29

Neringa Mazeikaite

Undersköterska

08-123 396 2908-123 396 29

Thomas Roos

Hemsjukvård

08-123 396 2908-123 396 29

--- PSYKOSOCIALT ---

Lena Schiöler

Psykoterapeut

Marie Lundman Völker

Psykoterapeut

Solveig Malm

Kurator

--- ADMIN ---

Gabriel Lagercrantz

VERKSAMHETSCHEF

Carina Bergwerf

Medicinsk sekreterare

08 123 396 2508 123 396 25

Catrin Juhlin

Medicinsk sekreterare

08 123 396 2608 123 396 26

Göran Siggelin

Receptionist

Pia Cavalli Björkman

Medicinsk sekreterare

08-123 396 3608-123 396 36

Mona Liljegren

Medicinsk sekreterare

08-123 396 5708-123 396 57
Videomöte

Videomöte

Vi kan erbjuda dig videomöte som ett alternativ till att du besöker oss. På så vis kan du enkelt möta oss på en plats som passar dig. Videomötet genomförs i appen Alltid öppet.

När du och vården är överens om en tid bokar vården videomötet med dig. Du genomför videomötet i din telefon eller surfplatta via appen Alltid öppet. 

Så här går det till

 • Ladda ner appen Alltid öppet kostnadsfritt från Google Play eller App Store.
 • Logga in säkert med BankID.
 • Några minuter innan avtalad tid loggar du in i appen. Du hittar ditt videomöte under rubriken Aktuella ärenden.  För att ansluta till videomötet trycker du på "videomöte" och sedan "starta video". Du är då i det virtuella väntrummet. Videomötet startar när vårdgivaren ansluter till mötet.
 • Sitt på en lugn plats med god internetuppkoppling där du kan prata ostört, använd gärna headset. 

Avbokningsregler

Det är samma avbokningsregler för videomöten och besök på mottagning. Om du har bokat tiden via appen går det även att avboka via appen. Senast 24 timmar innan ditt besök eller videomöte behöver du avboka, annars debiteras du för uteblivet besök. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller 85 år och äldre.

Avgifter

Det är samma pris för videomöten och besök på mottagning. Frikort gäller. Videomöten betalas via faktura.

Övriga tjänster i appen

I appen Alltid öppet hittar du även följande tjänster: 

 • Husläkarmottagning online erbjuder videomöten med läkare alla dagar i veckan mellan klockan 7-21, både vardag som helgdag.
 • Barnmorskemottagning online erbjuder videomöten med barnmorska för rådgivning och förnyelse av preventivmedel eller frågor kring graviditet.
 • Ungdomsmottagning online erbjuder ungdomar upp till 23 års ålder videomöte med kurator och rådgivning kring identitet, sex och preventivmedel.

Ombud för barn

Som vårdnadshavare till barn under 13 år kan du utföra ärenden för barnet i appen. Första gången du ska agera ombud behöver du klicka på "Förälder" och ange barnets personnummer. Därefter ser du barnets ärenden under "Aktuella ärenden". När du i fortsättningen vill agera ombud klickar du på knappen "Agera ombud" och väljer ditt barn.

Tolk

Det finns tyvärr inte möjlighet att ha tolk vid ett videomöte.

Support tekniska frågor

Har du tekniska frågor eller problem med appen mejlar du alltidoppet.slso@sll.se 

Bli patient

Bli patient

Välkommen att välja oss som din vårdcentral!

Du väljer oss som din vårdcentral genom att lista dig hos oss. Det kan du göra enkelt via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att fylla i vår blankett och posta till oss. Vi kan även ordna det på plats när du kommer. 

Du har även möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Fördelen med en fast läkarkontakt är att läkaren kan lära känna dina behov och ge dig en samordnad och kontinuerlig vård.

Det kan hända att läkaren du vill välja redan har så många patienter att de inte kan ta emot några nya. Då kan du välja en annan tills vidare och sedan lista om dig när din önskade läkare är ledig.

Ladda ned

Listningsblankett vuxen (pdf)
Listningsblankett barn (pdf)

När vi har stängt

När vi har stängt

Sabbatsbergs Husläkarjour

När vi har stängt ska du kontakta Husläkarjouren. Dit är du välkommen med lättare akuta besvär. 

Inom vissa områden i Stockholm saknas en husläkarjour i det direkta närområdet. Du som behöver vård utanför vår öppettid hänvisas då istället till närmaste närakut.

Närakuten är öppen alla dagar klockan 8-22. Kontakta 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning på telefon 1177 innan du åker till närakuten. Sjuksköterskorna där kan ge dig råd om du får bäst hjälp

Vid akut allvarlig skada eller sjukdom ring 112.

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården dygnet runt. Du kan till exempel boka, omboka och avboka tid eller förnya recept. Du använder e-legitimation eller sms och lösenord för att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Här är en del av innehållet du får vid inloggat läge:

Läs din journal

Du som är över 16 år kan läsa följande information i inloggat läge:

 • journalanteckningar
 • vissa provsvar
 • diagnoser
 • vårdbesök

All information som finns i journalen kan inte visas på grund av tekniska begränsningar. Det kommer att läggas till mer information så snart det blir möjligt. Den äldsta journal-informationen är i de flesta fall från 1 januari 2016.

Översikt recept och läkemedel

Du får ta del av de elektroniska recept där du har något kvar att hämta ut och kan se vilka läkemedel du har hämtat ut i Sverige under de senaste 15 månaderna. Du kan också se de tillfällen då förskrivare, farmaceuter och sjuksköterskor har läst vilka läkemedel du har hämtat ut.

Förnya recept

När ditt läkemedel börjar ta slut förnyar du det enklast via nätet. Du loggar in och väljer den vårdcentral som gett dig receptet. Mottagningen bedömer om de kan förlänga receptet eller om de behöver träffa dig först. Vårdpersonalen förlänger receptet och du får ett meddelande när det kan hämtas ut på apoteket.

Information om ditt högkostnadsskydd för läkemedel och hjälpmedel

Du kan ta del av hur mycket du under högkostnadsperioden har betalat för läkemedel och hjälpmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Du kan se om du får någon rabatt vid nästa köp och hur mycket mer du behöver betala innan du får frikort.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Sök jobb

Sök jobb

Sök jobb

Lediga jobb

Här kan du se de lediga tjänster som finns hos oss inom vårdcentralerna just nu

Kom och arbeta hos oss!

Här gör du skillnad varje dag, och en dag är nästan aldrig den andra lik.

Hos oss finns meningsfulla, roliga och spännande arbeten med goda karriärmöjligheter. Som en av Sveriges största vårdgivare kan vi erbjuda stora utvecklingsmöjligheter inom exempelvis forskning, specialisering eller ledarskap. Vi har stort fokus på utvecklingsfrågor. Vi lär av varandra och arbetar ständigt för att hitta bra arbetsformer. Allt för att på bästa sätt kunna möta och ta hand om alla som kommer till oss.

Våra verksamheter bedrivs i trivsamma lokaler i nära anslutning till kommunikationer. Det råder ingen tvekan om att Sveriges viktigaste arbeten finns hos oss inom vården.

Gemensam värdegrund och medarbetare vi söker

Vi vill självklart att du delar vår gemensamma värdegrund: patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje. Utöver den bör du ha en god klinisk kompetens, stort engagemang och vara genuint intresserad av att förändra många människors liv.

Är du intresserad av administrativt arbete, krävs det inte alltid att du har klinisk kompetens.

Aktuella tjänster hittar du på Stockholms läns landstings webbplats

Möt människor från hela världen

Om du är nyfiken, intresserad av människor och av att lära nytt har vi jobb som passar dig.

Student

Dagens studenter är morgondagens medarbetare inom Stockholm läns sjukvårdsområde. 

Stockholms läns sjukvårdsområde välkomnar studenter inom många vårdyrken och med vår breda verksamhet har vi mycket att erbjuda er. Som student är du viktig i vårt arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård.

Varje år genomför ett stort antal studenter sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Vilka kategorier som finns på de olika vårdcentralerna kan variera, men de studentkategorier som finns inom Stockholms läns sjukvårdsområde idag är:

 • Arbetsterapeuter
 • Biomedicinska analytiker
 • Dietister
 • Kuratorer
 • Logopeder
 • Läkare
 • Psykologer
 • Psykoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Sjuksköterskor i grund- och specialistutbildning
 • Undersköterskor
 • Medicinska sekreterare

Vi hoppas att vi ses!