icon-newsNyheter

Nyheter

Nu erbjuder vårdcentralerna videomöte med läkare utanför ordinarie öppettider

Nu erbjuder vi videomöten med läkare klockan 7-21 alla dagar i veckan, såväl vardag som helg.

Husläkarmottagning online heter tjänsten i appen Alltid öppet där du kan boka videomöten med läkare från klockan 7 till 21 alla dagar i veckan, både vardag och helg.

På videomötet får du träffa en läkare från någon av våra vårdcentraler. Videomötet journalförs på samma sätt som besök hos vårdcentralen. På så vis kan din husläkare ta del av journalanteckningarna inför eventuellt fortsatt behandling.

Förbättrad tillgänglighet

Förutom de generösa öppettiderna kan du befinna dig var som helst när du genomför besöket, du slipper ta dig till vårdcentralen när du känner dig krasslig eller av någon annan anledning har svårt att komma ifrån.

Toppbetyg

De patienter som redan hunnit prova appen ger den toppbetyg, 4,8 av 5 möjliga, vilket verkligen visar att tjänsten uppskattas.

Enkel att använda

Appen är enkel att använda. Du får börja med att välja mellan olika besvär och får följdfrågor utifrån ditt val. Besvär som är lämpliga för videomöte är till exempel allergier, halsont, förkylningar, vattkoppor, sår, födelsemärken, mensvärk, förstoppning och urinvägsinfektion hos kvinnor. Om läkaren bedömer att du behöver komma på ett personligt besök kan de skriva en remiss till din vårdcentral, eller till annan vårdinstans.

Läs mer om Alltid öppet
Vi erbjuder

Vi erbjuder

Här kan du hitta information om våra olika mottagningar.

Läkarmottagning

Akuttider
Vi har akuttider som kan bokas vardagar mellan klockan 8.30-11.30. Tiderna är tillgängliga att boka kvällen innan via webben 1177.se. Din tid hos läkare varar 10 minuter. Du kan också ringa ditt husläkarteam för att få en akut tid under dagen. 

Telefontid
9.30-10.30 för samtliga husläkarteam.

Telefonnummer

08- 747 57 20 - Stäket
Esbjörn Bergman, Anna Pålsson, Linn Ekström Feyzi, Marielle Melander, Markus Legeby, Rebecca Martin, Maria Forsgren Lindbäck, Pia Härlin 

08-747 57 24 - Lurbacken
Ann Bäcklund, Rita Fernholm, Ylva Sandström, Anna Hallum, Anna Udén (tjänstledig), Anne Wallin, Gabriela Lundberg, Henning Persson, Karin Nilsson, Viktoria Nilsson, Hanna Cederström

08-747 57 27 - Klinten
Malin Gulbrandsen, Rowshan Jahan, Sofia Storkaas, David Lundmark, Kalle Sällström, Ruben Laguna Ek, Gunilla Niklasson, Jenny Hällström, Vali Ileana

08-747 57 40 - Fösan
Caroline Lagerbring, Kajsa Sundqvist, Kristoffer Lindberg, Andrej Sannesten, Caroline Kappelin, Ellinor Gustafsson (tjänstledig), Marta Elfineh, Karolina Burman, Emma Gustafsson, Jessica Sundell

Läkarmottagningen erbjuder

Till oss kan du komma med din kroniska sjukdom eller tillfälliga besvär. Vi ger dig en kvalificerad medicinsk bedömning och strävar efter att hjälpa dig på bästa sätt. Vi utreder och behandlar de flesta sjukdomar och besvär.

Ibland finns behov av annan specialistvård och då ordnar vi med remiss för sådan bedömning. Vi kan även hjälpa dig med recept, bedömning av eventuell sjukskrivning samt vissa intyg

På mottagningen kan du både möta specialistläkare och läkare under fortbildning, såsom specialisttjänstgöring (ST) och allmäntjänstgöring (AT).

Senast ändrad: 2018-01-19

Sjuksköterskemottagning

Tidsbokning och rådgivning av sjuksköterska

Telefon: 08-747 57 23
Telefontider: helgfri vardag 7.45-17

Sjuksköterskemottagningen erbjuder

På sjuksköterskemottagningen hjälper vi dig med besvär som du inte behöver besöka läkare för, som exempelvis injektioner, blodtryckskontroller, sårvård och borttagning av stygn. Vi ger råd och förskriver bland annat hjälpmedel.

Senast ändrad: 2018-01-19

Astma/KOL

Kontakta våra Astma/KOL-sköterskor på

Telefon
08-123 382 21, vardagar klockan 8.15-9.15.
08-747 57 23, vardagar klockan 7.45-17.00.

Astma/KOL-mottagningen erbjuder

Vi erbjuder dig med allergi, astma eller KOL stöd. Det kan bland annat vara allergitester och kontroll av din lungfunktion, förebyggande insatser, ökad kunskap om din sjukdom och fortlöpande vård. Det finns stora hälsovinster i att sluta röka. Vi hjälper till med rökavvänjning genom rådgivning och motiverande samtal.

Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen arbetar med tobaksavvänjning. De erbjuder telefonsamtal som kan öppna dina ögon för nya möjligheter och lösningar. Du kan också chatta med dem eller fylla i kontaktformuläret på deras webbsida för att bli uppringd.

Läs mer på slutarokalinjen.se

Senast ändrad: 2018-01-19

Barnavårdscentral

Besök gärna barnavårdscentralens egen hemsida för mer information om oss.
http://bvc.sll.se/har-finns-vi/boo/

Barnavårdscentralen erbjuder

Vi erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. Vi kan ge stöd och råd i föräldraskapet, upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa, samt uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.

Tänk på att inte ta med ditt barn till barnavårdscentralen när barnet är sjukt. Vi har många nyfödda som besöker oss och som vi vill utsätta för så lite smittrisk som möjligt. Kontakta istället din vårdcentral eller 1177.

Senast ändrad: 2018-01-22

Diabetesmottagning

Vi erbjuder dig med diabetes stöd och fortlöpande vård. Det kan exempelvis vara kontroll av blodtryck och blodsocker, utvärdering av behandling och hjälp med självtester. Vi ger även råd och information kring kost och motion för att du på bästa sätt ska kunna hantera och leva med din sjukdom.

Senast ändrad: 2018-01-19

Hemsjukvård

Du som är skriven hos oss är välkommen att kontakta våra sjuksköterskor.

Telefon

08-747 57 18

Telefontid

Helgfri vardag 8.30-9.30
Övrig tid kan man lämna meddelande på telefonsvarare som lyssnas av under dagen.  

Hemsjukvårdsläkarna

Telefon: 08-747 57 83, måndag-fredag 8.15-9

Kvällar, nätter och helger

Jourhavande distriktssköterska
Telefon: 073-518 74 40
Kvällar och nätter: klockan 17-8
Lördag, söndag och helgdag: klockan 8-17

Hemsjukvården erbjuder

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård. Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av distriktssköterska i samråd med dig och din läkare.

Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om medicinska insatser som att ge insulin, dosettdelning eller provtagning. För att din vård ska bli trygg och säker har hemsjukvården ett nära samarbete med hemtjänsten.

Senast ändrad: 2018-01-19

Livsstil

Hjälp att sluta röka

Vill du sluta röka eller snusa? Hos oss har du möjlighet att träffa professionella tobaksavvänjare i individuella stödsamtal.

Rökavvänjning innebär bland annat att vi tillsammans med dig lägger upp en plan och hittar en strategi för att du kan fortsätta vara rökfri. Detta görs genom noggranna förberedelser och inventering av dina levnadsvanor, vilket vanligtvis kräver 4-6 stödsamtal. 

Telefonnummer: 08-747 57 23

Karin Nilsson, distriktssköterska

Livsstilsmottagningen erbjuder

Önskar du hjälp med att förändra dina levnadsvanor, öka motionen, ändra dina matvanor eller sova bättre? Vi kan ge dig kunskap och inspirera dig att göra förändringar som får dig att må bättre. 

Senast ändrad: 2018-01-19

Provtagning

i anslutning till vår vårdcentral finns Karolinska Universitetssjukhusets Laboratoriet Boo.

Telefon

08-517 719 99

Öppettider Laboratoriet

Måndag-torsdag 7.45-16, fredagar och dag före helgdag 7.45-14. Du som använder medicinen Waran behöver boka en tid för provtagning.

Waranprov

Som patient hos oss får du en bokad tid för provtagning och anmäler dig i receptionen när du kommer. Har du frågor kring din ordination eller provtagning kan du ringa till våra undersköterskor på telefon

Telefon

08-123 382 00

Om du är bortrest eller tar provet på annan ort ringer du på telefonnummer 08-123 382 00 och meddelar oss det, gärna tidigt på dagen, så du kan få din ordination under dagen.

Allmänt vid provtagning

Dagen innan provtagning bör du undvika fet mat och alkohol. Blodprov tas oftast i armvecket och det är därför bra om du bär kläder som är lätta att vika upp. Nivåerna av de flesta ämnen i kroppen påverkas av kroppsläget. Innan provtagningen bör du därför sitta ned i 15 minuter i lugn och ro i väntrummet.

Fastande prover

Om du blivit ombedd att vara fastande betyder det att du inte ska äta efter klockan 22 på kvällen före provtagningen och fram tills att du lämnat provet. Du kan dricka vatten.

Om du tar Levaxin ska du inte ta tabletten på morgonen.

Urinprov

Om du ska lämna urinprov bör du ta med dig morgonurin. Du får ett sterilt provrör från oss.

Senast ändrad: 2018-01-19

Psykosocialt stöd

Ibland drabbas vi av svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till oss.

Psykosocial mottagning erbjuder

Fokuserade samtal på 15-30 min som anpassas efter dina besvär med målet att du ska förbättra din hälsa, livskvalitet och fungera bättre i din vardag. Vi samarbetar med andra yrkesgrupper och vårdgivare. Om bekymren vuxit sig så pass stora att du är i behov av specialistvård erbjuder vi rådgivning och vidare remittering. Våra samtal baseras på KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Vi kan hjälpa dig som upplever:

 • Nedstämdhet och brist på lust/intresse
 • Rädsla, oro och ångest
 • Stressrelaterade besvär
 • Sömnbesvär
 • Sorg eller krisartad livshändelse
 • Muskelspänningar och värk
 • Livsstilsproblem tex kring nikotin, alkohol, läkemedel, kost, motion

Dina besök

Du behöver ingen diagnos för att komma till oss. Vanligtvis får du träffa en psykolog snabbt, ibland redan samma dag som du ringer. Vi arbetar med fokuserade samtal och stegvis vård. Stegvis vård innebär att behandlingens intensitet anpassas efter ditt behov av vård. Oftast räcker det med ett eller ett par besök hos oss.

Första besöket

Under ditt första besök på vår mottagning informerar vi om samtalets struktur och syfte. Vi ställer frågor om din livssituation och hur dina besvär påverkar dig. Vi pratar om hur du gjort för att hantera dina besvär och diskuterar sedan alternativa sätt att hantera dem. Detta blir din handlingsplan. Det kan exempelvis innebära att göra olika aktiviteter och registrera hur de påverkar dig, observera hur du beter dig i olika situationer eller utmana negativa tankar och föreställningar.

Återbesök

Ibland bokar vi in ett återbesök för att följa upp din handlingsplan. Vi pratar om hur dina nya handlingar har påverkat din hälsa och din förmåga att fungera i vardagen. Vi planerar sedan för nästa steg att ta. Du är alltid välkommen att själv ringa och boka ett återbesök.

 

Hjälplinjen hos 1177 Vårdguiden erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd alla dagar klockan 13-22. Telefonnummer: 0771- 22 00 60.

Läs mer om Hjälplinjen

Senast ändrad: 2018-10-17

Psykosocialt stöd barn och unga

Horisonten barn och unga är en öppen mottagning för föräldrar, barn och ungdomar upp till 18 år. Hit kan ni vända er för att få rådgivning, stöd och behandling. Vården är kostnadsfri. Horisonten är ett samarbete mellan Nacka kommun och Boo vårdcentral och här arbetar psykologer och socionomer.

Kontakta Horisonten barn och unga

Boka en tid för rådgivning – besök inom en vecka
Är du endast i behov av ett rådgivningstillfälle med psykolog för tips/råd/information kring ditt barns besvär så erbjuder vi 30 minuters konsultationstider. Du får tid inom en vecka. Dessa besök leder ej automatiskt till en fortsatt kontakt utan är menade för rådgivning och hjälp till självhjälp.

Du bokar en rådgivningstid antingen i samband med besök på vårdcentralen, på telefon 08-123 382 80, telefontid: tisdag 10-11.30, eller genom att ringa till vårdcentralen på telefonnummer 08-747 57 23.

Boka tid för behandlingskontakt/föräldrastöd
Du som är i behov av mer hjälp än ett rådgivningstillfälle bokar via telefon 08- 123 382 80, telefontid: tisdag 10-11.30. Då bokar vi tid för en fördjupad bedömning som kan leda till en fortsatt kontakt med psykolog eller familjebehandlare. Väntetiden är vanligtvis ett 2-5 veckor.

Vi erbjuder videosamtal
När du har varit hos oss på nybesök så går det bra att boka videobesök som alternativ till fysiska besök.

För bokning och återbud direkt till
Frida Tiverman, Leg. psykolog Boo vårdcentral. 08-747 57 23
Ronja Runnström Brandt, Leg. psykolog Boo vårdcentral: 08-747 57 23
Sofia Andersson, Leg. psykolog Boo vårdcentral: 08-747 57 23
Anna Ericsson Karlsson, Socionom Nacka kommun: 08-718 78 27

Vilken hjälp kan du få på Horisonten barn och unga?
Hit kan du vända dig om du behöver råd och stöd i ditt föräldraskap, vid svårigheter i familjerelationer eller om ditt barn besväras av till exempel nedstämdhet, oro, ilska eller sömnsvårigheter. Hos hos kan ni få hjälp med bekymmer som inte vuxit sig alltför stora. 

Kontakten inleds med ett första telefonsamtal där ni får beskriva er situation. Utifrån samtalet kan vi få en uppfattning om var ni får rätt hjälp. Om vi bedömer att ni i första hand bör komma till oss så bokar vi tid hos någon av oss behandlare för ett bedömningssamtal. Vid första besöket kartlägger vi tillsammans hur ni mår, hur situationen ser ut samt vilka behov ni har. Ni får även skattningsformulär att fylla i för att vi ska kunna bedöma vilken fortsatt hjälp ni behöver.

Besöket avslutas med ett gemensamt beslut om hur fortsatt kontakt ska se ut. I vissa fall kan bedömningen leda till hänvisning eller remiss till annan vårdgivare.

Våra insatser

 • Rådgivning och information
 • Bedömning av psykisk hälsa
 • Föräldrastöd
 • Föräldraföreläsningar om ångest och oro hos barn och tonåringar
 • Föräldraföreläsningar om positiva föräldrastrategier
 • Föreläsning om jämställt föräldraskap
 • KBT-baserade gruppbehandling för ångest och rädslor hos barn, Våga
 • KBT-baserad föräldragrupp för att minska konflikter med sitt barn, KOMET
 • Ungdomsgrupp för barn som har svårt med kompiskontakter, Kamratkompassen
 • Föreläsning om stress för ungdomar och deras föräldrar
 • Korta individuella KBT-behandlingar, 1-10 samtal
 • Korta stödkontakter, 1-3 samtal

Våga
Om ditt barn har ångest eller oro erbjuder vi "Våga" för barn 8-13 år. Våga är en orosgrupp som bygger på KBT-metoder och som syftar till att ge barn och föräldrar verktyg för att hantera barnets oro och rädslor. Behandlingen består av sex gruppträffar för barn och föräldrar.
Preliminära startdatum för höstens grupper:
Onsdag 25 september samt 13 november.

Våga workshop
Vi erbjuder Våga Workshop för dig som antingen varit på vår föreläsning om oro/ångest eller gått Våga-grupp hos oss. Till Våga Workshop kan du komma med eller utan ditt barn om du behöver tips och vägledning i hur du ska jobba vidare med ditt barns oro/ångest. Vi har förberett en rad olika verktyg, och hjälper dig på plats med hur du kan använda dem. Ingen föranmälan krävs, det är bara att droppa in. Gå direkt in till Horisontens lokaler, lokal är "Månen".
Datum för hösten 2019 (fristående): 17 september, 22 oktober, 26 november
Tid: 15:30-16:30 (drop-in)

Kompiskompassen
För dig mellan 10-14 år som tycker att det är svårt med kompisrelationer erbjuder vi Kompiskompassen. Där får du tips och verktyg för att ta kontakt med jämnåriga och får prata om hur olika sociala situationer kan hanteras.
Preliminär start för höstens grupp: Mitten av oktober

Vi erbjuder också föreläsningar för dig som är förälder eller anhörig. 
Här kan du läsa mer om föreläsningarna 

Hjälplinjen hos 1177 Vårdguiden erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd alla dagar 13-22. Telefonnummer: 0771- 22 00 60.

Läs mer om Hjälplinjen

Senast ändrad: 2018-02-14

SVEA-teamet

Kontakta SVEA-teamet på telefon: 08-747 57 68.

I de flestas liv går behovet av vård och omsorg i vågor. Oftast klarar man sig själv, men ibland händer saker som gör att man tillfälligt behöver lite extra stöd.

SVEA-teamet finns för dig som har haft ett ökat vårdbehov senaste tiden. Genom att du har kontakt med oss kan vi tillsammans förebygga en möjlig försämring och undvika att du till exempel blir inlagd på sjukhus i onödan.

Förbättringsarbetet SVEA

Vi deltar i förbättringsarbetet SVEA (sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt). Ett arbete med syfte att stimulera till ökad samverkan mellan vårdgivare.

Arbetet innebär sammanhållen vård för målgruppen patienter 65 år eller äldre. Vi tittar närmare på brister i samverkan vid vårdövergångar och försöker åstadkomma förbättringar.

Senast ändrad: 2018-01-30

Äldremottagning

Du som är 90+  har också  möjlighet att vara med i "90+ träning" i samarbete med Sickla Hälsocenter.

För rådgivning och bokning av besök

Telefon: 08-747 57 80, telefontid: måndag-fredag 8.30-9.30
Övrig tid tala in ett meddelande på telefonsvararen. Vi lyssnar av den regelbundet på vardagar.

SVEA-teamet

SVEA-teamet finns för dig som har ett tillfälligt behov av extra vård och omsorg. 
Läs mer under fliken SVEA-teamet.

Du som är 75 år eller äldre är välkommen till vår äldremottagning. När vi blir äldre kan vårt behov av vård och stöd öka. På äldremottagningen erbjuder vi trygghet, tillgänglighet och kontinuitet.

Vi kan till exempel hjälpa dig med en individuell vårdplanering eller genomgång av dina mediciner. Vi erbjuder också förebyggande hälsovård och kan tillsammans med dig se över kost och motion.

Vid behov får du även kontakt med andra specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut. Om du behöver boka flera tider kan du få hjälp att koordinera dem så att det passar dig.

Senast ändrad: 2018-01-19
Kontakt

Kontakt

Boka tid

Boka tid via webben

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt boka, omboka och avboka tid dygnet runt. Du använder e-legitimation eller sms och lösenord för att logga in. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Boka tid via telefon

Ring i första hand din läkares team för att boka tid.

Telefontid

9.30-10.30 för samtliga husläkarteam.

Telefonnummer

08- 747 57 20 - Stäket
Esbjörn Bergman, Anna Pålsson, Linn Ekström Feyzi, Marielle Melander, Markus Legeby, Rebecca Martin, Maria Forsgren Lindbäck, Pia Härlin 

08-747 57 24 - Lurbacken
Ann Bäcklund, Rita Fernholm, Ylva Sandström, Anna Hallum, Anna Udén (tjänstledig), Anne Wallin, Gabriela Lundberg, Henning Persson, Karin Nilsson, Viktoria Nilsson, Hanna Cederström

08-747 57 27 - Klinten
Malin Gulbrandsen, Rowshan Jahan, Sofia Storkaas, David Lundmark, Kalle Sällström, Ruben Laguna Ek, Gunilla Niklasson, Jenny Hällström, Vali Ileana

08-747 57 40 - Fösan
Caroline Lagerbring, Kajsa Sundqvist, Kristoffer Lindberg, Andrej Sannesten, Caroline Kappelin, Ellinor Gustafsson (tjänstledig), Marta Elfineh, Karolina Burman, Emma Gustafsson, Jessica Sundell

Rådgivning (sjuksköterska)

Telefon: 08-747 57 23
Telefontider: vardagar 7.45-17

Avboka tid

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras för besöket. Detta gäller även barn och ungdomar under 18 år och om du har frikort.

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss gärna redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Öppettider

Vårdcentralens öppettider

Vardagar 8-17, receptionen öppnar 7.45.

Laboratoriets öppettider

Måndag-torsdag 7.45-16
fredag och dag före helgdag 7.45-14

Du som använder medicinen Waran behöver boka en tid för provtagning.

När ska jag söka vård?

Söka vård eller vila hemma?

Hos 1177 Vårdguiden får du vägledning vid vanliga symtom hos barn och vuxna. Svara på tre frågor och få tips om egenvård eller var du kan söka vård.

Läs mer på 1177.se

Praktiskt vid besök

Praktiskt vid besök

Hitta hit
Våra lokaler ligger i Ormingehus på Edövägen 2 plan 1.

Buss till hållplats Orminge centrum. Gå sedan mot Ormingehus på Kanholmsvägen. Vårdcentralen ligger på plan 1.

Med bil kör du mot Orminge centrum. Sväng in på Edövägen. Kör in på Kanholmsvägen mot Ormingehus. Parkering finns i anslutning till Ormingehus men du kan också parkera i Orminge centrum.

Karta

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Vi som jobbar här

Vi som jobbar här

Andrej Sannesten

ST-läkare

Ann Bäcklund

specialist i allmänmedicin

Anna Hallum

ST-läkare

Anna Pålsson

ST-läkare

Anna Udén

ST-läkare

Tjänstledig

Anne Wallin

specialist i allmänmedicin

Caroline Kappelin

ST-läkare

Tjänstledig

Caroline Lagerbring

Specialist i allmänmedicin

David Lundmark

ST-läkare

Ellinor Gustafsson

ST-läkare

Tjänstledig

Esbjörn Bergman

Specialist i allmänmedicin

Gabriela Lundberg

ST-läkare

Henning Persson

AT-läkare

Kajsa Sundqvist

Specialist i allmänmedicin

Kalle Sällström

ST-läkare

Katarina Perlhagen

Specialist i allmänmedicin, Hemsjukvården

Katrin Hagskog Engel

Specialist i allmänmedicin

Kristoffer Lindberg

Specialist i allmänmedicin

Linn Ekström Feyzi

specialist i allmänmedicin

Malin Gulbrandsen

Specialist i allmänmedicin

Maria Widekärr

Specialist i allmänmedicin, hemsjukvård

Marielle Melander

ST-läkare

Markus Legeby

ST-läkare

Marta Elfineh

ST-läkare

Rebecca Martin

ST-läkare

Rita Fernholm

Specialist i allmänmedicin

Rowshan Jahan

Specialist i allmänmedicin

Ruben Laguna EK

AT-läkare

Sofia Storkaas

ST-läkare

Ylva Sandström

Specialist i allmänmedicin

Carolina Sjöbeck

BVC-sköterska

Charlotte Blank

BVC-sköterska

Emma Banfors

Sjuksköterska hemsjukvård

Emma Björk

BVC-sköterska

Emma Gustafsson

Sjuksköterska

Erika Wiener

BVC- sköterska

Gunilla Niklasson

Distriktssköterska

Hanna Cederström Bjerke

Sjuksköterska

Jenny Hällström

Distriktssköterska

Jessica Sundell

Sjuksköterska

Karin Nilsson

Distriktssköterska

Karolina Burman

Distriktssköterska

Maia Merimaa

Sjuksköterska hemsjukvård

Maria Forsgren Lindbäck

Distriktsköterska

Marianne Rudelius

Distriktssköterska

Marléne Metelius

BVC-sköterska

Pia Härlin

Distriktssköterska

Pierre Löfstrand

Sjuksköterska hemsjukvård

Solveig Håkansson Chaves

Distriktssköterska, Hemsjukvård

Susanne Blomdahl

Disktriktssköterska, Hemsjukvård

Therese Hultberg

BVC-sköterska

Ulrika Karlsson

Sjuksköterska Hemsjukvården

Vasilica Ileana

Sjuksköterska

Viktoria Nilsson

Distriktssköterska

Carlos Torres

Undersköterska hemsjukvård

Christine Karlsson

Undersköterska hemsjukvård

Erja Leminen

Undersköterska

Fati Chehrehnegar

Undersköterska

Kamilla Axelsson

Undersköterska

Lena Miettinen

Undersköterska hemsjukvård

Lovisa Sallebjer

Undersköterska

Madeleine Edenborn

Undersköterska, hemsjukvård

Marielle Norlin

Undersköterska

Mia Svärd

Undersköterska hemsjukvård

Carl Wahlström

Psykolog

Elsa Brobacke

Psykolog Barn och unga

Tjänstledig

Felicia Nyström

Psykolog

Frida Tiverman

Psykolog barn och unga

Helene Andersson

Psykolog

Karin Persson

Psykolog

Ronja Runnström Brandt

Psykolog, Barn och unga

Sofia Andersson

Psykolog, Barn och unga

Anne-Maj Hansson

Verksamhetschef

Katrin Hagskog Engel

Biträdande verksamhetschef, specialist i allmänmedicin

Kajsa Sundqvist

Biträdande verksamhetschef, specialist i allmänmedicin

Kerstin Jacobson

Biträdande verksamhetschef

Ulrika Karlsson

enhetschef hemsjukvård, sjuksköterska

Carolina Heijler

Medicinsk sekreterare

Helena Stegius

Medicinsk sekreterare

Jenny Pettersson

Medicinsk sekreterare

Tiina Bekkewold

Medicinsk sekreterare

Lovisa Sallebjer

undersköterska

Marielle Norlin

Reception, undersköterska

Marja Zayane

Reception Undersköterska

Rose-Marie Johansson

Reception undersköterska

Ulrica Johansson

Reception Undersköterska

Ylva Sandström

Enhetschef ST-läkaransvarig, specialist i allmänmedicin

Videomöte

Videomöte

Vi kan erbjuda dig videomöte som ett alternativ till att du besöker oss. På så vis kan du enkelt möta oss på en plats som passar dig. Videomötet genomförs i appen Alltid öppet.

När du och vården är överens om en tid bokar vården videomötet med dig. Du genomför videomötet i din telefon eller surfplatta via appen Alltid öppet. 

Så här går det till

 • Ladda ner appen Alltid öppet kostnadsfritt från Google Play eller App Store.
 • Logga in säkert med BankID.
 • Några minuter innan avtalad tid loggar du in i appen. Du hittar ditt videomöte under rubriken Aktuella ärenden.  För att ansluta till videomötet trycker du på "videomöte" och sedan "starta video". Du är då i det virtuella väntrummet. Videomötet startar när vårdgivaren ansluter till mötet.
 • Sitt på en lugn plats med god internetuppkoppling där du kan prata ostört, använd gärna headset. 

Avbokningsregler

Det är samma avbokningsregler för videomöten och besök på mottagning. Om du har bokat tiden via appen går det även att avboka via appen. Senast 24 timmar innan ditt besök eller videomöte behöver du avboka, annars debiteras du för uteblivet besök. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller 85 år och äldre.

Avgifter

Det är samma pris för videomöten och besök på mottagning. Frikort gäller. Videomöten betalas via faktura.

Övriga tjänster i appen

I appen Alltid öppet hittar du även följande tjänster: 

 • Husläkarmottagning online erbjuder videomöten med läkare alla dagar i veckan mellan klockan 7-21, både vardag som helgdag.
 • Barnmorskemottagning online erbjuder videomöten med barnmorska för rådgivning och förnyelse av preventivmedel eller frågor kring graviditet.
 • Ungdomsmottagning online erbjuder ungdomar upp till 23 års ålder videomöte med kurator och rådgivning kring identitet, sex och preventivmedel.

Ombud för barn

Som vårdnadshavare till barn under 13 år kan du utföra ärenden för barnet i appen. Första gången du ska agera ombud behöver du klicka på "Förälder" och ange barnets personnummer. Därefter ser du barnets ärenden under "Aktuella ärenden". När du i fortsättningen vill agera ombud klickar du på knappen "Agera ombud" och väljer ditt barn.

Tolk

Det finns tyvärr inte möjlighet att ha tolk vid ett videomöte.

Support tekniska frågor

Har du tekniska frågor eller problem med appen mejlar du alltidoppet.slso@sll.se 

Bli patient

Bli patient

Val av läkare
Våra läkare jobbar tillsammans i team för att du som patient ska få en kontinutet i dina kontakter med oss.

Har en familjemedlem redan husläkare hos oss förslår vi att resten av familjen väljer samma läkare. Familjer med barn på vår barnavårdscentral, som inte tidigare haft kontakt med våra husläkare, har möjlighet att välja BVC-läkaren som husläkare.

Välkommen att välja oss som din vårdcentral!

Du väljer oss som din vårdcentral genom att lista dig hos oss. Det kan du göra enkelt via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att fylla i vår blankett och posta till oss. Vi kan även ordna det på plats när du kommer. 

Du har även möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Fördelen med en fast läkarkontakt är att läkaren kan lära känna dina behov och ge dig en samordnad och kontinuerlig vård.

Det kan hända att läkaren du vill välja redan har så många patienter att de inte kan ta emot några nya. Då kan du välja en annan tills vidare och sedan lista om dig när din önskade läkare är ledig.

Ladda ned

Listningsblankett vuxen (pdf)
Listningsblankett barn (pdf)

När vi har stängt

När vi har stängt

Närakut Nacka. Dit är du välkommen med lättare akuta besvär.

Inom vissa områden i Stockholm saknas en husläkarjour i det direkta närområdet. Du som behöver vård utanför vår öppettid hänvisas då istället till närmaste närakut.

Närakuten är öppen alla dagar klockan 8-22. Kontakta 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning på telefon 1177 innan du åker till närakuten. Sjuksköterskorna där kan ge dig råd om du får bäst hjälp

Vid akut allvarlig skada eller sjukdom ring 112.

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården dygnet runt. Du kan till exempel boka, omboka och avboka tid eller förnya recept. Du använder e-legitimation eller sms och lösenord för att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Här är en del av innehållet du får vid inloggat läge:

Läs din journal

Du som är över 16 år kan läsa följande information i inloggat läge:

 • journalanteckningar
 • vissa provsvar
 • diagnoser
 • vårdbesök

All information som finns i journalen kan inte visas på grund av tekniska begränsningar. Det kommer att läggas till mer information så snart det blir möjligt. Den äldsta journal-informationen är i de flesta fall från 1 januari 2016.

Översikt recept och läkemedel

Du får ta del av de elektroniska recept där du har något kvar att hämta ut och kan se vilka läkemedel du har hämtat ut i Sverige under de senaste 15 månaderna. Du kan också se de tillfällen då förskrivare, farmaceuter och sjuksköterskor har läst vilka läkemedel du har hämtat ut.

Förnya recept

När ditt läkemedel börjar ta slut förnyar du det enklast via nätet. Du loggar in och väljer den vårdcentral som gett dig receptet. Mottagningen bedömer om de kan förlänga receptet eller om de behöver träffa dig först. Vårdpersonalen förlänger receptet och du får ett meddelande när det kan hämtas ut på apoteket.

Information om ditt högkostnadsskydd för läkemedel och hjälpmedel

Du kan ta del av hur mycket du under högkostnadsperioden har betalat för läkemedel och hjälpmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Du kan se om du får någon rabatt vid nästa köp och hur mycket mer du behöver betala innan du får frikort.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Sök jobb

Sök jobb

Sök jobb

Lediga jobb

Här kan du se de lediga tjänster som finns hos oss inom vårdcentralerna just nu

Kom och arbeta hos oss!

Här gör du skillnad varje dag, och en dag är nästan aldrig den andra lik.

Hos oss finns meningsfulla, roliga och spännande arbeten med goda karriärmöjligheter. Som en av Sveriges största vårdgivare kan vi erbjuda stora utvecklingsmöjligheter inom exempelvis forskning, specialisering eller ledarskap. Vi har stort fokus på utvecklingsfrågor. Vi lär av varandra och arbetar ständigt för att hitta bra arbetsformer. Allt för att på bästa sätt kunna möta och ta hand om alla som kommer till oss.

Våra verksamheter bedrivs i trivsamma lokaler i nära anslutning till kommunikationer. Det råder ingen tvekan om att Sveriges viktigaste arbeten finns hos oss inom vården.

Gemensam värdegrund och medarbetare vi söker

Vi vill självklart att du delar vår gemensamma värdegrund: patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje. Utöver den bör du ha en god klinisk kompetens, stort engagemang och vara genuint intresserad av att förändra många människors liv.

Är du intresserad av administrativt arbete, krävs det inte alltid att du har klinisk kompetens.

Aktuella tjänster hittar du på Stockholms läns landstings webbplats

Möt människor från hela världen

Om du är nyfiken, intresserad av människor och av att lära nytt har vi jobb som passar dig.

Student

Har du som student frågor inför din placering hos oss, kontakta någon av nedanstående personer:

Medicine kandidater: Kerstin Lodén
Distriktssköterske- och sjuksköteskestudenter: Gunilla Niklasson & Jenny Hällström
Psykologstudenter: Andrés Cespedes
Undersköterske- och medicinsksekreterar-studerande: Kerstin Jacobson

Dagens studenter är morgondagens medarbetare inom Stockholm läns sjukvårdsområde. 

Stockholms läns sjukvårdsområde välkomnar studenter inom många vårdyrken och med vår breda verksamhet har vi mycket att erbjuda er. Som student är du viktig i vårt arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård.

Varje år genomför ett stort antal studenter sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Vilka kategorier som finns på de olika vårdcentralerna kan variera, men de studentkategorier som finns inom Stockholms läns sjukvårdsområde idag är:

 • Arbetsterapeuter
 • Biomedicinska analytiker
 • Dietister
 • Kuratorer
 • Logopeder
 • Läkare
 • Psykologer
 • Psykoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Sjuksköterskor i grund- och specialistutbildning
 • Undersköterskor
 • Medicinska sekreterare

Vi hoppas att vi ses!

Kurser för dig som patient

Kurser för dig som patient

Föreläsningar barn och unga - för föräldrar

Oro och ångest hos barn och unga - hur du hanterar och bemöter ditt barns oro

Datum (fristående): 28 augusti, 2 oktober, 6 november och 11 december.
Tid: 15-16.30
För vem? Föräldrar eller anhörig till barn 5-17 år med oro och ångest.
Anmälan: 08-747 57 23
Föreläsningen är gratis!

Till toppen