icon-newsNyheter

Nyheter

Inga medföljande vid besök

För att undvika smittspridning får du som patient inte ta med dig någon medföljande när du besöker oss.

Genom att minska antalet personer på plats samtidigt kan vi hålla avstånd och undvika trängsel. Undantag görs om det är nödvändigt med medföljande för vårdkontakten, som exempelvis barn eller patienter med tillstånd som kräver en medföljande.

Vi erbjuder

Vi erbjuder

Här kan du hitta information om våra olika mottagningar.

Läkarmottagning

Akuta läkartider

Varje vardag klockan 8 släpper vi ett begränsat antal akuttider. Du är välkommen att ringa oss direkt på morgonen för att få en akuttid samma dag. En sjuksköterska kommer att göra en första bedömning om en tid ska bokas till läkare eller till någon annan.

Dessa tider är avsedda för relativt enkla åkommor och besökstiden är cirka 10 minuter.

Läkarmottagningen erbjuder

Till oss kan du komma med din kroniska sjukdom eller tillfälliga besvär. Vi ger dig en kvalificerad medicinsk bedömning och strävar efter att hjälpa dig på bästa sätt. Vi utreder och behandlar de flesta sjukdomar och besvär.

Ibland finns behov av annan specialistvård och då ordnar vi med remiss för sådan bedömning. Vi kan även hjälpa dig med recept, bedömning av eventuell sjukskrivning samt vissa intyg

På mottagningen kan du både möta specialistläkare och läkare under fortbildning, såsom specialisttjänstgöring (ST) och allmäntjänstgöring (AT).

Senast ändrad: 2018-01-19

Sjuksköterskemottagning

Du som är listad hos oss kan boka kortare besök till distriktssköterska.

Exempel på besöksorsaker:

 • Lättare hudåkommor
 • Kontroll av blodtryck
 • Borttagning av stygn
 • Injektion (enligt remiss)

Vid dessa tillfällen har vi endast möjlighet att erbjuda en kort bedömningstid. Vi kan tyvärr inte hantera några andra ärenden på dessa tider. 

Ett besök kostar 100 kronor, och frikort gäller.

Boka längre besök

För följande besöksorsaker vill vi gärna att du bokar ett längre besök så att vi kan avsätta lite mer tid för att ta hand om dig på bästa sätt:

 • Utmätning av kompressionsstrumpor
 • Diabeteshjälpmedel/rådgivning
 • Råd och stöd i livsstilsfrågor (tobak, alkohol, vikt, kost och motion)
 • Förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Ta kontakt med mottagningen för tidsbokning. Telefonnummer: 08-718 72 72

Sjuksköterskemottagningen erbjuder

På sjuksköterskemottagningen hjälper vi dig med besvär som du inte behöver besöka läkare för, som exempelvis injektioner, blodtryckskontroller, sårvård och borttagning av stygn. Vi ger råd och förskriver bland annat hjälpmedel.

Senast ändrad: 2018-01-30

Barnavårdscentral

Besök gärna barnavårdscentralens egen hemsida för mer information om oss.
http://bvc.sll.se/har-finns-vi/bollmora/

Barnavårdscentralen erbjuder

Vi erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. Vi kan ge stöd och råd i föräldraskapet, upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa, samt uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.

Tänk på att inte ta med ditt barn till barnavårdscentralen när barnet är sjukt. Vi har många nyfödda som besöker oss och som vi vill utsätta för så lite smittrisk som möjligt. Kontakta istället din vårdcentral eller 1177.

Senast ändrad: 2018-01-19

Diabetesmottagning

Hos oss jobbar alla läkare med diabetes och vi har dessutom en särskild diabetessköterska.

Vi erbjuder dig med diabetes stöd och fortlöpande vård. Det kan exempelvis vara kontroll av blodtryck och blodsocker, utvärdering av behandling och hjälp med självtester. Vi ger även råd och information kring kost och motion för att du på bästa sätt ska kunna hantera och leva med din sjukdom.

Genom att gå på regelbundna diabetesuppföljningar kan du lära dig hantera din sjukdom och förebygga komplikationer. Du blir kallad en gång om året för läkarkontroll samt halvårsvis till diabetessköterska.

Diabetesteam
Hos oss får du tillgång till ett diabetesteam med en distriktssköterska som har specialistutbildning inom diabetes, läkare, sjukgymnast, dietist samt medicinsk fotsjukvårdare.

Senast ändrad: 2020-04-30

Hemsjukvård

För att du ska ha rätt till hemsjukvård krävs att:

 • Du inte kan ta dig till vårdcentralen
 • Vården du behöver hemma är långvarig och planeras att pågå i minst 14 dagar

Hemsjukvården erbjuder

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård. Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av distriktssköterska i samråd med dig och din läkare.

Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om medicinska insatser som att ge insulin, dosettdelning eller provtagning. För att din vård ska bli trygg och säker har hemsjukvården ett nära samarbete med hemtjänsten.

Senast ändrad: 2018-01-19

Medicinsk fotvård

Medicinsk fotsjukvård

Medicinsk fotsjukvård förebygger, behandlar och lindrar sjukdomar och andra ohälsotillstånd i foten som kan bero på både yttre och inre faktorer. 

Fotsjukvård kan vi erbjuda till dig som stämmer in i någon av följande grupper:

 • du som är diabetiker typ 1 och 2 med begynnande eller befintliga komplikationer
 • du som har cirkulationsrubbningar som förorsakat eller riskerar att förorsaka så
 • du som har grava fotproblem inklusive missbildningar eller felställningar på grund av reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar

Remiss krävs och besöket kostar 100 kr, frikort gäller.

Vi erbjuder medicinsk fotvård. Det kan till exempelvis handla om patienter med komplikationer på grund av diabetes, cirkulationsrubbningar, reumatiska sjukdomar eller andra fotproblem. För besök krävs remiss från din läkare.

Senast ändrad: 2018-01-19

Osteoporosmottagning

Riskerar du att få en fraktur på grund av benskörhet?

I Sverige sker varje dag cirka 90 frakturer till följd av benskörhet, så kallad osteoporos. Hälften av alla kvinnor och fjärdedel av alla män kommer under sin livstid att drabbas av en osteoporosrelaterad fraktur.

Är du en av dem? Gör detta självtest.

 1. Har Du tidigare fått en fraktur i vuxen ålder och inte blivit utredd för benskörhet?
 2. Har du blivit kutryggig och minst 3-5 cm kortare på längden?
 3. Har Du osteoporos/benskörhet i släkten?
 4. Har Du behandlats med kortisontabletter under en längre tid? (mer än 3 månader)
 5. Om kvinna, kom Du tidigt i klimakteriet?

Svarar du ja på någon av frågorna bör du kontakta oss och be att få göra ett så kallat FRAX-test. Med testet kan vi bedöma hur stor risken är att du ska drabbas av en osteoporosfraktur inom de närmaste 10 åren. Baserat på resultater görs eventuellt en vidare utredning.

Senast ändrad: 2020-04-28

Provtagning

Kontakta laboratoriet
Telefonnummer
08-517 719 19

Öppettider
Måndag-torsdag 7.45-16.00
Fredag 7.45-14.00

Waranprov
Waranprovtagningen har öppet måndag-fredag klockan 7.45-10.30.

Allmänt vid provtagning

Dagen innan provtagning bör du undvika fet mat och alkohol. Blodprov tas oftast i armvecket och det är därför bra om du bär kläder som är lätta att vika upp. Nivåerna av de flesta ämnen i kroppen påverkas av kroppsläget. Innan provtagningen bör du därför sitta ned i 15 minuter i lugn och ro i väntrummet.

Fastande prover

Om du blivit ombedd att vara fastande betyder det att du inte ska äta efter klockan 22 på kvällen före provtagningen och fram tills att du lämnat provet. Du kan dricka vatten.

Om du tar Levaxin ska du inte ta tabletten på morgonen.

Urinprov

Om du ska lämna urinprov bör du ta med dig morgonurin. Du får ett sterilt provrör från oss. Urinen ska förvaras i kylskåp så länge som möjligt.

Senast ändrad: 2018-01-19

Psykosocialt stöd

Inställd Mindfulness
Våra mindrulness-träffar är intsälld tills vidare

Ibland drabbas vi av svårigheter att hantera det vi möter i livet. Då är du varmt välkommen till oss.

Vi erbjuder bedömningssamtal på 15-45 minuter som anpassas efter dina besvär med målet att du ska förbättra din hälsa, livskvalitet och fungera bättre i din vardag. Vi har korta väntetider och du kan oftast träffa en psykosocial resurs snabbt.

Vi arbetar med fokuserade samtal vilket innebär att behandlingens anpassas efter ditt behov av vård. Ibland räcker det med ett eller ett par besök hos oss, ibland behövs en längre behandlingskontakt.

Våra samtal baseras på KBT (Kognitiv beteendeterapi) och FACT (Focused Acceptance and Commitment Therapy). Vi kan hjälpa dig som upplever:

 • Nedstämdhet och brist på lust/intresse
 • Rädsla, oro och ångest
 • Stressrelaterade besvär
 • Sömnbesvär
 • Sorg eller krisartad livshändelse
 • Muskelspänningar och värk
 • Livsstilsproblem t ex kring nikotin, alkohol, läkemedel, kost, motion

Första besöket
Under ditt första besök ställer vi frågor om din livssituation och hur dina besvär påverkar dig. Vi pratar om hur du gjort för att hantera dina besvär och diskuterar sedan alternativa sätt att hantera dem. Detta blir din handlingsplan. Det kan exempelvis innebära att göra olika aktiviteter och registrera hur de påverkar dig, observera hur du beter dig i olika situationer eller utmana negativa tankar och föreställningar.

Återbesök
Om det behövs följer vi upp ditt första bedömningssamtal med ett återbesök. Vi pratar om hur din handlingsplan och nya handlingar har påverkat din hälsa och din förmåga att fungera i vardagen. Vi planerar sedan för nästa steg. Du är alltid välkommen att själv ringa och boka ett återbesök.

Vi samarbetar med andra yrkesgrupper på vårdcentralen och vår rehabavdelning, men även med andra vårdgivare som till exempel BVC och barnmorskemottagning.

Om bekymren vuxit sig så pass stora att du är i behov av specialistvård erbjuder vi rådgivning och vidare remittering.

Hjälplinjen hos 1177 Vårdguiden erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd alla dagar klockan 13-22. Telefonnummer: 0771- 22 00 60.
Läs mer om Hjälplinjen

 

 

Senast ändrad: 2019-10-24

Rehabilitering

Vi erbjuder dig rehabilitering och behandling både i hemmet, grupp och individuellt.Du behöver ingen remiss.

Hos oss arbetar kiropraktorer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Akuttider och öppen mottagning
Sjukgymnastiken har kortare akuttider dagligen på husläkarmottagningen som bokas via mottagningssköterskorna. Vi har tider både på förmiddagar och efter lunch (vissa dagar i veckan)

Sjukgymnastik/kiropraktor:
Telefon: 08-718 72 05
Telefontider: måndag-fredag 10.30-11 och måndag-torsdag 14-14.30

Arbetsterapeuterna
Öppen mottagning tisdag 15-16 och fredag 10-11. Akuttider på fredagar.
Telefon: 08-718 72 43
Telefontid: måndag-fredag 11-12

Mer information om oss hittar du på Bollmora Rehabs egen hemsida 

Skador, sjukdomar eller funktionshinder kan påverka din livssituation på olika sätt. Om du har varit eller fortfarande är sjuk eller skadad kan du behöva rehabilitering för att få tillbaka så mycket av din fysiska och psykiska förmåga som möjligt. Förutom mer handfast vård erbjuder vi också många utbildningar kring olika sjukdomar och skador.

Vi kan också hjälpa dig prova ut rätt hjälpmedel. 

Senast ändrad: 2018-01-19

Äldremottagning

Kontakta oss gärna för ett inledande hälsosamtal med vår disktriktssköterska.

Telefonnummer
08-123 479 60

Telefontider
Vardagar 8.15-10

Du som är 75 år eller äldre är välkommen till vår äldremottagning. När vi blir äldre kan vårt behov av vård och stöd öka. På äldremottagningen erbjuder vi trygghet, tillgänglighet och kontinuitet.

Vi kan till exempel hjälpa dig med en individuell vårdplanering eller genomgång av dina mediciner. Vi erbjuder också förebyggande hälsovård och kan tillsammans med dig se över kost och motion.

Vid behov får du även kontakt med andra specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut. Om du behöver boka flera tider kan du få hjälp att koordinera dem så att det passar dig.

Senast ändrad: 2018-01-19
Kontakt

Kontakt

Boka tid

Boka tid via webben

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt boka, omboka och avboka tid dygnet runt. Du behöver ha BankID för att logga in. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Boka tid via telefon

Telefonnummer: 08-718 72 72
Telefontid: vardagar 8-17

Välkommen att ringa och boka tid. Om du vill slippa vänta i telefonkö kan vi ringa upp dig. Du knappar in ditt telefonnummer och får en tid när en sjuksköterska kommer att ringa till dig.

Avboka tid

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras 400 kronor för besöket. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller är äldre än 85 år.

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss gärna redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Öppettider

Vårdcentralens öppettider

Vardagar 8-17

Laboratoriets öppettider

Måndag-torsdag 7.45-16
Fredag 7.45-14

Öppettider för waranprov

Måndag-fredag 7.45-10.30

När ska jag söka vård?

Söka vård eller vila hemma?

Hos 1177 Vårdguiden får du vägledning vid vanliga symtom hos barn och vuxna. Svara på tre frågor och få tips om egenvård eller var du kan söka vård.

Läs mer på 1177.se

Praktiskt vid besök

Praktiskt vid besök

Hitta hit
Vi finns på Bollmoravägen 14 i Tyresö centrum.

Karta

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Vi som jobbar här

Vi som jobbar här

Adina Plian

ST-läkare

Adnan Cemalovic

Specialist i allmänmedicin

Basil Petrus

Specialistläkare

Dany Faour

LEGITIMERAD LÄKARE

Hawre Abdullah

ST-läkare

Helena Klint

ST-läkare

Huda Asmaro

Specialist i allmänmedicin

Roger Fahlman

Distriktsläkare

Teferi Lemecha

Specialist i allmänmedicin

Zhanna Baradulia

Underläkare

Erika Karlsson

Sjuksköterska

Jenny Frigell

Sjuksköterska

Jessica Carlsson

Sjuksköterska

Jessica Löfstrand

Sjuksköterska

Johanna Hiltunen

Sjuksköterska

Johanna Winor

Sjuksköterska

Karin Gambetta

Sjuksköterska

Lina Dahl

Sjuksköterska

Souad Amine Atlassi

Sjuksköterska

Taina Pahkala

Distriktssköterska

Therese Venzelios

Distriktssköterska

Zlata Hodzic

Distriktssköterska

Amina Durkan

Undersköterska

Anneli Thern

Undersköterska

Camilla Boiardt

Undersköterska

Cazibe Gustavsson

Undersköterska

Pia Pondro

Medicinsk fotvårdare

Carina Heed

Verksamhetschef

Jessika Fahlqvist

Medicinsk sekreterare

Louise Zetterström

Medicinsk sekreterare

Susanne Fasten

Medicinsk sekreterare

Monika Käkelä

Receptionist

Sonja Karlsson

Receptionist

Anna Eliason

SJUKGYMNAST

Christina Granqvist Andersson

Arbetsterapeut

Elias Palma

SJUKGYMNAST

Giorgi Chlaidze

Sjukgymnast

Helena Holgersson

Arbetsterapeut

Johan Sjöquist

SJUKGYMNAST

Magnus Mattsson

Kiropraktor

Malin Holmgren

Sjukgymnast

Marcus Benites

Sjukgymnast

Marie Andersson

SJUKGYMNAST

Sofia Thunberg

Arbetsterapeut

Sonja Karlsson

Rehabassistent

Stefan Skoogh

SJUKGYMNAST

Susanne Johansson

SJUKGYMNAST

Jörgen Laestadius

Kurator

Maria Larsson

Psykoterapeut KBT

Yu-Sie Rundkvist Chou

Psykolog

Videomöte

Videomöte

Vi erbjuder videomöte med läkare alla dagar i veckan mellan klockan 7-21, både vardag och helgdag. Du bokar videomöten i appen Alltid öppet under Husläkarmottagning online. Detta erbjuds i samarbete med alla vårdcentraler i Region Stockholms regi.

Vi kan boka videomöte med dig

Vi kan även erbjuda dig videomöte som ett alternativ till återbesök om det är lämpligt. På så vis kan du enkelt möta oss på en plats som passar dig. När du och vården är överens om en tid bokar vården videomötet med dig. Videomötet genomförs i appen Alltid öppet.

Så här går det till

 1. Ladda ner appen Alltid öppet kostnadsfritt från Google Play eller App Store.
 2. Logga in säkert med BankID.
 3. Några minuter innan avtalad tid loggar du in i appen. Du hittar ditt videomöte under rubriken Mina ärenden. Tryck på "videomöte" och sedan "starta video". Videomötet startar när vårdgivaren ansluter till mötet.
 4. Sitt på en lugn plats med god internetuppkoppling där du kan prata ostört, använd gärna headset. 

Avboka videomöte

Senast 24 timmar innan ditt besök eller videomöte behöver du avboka, annars debiteras du för uteblivet besök. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller 85 år och äldre.

Avgifter

Videomöte har samma pris som besök på mottagning. Frikort gäller. Videomöten betalas via faktura.

Ombud för barn

Som vårdnadshavare till barn under 13 år kan du utföra ärenden för barnet i appen. Första gången du ska agera ombud behöver du klicka på "förälder" och ange barnets personnummer. När du agerar ombud i fortsättningen klickar du på "agera ombud".

Tolk

Det finns tyvärr inte möjlighet att ha tolk vid ett videomöte.

Support tekniska frågor

Har du tekniska frågor eller problem med appen mejlar du alltidoppet.slso@sll.se 

Bli patient

Bli patient

Välkommen att välja oss som din vårdcentral!

Du väljer oss som din vårdcentral genom att lista dig hos oss. Det kan du göra enkelt via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att fylla i vår blankett och posta till oss. Vi kan även ordna det på plats när du kommer. 

Du har även möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Fördelen med en fast läkarkontakt är att läkaren kan lära känna dina behov och ge dig en samordnad och kontinuerlig vård.

Det kan hända att läkaren du vill välja redan har så många patienter att de inte kan ta emot några nya. Då kan du välja en annan tills vidare och sedan lista om dig när din önskade läkare är ledig.

Ladda ned

Listningsblankett vuxen (pdf)
Listningsblankett barn (pdf)

När vi har stängt

När vi har stängt

Närakut Handen

Inom vissa områden i Stockholm saknas en husläkarjour i det direkta närområdet. Du som behöver vård utanför vår öppettid hänvisas då istället till närmaste närakut.

Närakuten är öppen alla dagar klockan 8-22. Kontakta 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning på telefon 1177 innan du åker till närakuten. Sjuksköterskorna där kan ge dig råd om du får bäst hjälp.

Videomöte med läkare
Vi erbjuder även videomöte med läkare alla dagar i veckan mellan klockan 7-21 via appen Alltid öppet.

Vid akut allvarlig skada eller sjukdom ring 112.

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården dygnet runt. Du kan till exempel boka, omboka och avboka tid eller förnya recept. Du behöver ha BankID för att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Här är en del av innehållet du får vid inloggat läge:

Läs din journal

Du som är över 16 år kan läsa följande information i inloggat läge:

 • journalanteckningar
 • vissa provsvar
 • diagnoser
 • vårdbesök

All information som finns i journalen kan inte visas på grund av tekniska begränsningar. Det kommer att läggas till mer information så snart det blir möjligt. Den äldsta journal-informationen är i de flesta fall från 1 januari 2016.

Översikt recept och läkemedel

Du får ta del av de elektroniska recept där du har något kvar att hämta ut och kan se vilka läkemedel du har hämtat ut i Sverige under de senaste 15 månaderna. Du kan också se de tillfällen då förskrivare, farmaceuter och sjuksköterskor har läst vilka läkemedel du har hämtat ut.

Förnya recept

När ditt läkemedel börjar ta slut förnyar du det enklast via nätet. Du loggar in och väljer den vårdcentral som gett dig receptet. Mottagningen bedömer om de kan förlänga receptet eller om de behöver träffa dig först. Vårdpersonalen förlänger receptet och du får ett meddelande när det kan hämtas ut på apoteket.

Information om ditt högkostnadsskydd för läkemedel och hjälpmedel

Du kan ta del av hur mycket du under högkostnadsperioden har betalat för läkemedel och hjälpmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Du kan se om du får någon rabatt vid nästa köp och hur mycket mer du behöver betala innan du får frikort.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Sök jobb

Sök jobb

Sök jobb

Lediga jobb

Här kan du se de lediga tjänster som finns hos oss inom vårdcentralerna just nu

Kom och arbeta hos oss!

Här gör du skillnad varje dag, och en dag är nästan aldrig den andra lik.

Hos oss finns meningsfulla, roliga och spännande arbeten med goda karriärmöjligheter. Som en av Sveriges största vårdgivare kan vi erbjuda stora utvecklingsmöjligheter inom exempelvis forskning, specialisering eller ledarskap. Vi har stort fokus på utvecklingsfrågor. Vi lär av varandra och arbetar ständigt för att hitta bra arbetsformer. Allt för att på bästa sätt kunna möta och ta hand om alla som kommer till oss.

Våra verksamheter bedrivs i trivsamma lokaler i nära anslutning till kommunikationer. Det råder ingen tvekan om att Sveriges viktigaste arbeten finns hos oss inom vården.

Gemensam värdegrund och medarbetare vi söker

Vi vill självklart att du delar vår gemensamma värdegrund: patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje. Utöver den bör du ha en god klinisk kompetens, stort engagemang och vara genuint intresserad av att förändra många människors liv.

Är du intresserad av administrativt arbete, krävs det inte alltid att du har klinisk kompetens.

Aktuella tjänster hittar du på Stockholms läns landstings webbplats

Möt människor från hela världen

Om du är nyfiken, intresserad av människor och av att lära nytt har vi jobb som passar dig.

Student

Dagens studenter är morgondagens medarbetare inom Stockholm läns sjukvårdsområde. 

Stockholms läns sjukvårdsområde välkomnar studenter inom många vårdyrken och med vår breda verksamhet har vi mycket att erbjuda er. Som student är du viktig i vårt arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård.

Varje år genomför ett stort antal studenter sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Vilka kategorier som finns på de olika vårdcentralerna kan variera, men de studentkategorier som finns inom Stockholms läns sjukvårdsområde idag är:

 • Arbetsterapeuter
 • Biomedicinska analytiker
 • Dietister
 • Kuratorer
 • Logopeder
 • Läkare
 • Psykologer
 • Psykoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Sjuksköterskor i grund- och specialistutbildning
 • Undersköterskor
 • Medicinska sekreterare

Vi hoppas att vi ses!

Till toppen