Välkommen till oss

Här finns alla landstingsdrivna vårdcentraler och husläkarmottagningar samlat på en webbplats.

Hitta din vårdcentral

Sök
Kvinna som ligger och vilar

Samlad information om coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. För att undvika ökad smittspridning är det viktigt att du stannar hemma även vid lindriga förkylningssymtom.

Blir du allvarligt sjuk med andnings­svårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177. Är du inte allvarligt sjuk men har frågor om det nya coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Vård med hög kvalitet och omtanke

När du listar dig på vårdcentralen blir du en av våra patienter som vi kontinuerligt erbjuder vård av hög kvalitet. Hos oss kan du välja att dina besvär följs upp av samma läkare eller sjuksköterska. På så vis lär ni känna varandra så att du lättare kan få vård utifrån dina behov.

Hur har du det hemma?

I en tid med ökad oro och där många tillbringar mer tid i hemmet än vanligt ökar risken för våld i nära relation. Är du rädd för någon i din närhet? Är du utsatt för hot eller våld av någon i din familj? Eller är du rädd att du själv skadar någon som står dig nära? Det finns hjälp att få.

Kvinnofridslinjen 020-505050

Till Kvinnofridslinjen kan du som är våldsutsatt eller en orolig anhörig ringa dygnet runt.

https://kvinnofridslinjen.se/sv/utsatt-for-vald/

Välj att sluta 020–555 666

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Du har möjlighet att vara anonym.

Vi erbjuder videomöte och chatt

Alla vårdcentraler som drivs i Region Stockholms regi erbjuder videomöte med läkare i appen Alltid öppet. I videomötet möter du en läkare som är anställd hos någon av våra vårdcentraler.

Videomöte är lämpligt för lindriga besvär. Om du bedöms vara i behov av ytterligare undersökning, provtagning eller uppföljning kan du få en tid för besök på mottagning.

Några vårdcentraler erbjuder möjlighet att boka videomöte direkt med din läkare, medan andra erbjuder det som ett alternativ till återbesök. I appen ser du vad din vårdcentral erbjuder.

Chatta med din vårdcentral

Många vårdcentraler som drivs av Region Stockholm erbjuder även chatt via appen Alltid öppet till sina patienter. Vården svarar på din fråga så snart de har möjlighet på vardagar. Att chatta är kostnadsfritt.