Skriv ut den här sidan

Din delaktighet

Det är viktigt att du som patient kan vara delaktig och påverka den vård du får. Det ökar chansen för att vi ska kunna hjälpa dig att få en bättre livskvalitet.

Beskriv dina besvär så tydligt du kan när du kontaktar vården. Desto mer information vården får desto bättre kan vi hjälpa dig. Försök till exempel beskriva hur besvären yttrar sig, vid vilka situationer de kommer, hur ofta och vid vilken tid på dygnet? Var sitter besvären, hur starkt känns det? Finns det faktorer som förvärrar eller sådant som lindrar? Meddela också vården om du blir sämre eller bättre, eller om nya besvär tillkommer.

Det är viktigt att du förstår och känner dig delaktig i din vård. Fråga oss om det är något du inte förstår eller om du är tveksam till något. Ta gärna med dig någon till läkarbesöket för att få hjälp att höra allt. Du kan också be om skriftlig information att ta med hem.

Ny medicinsk bedömning

Om du tvivlar på din diagnos kan du fråga vården om det finns något annat det skulle kunna vara. Om du har fått veta att du har en särskilt allvarlig sjukdom eller skada har du möjlighet att få en ny medicinsk bedömning. Det innebär att du blir undersökt av en annan läkare än den du först vände dig till. Syftet med att få en ny medicinsk bedömning är att du ska vara säker på att du får den vård och behandling som passar bäst för dig.

Läs din journal

All vård du får dokumenteras i din journal. Här finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs gärna din journal via nätet på 1177.se. Meddela vården om det är något som inte stämmer eller om du har några frågor.

Följ rekommendationer

Följ gärna upp att du får svar på prover och undersökningar. Det är viktigt att du följer de rekommendationer du fått kring undersökningar, provtagningar och mediciner.

Stöd från intresseorganisationer och patientråd

Det finns flera sätt som både du som patient och dina närstående kan vara delaktiga och påverka den vård du får. Flera av våra verksamheter har patient- och närståenderåd. Det finns också många intresseorganisationer som kan hjälpa dig att ta till vara dina rättigheter eller ge dig annat stöd. Fråga på din lokala mottagning eller avdelning vilka möjligheter som finns för dig.