Liljeholmens vårdcentral

Välkommen till oss!Till toppen
icon-newsNyheter

Nyheter

Ny information om influensavaccin

Nu kan vi erbjuda influensavaccination till gravida. Eftersom det är ont om vaccin har vi från Smittskydd Stockholm fått i uppdrag att enbart vaccinera riskgruppen gravida.Till alla kan vi erbjuda vaccin mot lunginflammation.

Läs mer och se våra vaccinationstider >

Vi erbjuder

Vi erbjuder

Här kan du hitta information om våra olika mottagningar.

Läkarmottagning

Läkarmottagningen erbjuder

Till oss kan du komma med din kroniska sjukdom eller tillfälliga besvär. Vi ger dig en kvalificerad medicinsk bedömning och strävar efter att hjälpa dig på bästa sätt. Vi utreder och behandlar de flesta sjukdomar och besvär.

Ibland finns behov av annan specialistvård och då ordnar vi med remiss för sådan bedömning. Vi kan även hjälpa dig med recept, bedömning av eventuell sjukskrivning samt vissa intyg

På mottagningen kan du både möta specialistläkare och läkare under fortbildning, såsom specialisttjänstgöring (ST) och allmäntjänstgöring (AT).

Senast ändrad: 2018-03-07

Sjuksköterskemottagning

Sjuksköterskemottagningen erbjuder

På sjuksköterskemottagningen hjälper vi dig med besvär som du inte behöver besöka läkare för, som exempelvis injektioner, blodtryckskontroller, sårvård och borttagning av stygn. Vi ger råd och förskriver bland annat hjälpmedel.

Senast ändrad: 2018-03-07

Astma/KOL

Testa dina lungor!

Är du 45 år eller äldre och röker eller har rökt? 
Känner du dig mer andfådd än du borde vara?
Får du långdragna förkylningar med mycket hosta och slem?

Om du svarar JA på någon av dessa frågor bör du testa din lungfunktion!

Ring astma/KOL-mottagningen för att boka ett besök, du kan också lämna ett meddelande för att bli uppringd. Telefon: 08 - 123 679 54 eller 08 - 123 679 55

Kontakt

Distriktssköterska Veronika Sundh
08-123 679 55, måndag-onsdag 11.30-12

Sjuksköterska Marianne Eduards
08-123 679 54, måndag-tisdag 9-9.30

Sjuksköterska Tegist Tadios Kifele
08-123 679 48, måndag, onsdag och fredag 15-15.30

Undervisning individuellt och i grupp

Vi håller även individuellt utformad undervisning kring astma, allergi och KOL och har tillsammans med Aleris Rehab en KOL-skola som innehåller träning och föreläsningar två gånger i veckan i ca åtta veckor. Skolan beräknas äga rum 1-2 gånger per termin.

Astma/KOL-mottagningen erbjuder

Vi erbjuder dig med allergi, astma eller KOL stöd. Det kan bland annat vara allergitester och kontroll av din lungfunktion, förebyggande insatser, ökad kunskap om din sjukdom och fortlöpande vård. Det finns stora hälsovinster i att sluta röka. Vi hjälper till med rökavvänjning genom rådgivning och motiverande samtal.

Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen arbetar med tobaksavvänjning. De erbjuder telefonsamtal som kan öppna dina ögon för nya möjligheter och lösningar. Du kan också chatta med dem eller fylla i kontaktformuläret på deras webbsida för att bli uppringd.

Läs mer på slutarokalinjen.se

Senast ändrad: 2018-03-07

Blodtrycksmottagning

Vi kan hjälpa dig med följande:

 • Vi utför blodtryckskontroller
 • Vid behov vägleder vi dig att förändra dina levnadsvanor
 • Recept på FaR (fysisk aktivitet på recept)
 • EKG, 24-timmarsmätning och blodprover utför vi efter remiss

Blodtrycksmottagningen erbjuder

Vi kan hjälpa dig att kontrollera ditt blodtryck, ge råd kring läkemedel och vägleda dig till förändrade levnadsvanor. Kontakta oss om du misstänker eller är orolig för att du har högt blodtryck. Det är viktigt att behandla ett högt blodtryck för att minska risken för stroke, hjärtinfarkt och andra följdsjukdomar.

Senast ändrad: 2018-03-15

Barnavårdscentral

Besök gärna barnavårdscentralens egen hemsida för mer information om oss.

http://bvc.sll.se/har-finns-vi/liljeholmen/

Barnavårdcentralen erbjuder

Vi erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. Vi kan ge stöd och råd i föräldraskapet, upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa, samt uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.

Tänk på att inte ta med ditt barn till barnavårdscentralen när barnet är sjukt. Vi har många nyfödda som besöker oss och som vi vill utsätta för så lite smittrisk som möjligt. Kontakta istället din vårdcentral eller 1177.

Senast ändrad: 2018-03-07

Diabetesmottagning

Kontakta oss

Eva Olsson 08-123 67 952, måndag-onsdag 8-9

Maria Klingvall 08-123 67 958, måndag- onsdag 8-9

Diabetesmottagningen erbjuder

Vi erbjuder dig med diabetes stöd och fortlöpande vård. Det kan exempelvis vara kontroll av blodtryck och blodsocker, utvärdering av behandling och hjälp med självtester. Vi ger även råd och information kring kost och motion för att du på bästa sätt ska kunna hantera och leva med din sjukdom.

Senast ändrad: 2018-03-07

Gynekologmottagning

Avvikande öppettider

Fredag 28 december och 4 januari stänger vi redan klockan 12.

Telefon

08-123 67 980

Telefontid

Måndag–torsdag 8.15–10 och 14-15.30
Fredag 10-12

Återbudstelefon dygnet runt: 08-123 67 978

Öppettider

Måndag-torsdag 8-16.15
Fredag 8-15 
Lunchstängt 12-13

Gynekologmottagningen erbjuder

Vi hjälper dig som exempelvis besväras av inkontinens, klimakteriebesvär, blödningsrubbningar eller onormala flytningar

Senast ändrad: 2018-03-07

Hemsjukvård

Hemsjukvården erbjuder

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård. Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av distriktssköterska i samråd med dig och din läkare.

Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om medicinska insatser som att ge insulin, dosettdelning eller provtagning. För att din vård ska bli trygg och säker har hemsjukvården ett nära samarbete med hemtjänsten.

Senast ändrad: 2018-03-07

Intyg

Priser för intyg

 • Anställning, friskintyg: 625 kronor
 • Arbetsförmedling, intyg angående placering med mera: Timtaxa*
 • Behandlingshjälpmedel eller läkemedel, intyg om innehav exempelvis inför en resa: 313 kronor
 • Försäkringsbolag, alla intyg: Timtaxa*
 • Förstadagsintyg till arbetsgivare: 313 kronor
 • Körkortstillstånd, hälsodeklaration: 625 kronor
 • Livsmedelsintyg: Timtaxa*
 • Reseåterbud, intyg till resebyrå: 313 kronor
 • Rättsintyg: Timtaxa*
 • Skolgång, intyg som rör barns skolsituation: 313 kronor

* Timtaxa innebär 250 kronor plus eventuell moms per påbörjad kvart.

Uppge att det gäller intyg när du bokar din tid. Avgifter för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Även barn och ungdomar under 18 år betalar avgift för intyg. Kostnaden beror på hur mycket arbete vi behöver för att sammanställa intyget.

Senast ändrad: 2018-03-07

Livsstil

I vår hälsohörna kan du väga och mäta dig, mäta midjemått och få fram ditt BMI. Här kan du också få en hel del information om hur du själv kan påverka din hälsa.

Livsstilsmottagningen erbjuder

Önskar du hjälp med att förändra dina levnadsvanor, öka motionen, ändra dina matvanor eller sova bättre? Vi kan ge dig kunskap och inspirera dig att göra förändringar som får dig att må bättre. 

Senast ändrad: 2018-03-07

Medicinsk fotvård

Fotterapeuter

Ros Langer 08-123 67 957
Gunnel Bergman 08-123 67 953

Telefontid: måndag-fredag 8-17

Vi erbjuder medicinsk fotvård. Det kan till exempelvis handla om patienter med komplikationer på grund av diabetes, cirkulationsrubbningar, reumatiska sjukdomar eller andra fotproblem. För besök krävs remiss från din läkare.

Senast ändrad: 2018-03-07

Provtagning

Laboratoriet kontaktar du via Unilabs kundtjänst. 
Telefon: 08-587 038 60, telefontid : måndag-fredag 7.45-16.30

Öppettider 
Måndag-torsdag 8.00-15.30, fredag 8.00-13.30

PK-prov (Waran)

PK-prov (Waran) gäller endast för dig som är listad hos Liljeholmens vårdcentral.
Tisdag och torsdag 8-14

Allmänt vid provtagning

Dagen innan provtagning bör du undvika fet mat och alkohol. Blodprov tas oftast i armvecket och det är därför bra om du bär kläder som är lätta att vika upp. Nivåerna av de flesta ämnen i kroppen påverkas av kroppsläget. Innan provtagningen bör du därför sitta ned i 15 minuter i lugn och ro i väntrummet.

Fastande prover

Om du blivit ombedd att vara fastande betyder det att du inte ska äta efter klockan 22 på kvällen före provtagningen och fram tills att du lämnat provet. Du kan dricka vatten.

Om du tar Levaxin ska du inte ta tabletten på morgonen.

Urinprov

Om du ska lämna urinprov bör du ta med dig morgonurin. Du får ett sterilt provrör från oss.

Senast ändrad: 2018-03-07

Psykosocialt stöd

 Vi som arbetar här är kuratorer, psykologer och psykoterapeuter med vidareutbildning i KBT (Kognitiv beteendeterapi) PDT (Psykodynamisk terapi) och IPT (Interpersonell terapi). 

Terapi hos student

Vi har genom samarbete med Karolinska Institutet möjlighet att ge dig kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi hos terapeut under utbildning.

Vi kan erbjuda terapi när det gäller:

 • Ångest
 • Panikångest
 • Social fobi
 • Sömnstörning
 • Måttlig depression

Detta sker på kvällstid i våra lokaler och gäller endast dig som är över 18 år. Om du är intresserad kan du vända dig till din läkare som gör en första bedömning.

Psykosocial mottagning erbjuder

Vi erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för dig som mår psykiskt dåligt. Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter eller är i kris. Om bekymren vuxit sig så pass stora att du är i behov av psykiatrisk specialistvård erbjuder vi rådgivning och vidare remittering.

Hjälplinjen hos 1177 Vårdguiden erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd alla dagar klockan 13-22. Telefonnummer: 0771- 22 00 60.

Läs mer om Hjälplinjen

Senast ändrad: 2018-03-07

Psykosocialt stöd barn och unga

Kontakt

Ring för tidsbeställning

Gennet Everitt
Telefonnummer: 08-123 679 34

Jasmin Saxlund
Telefonnummer: 08-123 679 51

Psykisk hälsa för barn och unga riktar sig till barn och ungdom 0-17 år och deras föräldrar. Det kan röra sig om kriser, oro, nedstämdhet och stress, utagerande eller problem med kompisar och konflikter hemma, sömnsvårigheter eller problem med mat.

Hit är ni välkomna på bland annat rådgivning och information, samtalsstöd och familjesamtal. Behövs det ytterligare hjälpinsatser så får ni hjälp med vart ni kan vända er eller bli remitterad vidare.

Senast ändrad: 2018-03-07

Tobaksavvänjning

Vi på Liljeholmens vårdcentral har diplomerade tobaksavvänjare och erbjuder dig stöd och råd att bli fri från tobak och dess skadeverkningar.

Du behöver inte ha bestämt dig för att sluta med tobak innan vi möts för detta viktiga samtal! Vi vet att man kan behöva betänketid och information för att komma igång och våga sluta!

Välkommen att boka en tid på telefonnummer 08-123 679 00.

Senast ändrad: 2018-05-24

Vaccination

Årets vaccination mot säsongsinfluensan

Perioden 6 november 2018 till 28 februari 2019 pågår kampanjen för vaccination mot säsongsinfluensan. 

Eftersom det är ont om influensavaccin erbjuds vaccination enligt uppdrag från Smittskydd Stockholm till riskgruppen gravida, efter hänvisning från barnmorska.

Vi vaccinerar fram till den 21 december enligt drop-in-tiderna nedan. 

Drop-in 

Tisdag och torsdag 13-15.30
Fredag 8.15-11.30

Vaccination mot lunginflammation (pneumokocker) 

Vaccinationen är gratis för personer som är eller fyller 65 år och vissa kroniskt sjuka samt till gravida. Till kroniskt sjuka räknas personer med kronisk hjärtsvikt, svår astma, behandlingskrävande KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom eller andningssvikt.  

Tillhör du inte någon riskgrupp är du självklart välkommen att vaccinera dig mot lunginflammation, men betalar då en avgift.

Vaccination mot lunginflammation 350 kronor.

Drop-in 

Tisdag och torsdag 13-15.30
Fredag 8.15-11.30

Vi erbjuder blodtryckskontroll som separat besök under tiden du väntar på att bli vaccinerad.
Gratis om du är över 85 år eller har frikort, annars till en kostnad av 100 kr.

Övriga vaccinationer

Välkommen att vaccinera dig hos oss mot TBE. Vi erbjuder även vaccinationer för andra sjukdomar efter läkarordination/remiss. Ring för rådgivning och tidsbokning.

 • TBE, fästingorsakad hjärn- eller hjärnhinneinflammation (vuxendos >16 år) 340 kr
 • TBE, fästingorsakad hjärn- eller hjärnhinneinflammation (barndos <16 år) 340 kr
 • Mässling, Påssjuka, Röda hund: 300 kronor

För speciella riskgrupper erbjuds även utredning och vaccination mot Tuberkulos samt Hepatit A och B (gulsot).

 

För mer omfattande vaccinationer inför utlandsresa hänvisar vi till vaccinationscentraler. Avgiften för vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Även barn och ungdom under 18 år betalar avgift.

Senast ändrad: 2018-03-07

Äldremottagning

Kontakta äldremottagningen

Kontakta oss för rådgivning eller om du vill boka in tid för besök. Du får tala med vår sjuksköterska direkt, utan att gå via knappval.

Telefonnummer: 08-123 679 07
Telefontid: måndag-fredag 11-12 och 13-14

Övriga tider är du välkommen att ringa vårt vanliga nummer 08-123 679 00

Äldremottagningen erbjuder

Du som är 75 år eller äldre är välkommen till äldremottagningen. Kontakta oss gärna för ett inledande hälsosamtal med en sjuksköterska. Vi erbjuder bland annat en individuell vårdplanering, genomgång av dina mediciner, hjälp vid inkontinens och minnesutredning. Vid behov får du även kontakt med andra specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut.

Senast ändrad: 2018-03-07
Kontakt

Kontakt

Boka tid

Boka tid via webben

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt boka, omboka och avboka tid dygnet runt. Du använder e-legitimation eller sms och lösenord för att logga in. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Boka tid via telefon

Telefon: 08-123 679 00
Telefontid: Vardagar 7.45-17

Välkommen att ringa och boka tid. Om du vill slippa vänta i telefonkö kan vi ringa upp dig. Du knappar in ditt telefonnummer och får en tid när en sjuksköterska kommer att ringa till dig.

Avboka tid

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Uteblivna eller för sent avbokade besök kommer du debiteras för. Detta gäller även barn och ungdomar under 18 år och om du har frikort.

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Öppettider

Vårdcentralens öppettider

Vardagar 8-17

Laboratoriets öppettider

Måndag-torsdag 8-15.30
Fredag 8-13.30

PK-prov (Waran)

PK-prov (Waran) gäller endast för dig som är listad hos Liljeholmens vårdcentral.
Tisdag och torsdag 8-14

Synpunkter

Lämna synpunkter

Dina åsikter är viktiga för att vi ska kunna fortsätta utvecklas och förbättras. Därför vill vi gärna veta vad du tycker.

Skicka dina synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag till vår e-post.

synpunkter.liljeholmensvc.huslakarjour.slso@sll.se

OBS!
Har du medicinska frågor eller vill boka tid ska du istället ringa oss då vi inte tar emot sådant via e-post.

När vi har stängt

När vi har stängt

Liljeholmens Husläkarjour

När vi har stängt hänvisar vi till Husläkarjouren som erbjuder vård på kvällar och helger när din vårdcentral är stängd. Det kan handla om akuta besvär som inte är livshotande, till exempel infektioner i luftvägarna, öroninflammation, halsfluss, urinvägsinfektioner, sårskador eller allergiska reaktioner.

Husläkarjouren har inte tillgång till röntgen eller laboratorium och kan bara utföra enklare provtagning.

Husläkarjourernas öppettider är vardagar klockan 17-22 och helger klockan 8-22. Ring gärna och boka en tid innan du besöker dem.

Övriga tider - kontakta 1177. Vid akut allvarlig skada eller sjukdom ring 112.

Bli patient

Bli patient

Välkommen att välja oss som din vårdcentral!

Du väljer oss som din vårdcentral genom att lista dig hos oss. Det kan du göra enkelt via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att fylla i vår blankett och posta till oss. Vi kan även ordna det på plats när du kommer. 

Du har även möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Fördelen med en fast läkarkontakt är att läkaren kan lära känna dina behov och ge dig en samordnad och kontinuerlig vård.

Det kan hända att läkaren du vill välja redan har så många patienter att de inte kan ta emot några nya. Då kan du välja en annan tills vidare och sedan lista om dig när din önskade läkare är ledig.

Ladda ned

Listningsblankett vuxen (pdf)
Listningsblankett barn (pdf)

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården dygnet runt. Du kan till exempel boka, omboka och avboka tid eller förnya recept. Du använder e-legitimation eller sms och lösenord för att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Här är en del av innehållet du får vid inloggat läge:

Läs din journal

Du som är över 16 år kan läsa följande information i inloggat läge:

 • journalanteckningar
 • vissa provsvar
 • diagnoser
 • vårdbesök

All information som finns i journalen kan inte visas på grund av tekniska begränsningar. Det kommer att läggas till mer information så snart det blir möjligt. Den äldsta journal-informationen är i de flesta fall från 1 januari 2016.

Översikt recept och läkemedel

Du får ta del av de elektroniska recept där du har något kvar att hämta ut och kan se vilka läkemedel du har hämtat ut i Sverige under de senaste 15 månaderna. Du kan också se de tillfällen då förskrivare, farmaceuter och sjuksköterskor har läst vilka läkemedel du har hämtat ut.

Förnya recept

När ditt läkemedel börjar ta slut förnyar du det enklast via nätet. Du loggar in och väljer den vårdcentral som gett dig receptet. Mottagningen bedömer om de kan förlänga receptet eller om de behöver träffa dig först. Vårdpersonalen förlänger receptet och du får ett meddelande när det kan hämtas ut på apoteket.

Information om ditt högkostnadsskydd för läkemedel och hjälpmedel

Du kan ta del av hur mycket du under högkostnadsperioden har betalat för läkemedel och hjälpmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Du kan se om du får någon rabatt vid nästa köp och hur mycket mer du behöver betala innan du får frikort.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Praktiskt vid besök

Praktiskt vid besök

Hitta hit
Vi finns på Liljeholmstorget 7, plan 4. Närmaste tunnelbanestation är Liljeholmen. Parkeringsgarage finns i anslutning till Liljeholmstorgets Galleria.

Karta

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Videomöte

Videomöte

Vi kan erbjuda dig videomöte som ett alternativ till att du besöker oss. På så vis kan du enkelt möta oss på en plats som passar dig. Videomötet genomförs i appen Alltid öppet.

När du och vården är överens om en tid bokar vården videomötet med dig. Du genomför videomötet i din telefon eller surfplatta via appen Alltid öppet. 

Så här går det till

 • Ladda ner appen Alltid öppet kostnadsfritt från Google Play eller App Store.
 • Logga in säkert med BankID.
 • Några minuter innan avtalad tid loggar du in i appen. Du hittar ditt videomöte under rubriken Aktuella ärenden.  För att ansluta till videomötet trycker du på "videomöte" och sedan "starta video". Du är då i det virtuella väntrummet. Videomötet startar när vårdgivaren ansluter till mötet.
 • Sitt på en lugn plats med god internetuppkoppling där du kan prata ostört, använd gärna headset. 

Avbokningsregler

Det är samma avbokningsregler för videomöten och besök på mottagning. Om du har bokat tiden via appen går det även att avboka via appen. Senast 24 timmar innan ditt besök eller videomöte behöver du avboka, annars debiteras du för uteblivet besök. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller 85 år och äldre.

Avgifter

Det är samma pris för videomöten och besök på mottagning. Frikort gäller. Videomöten betalas via faktura.

Tolk

Det finns tyvärr inte möjlighet att ha tolk vid ett videomöte.

Support tekniska frågor

Har du tekniska frågor eller problem med appen mejlar du alltidoppet.slso@sll.se 

Vi som jobbar här

Vi som jobbar här

Sandra af Winklerfelt Hammarberg

Verksamhetschef

Ulf Eduards Lundblad

Biträdande verksamhetschef

Anders Moström

Specialist i allmänmedicin

För närvarande full lista

Ann-Christine Sjöblom

Specialist i allmänmedicin

Caroline Collins

Specialist i allmänmedicin

För närvarande full lista

Eva Zaar

Specialist i allmänmedicin

För närvarande full lista

Hanna Åsberg

Specialist i allmänmedicin

För närvarande full lista

Hélene Danin Mankowitz

Specialist i allmänmedicin

Jelena Mossiaguine

Specialist i allmänmedicin

Kadirzhan Massimov

Specialist i allmänmedicin

För närvarande full lista

Kaisa Ahonen

Specialist i allmänmedicin

För närvarande full lista

Karolina Bergman

Specialist i allmänmedicin

För närvarande full lista

Lena Törngren

Specialist i allmänmedicin

För närvarande full lista

Martin Essen-Möller

Specialist i allmänmedicin

För närvarande full lista

Michael Schnitzer

Specialist i allmänmedicin

För närvarande full lista

Mohammed Rahman

Specialist i allmänmedicin

Nikolaos Genimakis

Specialist i allmänmedicin

För närvarande full lista

Peter Vanky

Specialist i allmänmedicin

För närvarande full lista

Rahwa Berhane

Specialist i allmänmedicin

För närvarande full lista

Sofia Mårtensson

Specialist i allmänmedicin

För närvarande full lista

Stefan Röstlund

Specialist i allmänmedicin

Annette Kask

ST-läkare

Ej listningsbar

Hjalmar Olsson

ST-läkare

Ej listningsbar

Malin Segerpalm

ST-läkare

Ej listningsbar

Mark Albeek

ST-läkare

Ej listningsbar

Teresia Eriksson

ST-läkare

Ej listningsbar

Anders Jakobsson

Kurator

Anneli Kindlund

Kurator

Gennet Everitt

Psykolog

Indira Ghai

Psykolog

Jasmine Saxlund

Kurator

Karoline Kolaas

psykolog

Molly Sterner

Kurator

Ulrika Axiö

Psykoterapeut

Anna B Ohlsson

BVC-sköterska

08-123 67 99008-123 67 990

Elin Löfberg

BVC-sköterska

08-123 67 98908-123 67 989

Elisabeth Rooth

BVC-sköterska

08-123 67 87708-123 67 877

Karin Frisk

BVC-sköterska

08-123 67 99408-123 67 994

Kristin Flink

BVC-sköterska

08-123 67 99508-123 67 995

Leqaa Abu-Elnaga

BVC-sköterska

08-123 67 99108-123 67 991

Lisbeth Åkesson

BVC-sköterska

08-123 67 99308-123 67 993

Maria Brunnelöv

BVC-sköterska

08-123 678 5708-123 678 57

Maria Hjortsberg

BVC-sköterska

08-123 67 99708-123 67 997

Muska Lindkvist

BVC-sköterska

08-123 67 98608-123 67 986

Sigrid Behm

BVC-sköterska

08-123 67 98808-123 67 988

Eva Olsson

Distriktssköterska Diabetes

08-123 67 95208-123 67 952
Telefontid mån-ons 8-9

Maria Klingvall

Distriktssköterska Diabetes

08-123 67 95808-123 67 958
Telefontid mån-ons 8-9

Sofia Gomina Goobar

Distriktssköterska

08-123 67 98708-123 67 987

Marianne Eduards

Sjuksköterska Astma/KOL

08-123 679 5408-123 679 54
Telefontid mån-tis 9.00-9.30

Tegist Tadios Kifele

Sjuksköterska Astma/KOL

08-709 21 8008-709 21 80
Telefontid mån,ons, fre 15.00-15.30

Veronika Sundh

Distriktssköterska Astma/KOL

08-123 679 5508-123 679 55
Telefontid mån-ons 11.30-12.00

Gunnel Bergman

Fotvårdsspecialist

08-123 67 95308-123 67 953

Ros Langer

fotvårdsspecialist

08-123 67 95708-123 67 957

Anders Moström

Enhetschef läkare

Carina Lundström

Enhetschef sekreterare

Eva Toth-Pal

AVC-samordnare

Frida-Lo Dieckhoff

Enhetschef hemsjukvård

Ingela Alkesjö

Enhetschef undersköterskor, städ, hantverkare

Janis Sundin

Enhetschef husläkarjouren och mottagningsteam

Johanna Andersson

Enhetschef gynekologiska mottagningen

Karoline Kolaas

Enhetschef psykosociala teamet

Kristin Flink

Enhetschef BVC

Marianne Eduards

Enhetschef specialistsjuksköterskemottagning

Sofia Mårtensson

Enhetschef läkare

Sören Österberg

Personalhandläggare

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Söka vård eller vila hemma?

Hos 1177 Vårdguiden får du vägledning vid vanliga symtom hos barn och vuxna. Svara på tre frågor och få tips om egenvård eller var du kan söka vård.

Läs mer på 1177.se


Övrig primärvård

Övrig primärvård

Vårdcentralerna inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) erbjuder flera olika mottagningar inom vår breda verksamhet. 

Våra vårdcentraler har ett brett kunnande inom medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande hälsovård. Dessutom erbjuder flera av våra vårdcentraler särskild inriktning mot vissa områden och diagnoser.

Utbudet kan variera mellan olika vårdcentraler, men de har ett nära samarbete med varandra och med övriga verksamheter inom sjukvården – allt för att du som patient ska få bästa tänkbara vård.

Läs mer om den vård vi erbjuder

Sök jobb

Sök jobb

Kom och arbeta hos oss!

Här gör du skillnad varje dag, och en dag är nästan aldrig den andra lik.

Hos oss finns meningsfulla, roliga och spännande arbeten med goda karriärmöjligheter. Som en av Sveriges största vårdgivare kan vi erbjuda stora utvecklingsmöjligheter inom exempelvis forskning, specialisering eller ledarskap. Vi har stort fokus på utvecklingsfrågor. Vi lär av varandra och arbetar ständigt för att hitta bra arbetsformer. Allt för att på bästa sätt kunna möta och ta hand om alla som kommer till oss.

Våra verksamheter bedrivs i trivsamma lokaler i nära anslutning till kommunikationer. Det råder ingen tvekan om att Sveriges viktigaste arbeten finns hos oss inom vården.

Gemensam värdegrund och medarbetare vi söker

Vi vill självklart att du delar vår gemensamma värdegrund: patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje. Utöver den bör du ha en god klinisk kompetens, stort engagemang och vara genuint intresserad av att förändra många människors liv.

Är du intresserad av administrativt arbete, krävs det inte alltid att du har klinisk kompetens.

Aktuella tjänster hittar du på Stockholms läns landstings webbplats

Student

Student

Dagens studenter är morgondagens medarbetare inom Stockholm läns sjukvårdsområde. 

Stockholms läns sjukvårdsområde välkomnar studenter inom många vårdyrken och med vår breda verksamhet har vi mycket att erbjuda er. Som student är du viktig i vårt arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård.

Varje år genomför ett stort antal studenter sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos Stockholms läns sjukvårdsområde. Kontakta din högskolas samordnare om du är nyfiken på att komma till oss. De hjälper dig att beställa din praktikplats hos den verksamhet du vill utbilda dig inom. Vi behöver få din ansökan senast 15 mars för höstterminen och 15 november för vårterminen.

Vilka kategorier som finns på de olika vårdcentralerna kan variera, men de studentkategorier som finns inom Stockholms läns sjukvårdsområde idag är:

 • Arbetsterapeuter
 • Biomedicinska analytiker
 • Dietister
 • Kuratorer
 • Logopeder
 • Läkare
 • Psykologer
 • Psykoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Sjuksköterskor i grund- och specialistutbildning
 • Undersköterskor
 • Medicinska sekreterare

 

Vi hoppas att vi ses!

Akademisk vårdcentral

Akademisk vårdcentral

Uppdrag som akademisk vårdcentral

Akademiska vårdcentraler sammanför utbildning, utveckling och forskning med vardagen i primärvården. Idag finns det åtta akademiska vårdcentraler inom Stockholms läns landsting. De driver nätverk för att ge stöd och säkerställa kvalitet i utbildning, utveckling och patientnära forskning inom landstinget.

En viktig del för akademiska vårdcentraler är att ta emot vård- och medicinstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. De ska också stimulera medarbetare till akademisk fördjupning för att ge en evidensbaserad, högkvalitativ vård och service till patienterna.

Läs mer på akademiskavardcentraler.se