Gustavsbergs vårdcentral

Boka videomöten via appen Alltid ÖppetTill toppen
icon-newsNyheter

Nyheter

Slut på influensavaccin

Vi har dessvärre slut på vaccin mot säsongsinfluensa och ber dig söka vidare bland närliggande mottagningar.

På 1177 Vårdguiden finns en lista på vaccinationsmottagningar som har rapporterat att de har över 100 doser säsongsvaccin kvar. Hitta mottagningar som har vaccin kvar 

Vi erbjuder

Vi erbjuder

Här kan du hitta information om våra olika mottagningar.

Läkarmottagning

Telefon
08-718 73 20

Telefontid (ej för akuttider)
Vardagar klockan 7.30-16.30 samt fredagar klockan 7.30-12.00.
Tyvärr kan vi för tillfället inte erbjuda någon ny namngiven allmänläkare som du kan lista dig hos. 

Boka akut tid på telefon
08-718 73 20, knappval 1
Du kan boka akut infektionsbedömning av läkare om du har ont i öra, hals, har snuva, hosta, urinvägsbesvär, hudutslag eller sårinfektion. 

Barnläkare
Vår barnläkare heter Bonna Dahl och har stor erfarenhet av mycket små sjuka barn (från nyfödda), barn med kroniska sjukdomar och barn med lite besvärligare sjukdomshistoria, upp till 18 år. Vi tar även emot barn med lättare besvär.

Lista dina barn
Ring till Patientservice på telefonnummer 08-718 74 57, eller be om blankett för listning när ni kommer till oss på besök.

Rehabkoordinator
Hos oss får du som är sjukskriven kostnadsfritt stöd i form av en rehabkoordinator. De kan hjälpa dig och din läkare med samordning av olika insatser, inom och utanför vården, och medverka till att din rehabilitering och sjukskrivningsprocess blir så bra och effektiv som möjligt. För mer information kan du prata med din läkare eller ringa 08-718 74 91.

Läkarmottagningen erbjuder

Till oss kan du komma med din kroniska sjukdom eller tillfälliga besvär. Vi ger dig en kvalificerad medicinsk bedömning och strävar efter att hjälpa dig på bästa sätt. Vi utreder och behandlar de flesta sjukdomar och besvär.

Ibland finns behov av annan specialistvård och då ordnar vi med remiss för sådan bedömning. Vi kan även hjälpa dig med recept, bedömning av eventuell sjukskrivning samt vissa intyg

På mottagningen kan du både möta specialistläkare och läkare under fortbildning, såsom specialisttjänstgöring (ST) och allmäntjänstgöring (AT).

Senast ändrad: 2018-02-15

Sjuksköterskemottagning

Sjuksköterskemottagningen erbjuder

På sjuksköterskemottagningen hjälper vi dig med besvär som du inte behöver besöka läkare för, som exempelvis injektioner, blodtryckskontroller, sårvård och borttagning av stygn. Vi ger råd och förskriver bland annat hjälpmedel.

Senast ändrad: 2018-02-15

Astma/KOL

Astma/KOL-mottagningen erbjuder

Vi erbjuder dig med allergi, astma eller KOL stöd. Det kan bland annat vara allergitester och kontroll av din lungfunktion, förebyggande insatser, ökad kunskap om din sjukdom och fortlöpande vård. Det finns stora hälsovinster i att sluta röka. Vi hjälper till med rökavvänjning genom rådgivning och motiverande samtal.

Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen arbetar med tobaksavvänjning. De erbjuder telefonsamtal som kan öppna dina ögon för nya möjligheter och lösningar. Du kan också chatta med dem eller fylla i kontaktformuläret på deras webbsida för att bli uppringd.

Läs mer på slutarokalinjen.se

Senast ändrad: 2018-02-15

Barnavårdscentral

Besök gärna barnavårdscentralens egen hemsida för mer information om oss.

Djurö
http://bvc.sll.se/har-finns-vi/djuro/

Hemmesta
http://bvc.sll.se/har-finns-vi/hemmesta/

Gustavsberg
http://bvc.sll.se/har-finns-vi/gustavsberg/

Barnavårdcentralen erbjuder

Vi erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. Vi kan ge stöd och råd i föräldraskapet, upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa, samt uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.

Tänk på att inte ta med ditt barn till barnavårdscentralen när barnet är sjukt. Vi har många nyfödda som besöker oss och som vi vill utsätta för så lite smittrisk som möjligt. Kontakta istället din vårdcentral eller 1177.

Senast ändrad: 2018-02-15

Barnmorskemottagning

Besök gärna barnmorskemottagningens egna webbplats för mer information om oss.

http://barnmorskemottagningar.sll.se/har-finns-vi/gustavsberg/

Vi har en tidsbokad mottagning, boka gärna via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller via telefon. Om ingen av oss svarar lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp så fort vi har möjlighet. Du är också välkommen på vår drop in mottagning på ett kort besök för graviditetstest, preventivmedelsrådgivning, provtagning för sexuellt överförda sjukdomar eller om du har fått kallelse till cellprov.

Vi erbjuder graviditetstest, preventivmedelsrådgivning, provtagning för sexuellt överförda sjukdomar, cellprovtagning och mödravård under graviditet.

Att få veta att du är gravid är omtumlande och det kommer upp många frågor. Kontakta oss tidigt i graviditeten så hjälper vi dig med dina funderingar. Hos oss träffar du samma barnmorska under hela din graviditet.

Senast ändrad: 2018-02-20

Intyg

OBS! För att få besökstiderna att räcka till våra sjuka patienter kan du för tillfället inte boka in en tid för utfärdande av intyg.

Vi hänvisar till mottagningar som har specialiserat sig på utfärdande av intyg och hälsokontroller.

Närmaste mottagning är Nacka Hälsan som du hittar i Nacka Forum. 

Vi utfärdar intyg som gäller sjukdom. Till exempel intyg för inställd resa och intyg till skolan angående matallergi. 

Uppge att det gäller intyg när du bokar din tid. Avgifter för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Även barn och ungdomar under 18 år betalar avgift för intyg. Kostnaden beror på hur mycket arbete vi behöver för att sammanställa intyget.

Senast ändrad: 2018-03-05

Logopedmottagning

Boka tid
För att boka tid hos logoped krävs en remiss från läkare, barnsjuksköterska eller annan logoped.

Telefon: 08-123 395 90
Besök hos logoped kostar 100 kronor. Frikort gäller.

Logopedmottagningen erbjuder

Vi hjälper dig som har problem med tal, rösten och språket. Det kan exempelvis handla om stamning eller svårighet att svälja. Vi utreder, ställer diagnos och erbjuder utbildning och behandling vid problem. För att komma till oss behöver du en remiss.

Senast ändrad: 2018-02-20

Hemsjukvård

Vi har 10 sköterskor och 4 undersköterskor som tillsammans ansvarar för hemsjukvården i Värmdö kommun. Från Strömmabron mot Djurö/Stavsnäs och ut på skärgårdsöarna ansvarar Djurö vårdcentral.

Behöver du regelbunden medicinsk hjälp i ditt hem, minst 2 gånger i månaden, kan du skrivas in i hemsjukvården. Remiss från din läkare krävs.

Hemsjukvården erbjuder

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård. Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av distriktssköterska i samråd med dig och din läkare.

Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om medicinska insatser som att ge insulin, dosettdelning eller provtagning. För att din vård ska bli trygg och säker har hemsjukvården ett nära samarbete med hemtjänsten.

Senast ändrad: 2018-02-15

Medicinsk fotvård

Fotterapeuter

Nina Evers, 08-718 73 98

Mery Björk, 08-718 74 97

Vi erbjuder medicinsk fotvård. Det kan till exempelvis handla om patienter med komplikationer på grund av diabetes, cirkulationsrubbningar, reumatiska sjukdomar eller andra fotproblem. För besök krävs remiss från din läkare.

Senast ändrad: 2018-02-15

Psykosocialt stöd

Vi som arbetar i teamet är leg psykologer och kuratorer. För att få komma till oss behöver du först göra ett besök hos din husläkare. Har du pågående psykologkontakt och vill avboka en tid ring din psykolog eller till vårdcentralen på telefonnummer 08 718 73 20.

Behandling och forskning
Vi som arbetar i teamet är leg psykologer och kuratorer. För att få komma till oss behöver du först göra ett besök hos din läkare.

Vårt team erbjuder många olika insatser och planer görs utifrån dina behov och vår bedömning. Vi arbetar med kognitiv beteendeterapi.

Vi erbjuder patienter med agorafobi att testa en ny behandlingsmetod med Virtual Reality. Vi har även mindfulness prova-på, samt öppna föreläsningar för våra listade patienter.
Läs mer om detta under rubriken Kurser för dig som patient.

Kompetenscentrum psykisk ohälsa
Kompetenscentrum psykisk ohälsa vid Gustavsbergs akademiska vårdcentral har fått i uppdrag av Stockholms läns sjukvårdsområde att sprida kunskap om hur psykisk ohälsa kan utredas och behandlas inom primärvården. Syftet är att alla primärvårdspatienter med psykisk ohälsa ska få bästa möjliga evidensbaserade vård. Läs mer om kompetenscentrat, aktuella utbildningar och vår forskning.

Psykosocial mottagning erbjuder

Vi erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för dig som mår psykiskt dåligt. Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter eller är i kris. Om bekymren vuxit sig så pass stora att du är i behov av psykiatrisk specialistvård erbjuder vi rådgivning och vidare remittering.

Hjälplinjen hos 1177 Vårdguiden erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd alla dagar klockan 13-22. Telefonnummer: 0771- 22 00 60.

Läs mer om Hjälplinjen

Senast ändrad: 2018-02-15

Psykosocialt stöd barn och unga

Hamnen är en öppen mottagning för barn, ungdomar och föräldrar som behöver stöd av olika anledningar. På Hamnen arbetar socionomer och psykologer.

Alla föräldrar och ungdomar upp till 18 år är välkomna till Hamnen och allt stöd är kostnadsfritt.

För att komma i kontakt med oss på Hamnen:

Ring  08-718 74 00 och lämna ditt namn och telefonnummer på telefonsvararen, så ringer vi upp så snart vi kan. OBS! Just nu är det många som ringer till oss och det kan dröja några dagar innan vi hinner ringa tillbaka till dig. Vi ringer mellan kl 11-12 från dolt nummer och vi provar alltid att nå er vid tre tillfällen.

Du har också möjlighet att ringa direkt till:

Charlotta Malm, socionom
08-570 47 591
Monica Hammarberg, familjebehandlare/pedagog
08-570 47 592
Margareta Ärlebring, familjebehandlare
08-570 47 578
Albin Isaksson, leg.psykolog
Johanna Engelbrektsson, leg.psykolog
Kalle Simonsson, leg.psykolog
Katja Sjöblom, leg.psykolog
Lisa Axelsson, leg psykolog
Sara Brandell, psykolog under utbildning

Om du vill av- eller omboka en tid:

Lämna ditt telefonnummer, ditt och ditt barns namn, tiden du vill avboka och namnet på den behandlare du skulle ha träffat.

Om ditt ärende är akut, ring BUP eller socialtjänstens mottagningsenhet:
BUP Ektorp: 08 514 52 800
Mottagningsgruppen socialtjänsten: 08 570 48 566

Besöksadress: Tyra Lundgrens väg 4, ingång vid BVC.

Hamnen är ett samarbete mellan Värmdö kommun och Stockholms läns landsting, med syfte att snabbt kunna erbjuda stöd till föräldrar, barn och unga. Om det visar sig att fler resurser behövs för att reda ut problemen får du hjälp med vidarehänvisning och remittering till rätt ställe.
Läs mer om Hamnen

På Hamnen kan du bland annat få denna hjälp: 

 • Rådgivning och information

 • Psykologbedömning
  All rådgivning och behandling som vi psykologer ger på Hamnen inleds med en bedömning. I bedömningssamtalen undersöker vi tillsammans hur mående, behov och situation är. Även föräldrarna involveras och bedömningen avslutas med ett gemensamt beslut om fortsatt behandling.
  Psykologbedömningen tar mellan ett till fyra samtal och innehåller även självskattningsformulär som man får fylla i. I vissa fall där svårigheterna visar sig vara stora resulterar bedömningen i hjälp att komma till den mottagning som är bäst lämpad att ge den vård man behöver.

 • Stödsamtal
  Stödsamtal kan genom en kortare eller längre kontakt stötta dig som barn, ungdom och/eller föräldrar med sådana problem du själv väljer att ta upp. Ett stödsamtal kan handla om relationsproblem i skolan, sorg, kris, missbruk och våld.
  Det kan även röra frågor kring kommunens resurser att hjälpa till. Ibland handlar det om hjälp att sortera i vad som egentligen är det svåra och vad som behöver göras för att det ska bli bättre. Stödsamtalen kan vara individuella eller i form av familjesamtal eller parsamtal.

 • KBT-baserade gruppbehandlingar:Cool Kids och Chilled
  Om ditt barn har ångest erbjuder Hamnen Cool Kids för barn 7-13 år och Chilled för ungdomar 13-18 år. Cool Kids och Chilled är KBT-behandlingar utvecklade för ångestsyndrom hos barn och ungdomar.
  Behandlingen består av gruppträffar för barn och föräldrar för att lära ut hur man kan hantera ångest och rädsla.
  Cool Kids består av tio träffar, för barn respektive föräldrar.
  Chilled består av nio träffar för ungdomar och fyra träffar för föräldrar.

 • Individuella behandlingar
  Den behandling Hamnen erbjuder sker oftast i gruppform. Viss möjlighet finns även för individuell behandling. All behandling planeras noga i den inledande bedömningsfasen och bygger på en överenskommelse mellan barnet, ungdomen, föräldrarna och behandlaren. 
  Om svårigheterna framför allt handlar om nedstämdhet och depression erbjuder Hamnen gruppbehandling "Att hantera depression".

 • Föräldragrupper, till exempel KOMET och Connect.
  Kommunikationsmetod - KOMET
  KOMET erbjuds föräldrar till barn 3-11 år och ungdomar 12-18 år. Programmet bygger på inlärningspsykologi med betoning på beteendeanalys. Föräldrar till sex barn träffas en gång i veckan. 2½ timme vid cirka 11 tillfällen. Grupperna hålls av två gruppledare.
  Mer information finns på www.kometprogrammet.se

  Individuellt föräldrastöd
  När ditt barn mår dåligt eller när relationer i familjen är svåra är det krävande att vara förälder. Har du inte möjlighet att delta i grupp erbjuder vi dig individuellt stöd för att på bästa sätt hantera föräldrarollen.

 • Grupper för barn till föräldrar som missbrukar eller lider av psykisk ohälsa
Senast ändrad: 2018-02-15

Provtagning

Laboratoriets öppettider
Måndag - torsdag 7.30-16, fredag 7.30-14. Dag före röd dag: 7.30-14

OBS! Vi stänger klockan 15 den 8/11 och 6/12.

Telefonnummer
08-517 719 99

Öppet för waranprovtagning
Varje helgfri vardag 7.45-12

Ska du lämna prover före ditt besök gör du det på Karolinska laboratoriet som finns beläget hos oss. Du kan även ta ditt prov på annat laboratorium som tillhör Karolinska om det är enklare för dig. Dina remisser finns i deras databas.

Allmänt vid provtagning

Dagen innan provtagning bör du undvika fet mat och alkohol. Blodprov tas oftast i armvecket och det är därför bra om du bär kläder som är lätta att vika upp. Nivåerna av de flesta ämnen i kroppen påverkas av kroppsläget. Innan provtagningen bör du därför sitta ned i 15 minuter i lugn och ro i väntrummet.

Fastande prover

Om du blivit ombedd att vara fastande betyder det att du inte ska äta efter klockan 22 på kvällen före provtagningen och fram tills att du lämnat provet. Du kan dricka vatten.

Om du tar Levaxin ska du inte ta tabletten på morgonen.

Urinprov

Om du ska lämna urinprov bör du ta med dig morgonurin. Du får ett sterilt provrör från oss.

Senast ändrad: 2018-02-16

Rehabilitering

Telefon
08-123 395 90

Öppettider
Måndag- torsdag 8-17
Fredag 8-16

Hos oss träffar du arbetsterapeuter, dietist, kiropraktor, logopeder och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Vi har även ett neuroteam med arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och logoped. För tidsbokning, se telefonnummer ovan.

Vilken form av insatser du får beror på din skada eller sjukdom. Rehabiliteringen sker framförallt på vår mottagning i Gustavsberg, men hembesök kan erbjudas av arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut/sjukgymnast och logoped vid behov.

För logoped krävs remiss, för övriga yrkesgrupper gäller inget remisskrav. 

Öppen hjälpmedelsmottagning för enklare hjälpmedel
Här kan du få bedömning av våra arbetsterapeuter för enklare hjälpmedel så som till exempel kryckor, duschpall, griptång eller rollator.

Öppettider
Onsdagar 13-14

Dietist
Dietisten är specialist på individanpassad nutritionsbehandling och på att informera om matens betydelse vid hälsa och sjukdom.

Vid många sjukdomar är kosten en viktig del i behandlingen. Rätt kost är i vissa fall en förutsättning för att den medicinska behandlingen ska fungera optimalt.

Både barn och vuxna som är i behov av kostråd har rätt att träffa dietist.

Målet är att arbeta evidensbaserat med behandlande nutritionsåtgärder och preventiva kostråd för att främja din hälsa och livskvalitet.

Ingen remiss behövs från läkare.

Detta kan vi hjälpa till med:

 • Bedömning och utredning av nutritionsproblematik och energi och näringsbehov.
 • Tips och råd vid allergi eller födoämnesöverkänslighet.
 • Individanpassad kostrådgivning.
 • Ordinering och förskrivning av näringspreparat
 • Utbildning och handledning till grupper av patienter/vårdpersonal.

 

Skador, sjukdomar eller funktionshinder kan påverka din livssituation på olika sätt. Om du har varit eller fortfarande är sjuk eller skadad kan du behöva rehabilitering för att få tillbaka så mycket av din fysiska och psykiska förmåga som möjligt. Förutom mer handfast vård erbjuder vi också många utbildningar kring olika sjukdomar och skador.

Vi kan också hjälpa dig prova ut rätt hjälpmedel. 

Senast ändrad: 2018-02-15

Vaccination

Årets influensavaccination

Vi har slut på influensavaccin.

Prislista vaccin

 • Fästingvaccin, barn under 12 år: 340 kr
 • Fästingvaccin, från 12 år: 390 kr
 • Hepatit A Havrix, barn under 16 år: 410 kr
 • Hepatit A Havrix, från 16 år: 470 kr
 • Hepatit B Engerix: 370 kr
 • Hepatit A+B Twinrix, barn under 16 år: 460 kr
 • Hepatit A+B Twinrix, från 16 år: 580 kr
 • Influensavaccin: 200 kr
 • Pneumokock: 350 kr
 • Avgift om du har eget vaccin med dig: 250 kr

För mer omfattande vaccinationer inför utlandsresa hänvisar vi till vaccinationscentraler. Avgiften för vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Även barn och ungdom under 18 år betalar avgift.

Senast ändrad: 2018-02-16

Ungdomsmottagning

Boka tid
Ring oss för rådgivning eller tidsbokning på vardagar klockan 11.00-12.00. Om du inte har möjlighet att ringa på telefontiden kan du lämna ett meddelande så ringer vi tillbaka så snart vi har möjlighet.
Telefon: 08-570 359 59

Drop-in
Du är också välkommen på drop-in utan tidsbokning
Måndag 15.00-16.30
Torsdag 13.00-17.00

Öppettider
Måndag-onsdag 8-17
Torsdag 8-19
Fredag 8-14

Här finns vi
Tyra Lundgrens väg 6
Vi finns intill Gustavsbergs vårdcentral i hamnen. Ungdomsmottagningen har en egen ingång på hörnet av huset.

Ungdomsmottagningen erbjuder

Ungdomsmottagningarna finns till för dig som är mellan 12-23 år. Till oss kan du vända dig för att få svar på frågor om allt mellan himmel och jord – ofta handlar det om relationer, sex och hälsa. Inga frågor är för små eller för stora. Vi lyssnar och tar dina frågor på allvar. Ibland kan det bara vara skönt att få prata med någon.

Vi kan också hjälpa dig med preventivmedel, graviditetstest eller testning av könssjukdomar.

Alla som arbetar hos oss har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får lämna uppgifter om dig utan att du har godkänt det. Alla besök på ungdomsmottagningen är gratis.

Läs mer på ungdomsmottagningar.sll.se

Senast ändrad: 2018-02-20

Samarbeten

Vi samarbetar med en specialistmottagningar (Södermalms läkarhus) som bedriver sin verksamhet i våra lokaler.

Gynekologmottagning

Det behövs ingen remiss för att komma till gynekolog. Ring vårdcentralen 08-718 7320, knappval 2 och sedan knappval 4, för att boka en tid eller kontakta Södermalms Läkarhus

Öron-näsa-halsmottagning

För att boka en tid till öron-näsa-halsmottagningen krävs remiss från din husläkare.

Senast ändrad: 2018-07-23

Drop-in

Barnmorskemottagning

Vi har drop in tisdagar 16-18 och torsdagar 8-9. 

Ungdomsmottagning

Du är välkommen på drop-in utan tidsbokning på måndagar 15-16.30 och torsdagar 13-17.

Vaccination

Vi har drop-in onsdagar 14-16.30.

Senast ändrad: 2018-05-17
Kontakt

Kontakt

Boka tid

Boka tid via webben

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt boka, omboka och avboka tid dygnet runt. Du använder e-legitimation eller sms och lösenord för att logga in. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Boka tid via telefon

Telefon: 08-718 73 20
Telefontider: vardagar 7.30-17

Läkar/sköterske mottagning och hemsjukvård: 08-718 73 20
Sjukgymnast, Arbetsterapeut, Kiropraktor, Dietist: 08-123 395 90
Barnmorskemottagning: 08-718 74 20
Hamnen: 08-718 74 00
Laboratoriet: 08-517 719 99
Patientservice - listning: 08-718 74 57

Avboka tid

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Uteblivna eller för sent avbokade besök kommer du debiteras för. Detta gäller även barn och ungdomar under 18 år och om du har frikort.

På telefonnummer 08-718 73 20 under knappval 2 kan du lämna återbud dygnet runt. 

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss gärna redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Öppettider

Vårdcentralens öppettider

Vardagar 8-17

Laboratoriets öppettider

Måndag - torsdag 7.30-16, fredag 7.30-14. Dag före röd dag: 7.30-14

OBS! Vi stänger klockan 15 den 4/10, 8/11 och 6/12.

Öppet för waranprovtagning

Vardagar 7.45-12

Ska du lämna prover före ditt besök gör du det på Karolinska laboratoriet som finns beläget hos oss. Du kan även ta ditt prov på annat laboratorium som tillhör Karolinska om det är enklare för dig. Dina remisser finns i deras databas.

Drop-in

Barnmorskemottagning

Vi har drop in tisdagar 16-18 och torsdagar 8-9. 

Ungdomsmottagning

Du är välkommen på drop-in utan tidsbokning på måndagar 15-16.30 och torsdagar 13-17.

Vaccination

Vi har drop-in onsdagar 14-16.30.

Boka tid och videomöte via app

I appen Alltid öppet kan du både boka videomöten och besök på våra mottagningar med legitimerade läkare, sjuksköterskor och psykosocialt stöd. Du kan endast boka tid åt dig själv.

Appen Alltid öppet

 • Ladda ner appen Alltid öppet kostnadsfritt från Google Play eller App Store
 • Logga in säkert med BankID.
 • Boka videomöte eller besök på en tid som passar dig.
 • Även vården kan boka ett videomöte med dig.
 • Några minuter innan avtalad tid loggar du in i appen. Du hittar ditt videomöte under rubriken Aktuella ärenden. För att ansluta till videomötet trycker du på "videomöte" och sedan "starta video". Du är då i det virtuella väntrummet. Videomötet startar när vårdgivaren ansluter till mötet.
 • Sitt på en lugn plats med god internetuppkoppling där du kan prata ostört, använd gärna headset.

Videomöte

Med videomöte kan du enkelt möta vården på en plats som passar dig. Videomöten genomförs i din mobiltelefon eller läsplatta via appen Alltid öppet. Videomöte är lämpligt för lindriga besvär. Om du bedöms vara i behov av ytterligare undersökning, provtagning eller uppföljning kan du få en tid för besök på mottagning.

Avbokningsregler

Det är samma avbokningsregler för videomöten och besök på mottagning. Om du har bokat tiden via appen går det även att avboka via appen. Senast 24 timmar innan ditt besök eller videomöte behöver du avboka, annars debiteras du för uteblivet besök. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller 85 år och äldre.

Avgifter

Det är samma pris för videomöten och besök på mottagning. Frikort gäller. Videomöten betalas via faktura.

Tolk

Om du behöver ha tolk med vid besök på mottagning måste du ringa oss och meddela detta, det går inte att boka tolk via appen. Det finns tyvärr inte möjlighet att ha tolk vid ett videomöte.

Under fortsatt utveckling

Till att börja med testar några vårdcentraler bokningar och videomöten via appen Alltid öppet. Framöver kommer alla vårdcentraler inom Stockholms läns sjukvårdsområde att erbjuda tjänsten.

Läs mer om appen Alltid öppet

Bli patient

Bli patient

Välkommen att välja oss som din vårdcentral!

Du väljer oss som din vårdcentral genom att lista dig hos oss. Det kan du göra enkelt via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att fylla i vår blankett och posta till oss. Vi kan även ordna det på plats när du kommer. 

Du har även möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Fördelen med en fast läkarkontakt är att läkaren kan lära känna dina behov och ge dig en samordnad och kontinuerlig vård.

Det kan hända att läkaren du vill välja redan har så många patienter att de inte kan ta emot några nya. Då kan du välja en annan tills vidare och sedan lista om dig när din önskade läkare är ledig.

Ladda ned

Listningsblankett vuxen (pdf)
Listningsblankett barn (pdf)

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården dygnet runt. Du kan till exempel boka, omboka och avboka tid eller förnya recept. Du använder e-legitimation eller sms och lösenord för att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Här är en del av innehållet du får vid inloggat läge:

Läs din journal

Du som är över 16 år kan läsa följande information i inloggat läge:

 • journalanteckningar
 • vissa provsvar
 • diagnoser
 • vårdbesök

All information som finns i journalen kan inte visas på grund av tekniska begränsningar. Det kommer att läggas till mer information så snart det blir möjligt. Den äldsta journal-informationen är i de flesta fall från 1 januari 2016.

Översikt recept och läkemedel

Du får ta del av de elektroniska recept där du har något kvar att hämta ut och kan se vilka läkemedel du har hämtat ut i Sverige under de senaste 15 månaderna. Du kan också se de tillfällen då förskrivare, farmaceuter och sjuksköterskor har läst vilka läkemedel du har hämtat ut.

Förnya recept

När ditt läkemedel börjar ta slut förnyar du det enklast via nätet. Du loggar in och väljer den vårdcentral som gett dig receptet. Mottagningen bedömer om de kan förlänga receptet eller om de behöver träffa dig först. Vårdpersonalen förlänger receptet och du får ett meddelande när det kan hämtas ut på apoteket.

Information om ditt högkostnadsskydd för läkemedel och hjälpmedel

Du kan ta del av hur mycket du under högkostnadsperioden har betalat för läkemedel och hjälpmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Du kan se om du får någon rabatt vid nästa köp och hur mycket mer du behöver betala innan du får frikort.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Praktiskt vid besök

Praktiskt vid besök

Hitta hit
Vi finns på Odelbergs väg 19 i Gustavsberg.

Parkering
Vi har ont om parkeringsplatser och uppmanar att så många som möjligt tar sig till vårdcentralen på annat sätt än med egen bil. Du som ändå kommer med egen bil behöver ha en P-biljett väl synlig i bilen. Biljetten får du inne på vårdcentralen.

Det är viktigt att du kontrollerar att du ställer dig på någon av våra parkeringsplatser. Annars är det risk att du får böter.

 Har du svårt att gå kan du be personalen i kassan om hjälp med biljetten.

Karta

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Vi som jobbar här

Vi som jobbar här

--- ADMIN ---

Kersti Ejeby

Verksamhetschef

Björn Eriksson

Bitr.verksamhetschef och enhetschef för läkarna

Helena Backlund

enhetschef distriktssköterska

Karl Almqvist Simonsson

enhetschef Psykolog

Louise Wallin

enhetschef SJUKSKÖTERSKA

Malin Hagenbjörk

Enhetschef Värmdö Rehab

Maria Silversten

Enhetschef hemsjukvård

Marie Westgaard

Enhetschef undersköterskor, fotterapeuter, sekreterare och receptionen

Marika Nyman

Enhetschef barnmorskemottagning

Ute Fiedler-Backteman

Enhetschef barnavårdscentraler Hemmesta och Gustavsberg

Annika Eriksson

Studentsamordnare

Annika Jepsen

MEDICINSK SEKRETERARE

Christina Alf

Medicinsk sekreterare

Jaana Suhonen

Medicinsk sekreterare

Lena Carlsson

Medicinsk skreterare

Linnea Lövgren

Medicinsk sekreterare

Ulla Svedin

Medicinsk skekreterare

Yvonne Bäckström

Medicinsk sekreterare

--- PSYKOSOCIALT ---

Amanda Christensen-Kaiser

Samtalsterapeut

Albin Isaksson

PSYKOLOG

Anita Elgemark

psykolog

Daniel Björkander

Psykolog

Ehlin Atterlöf

Psykolog

Elin Lindsäter

Psykolog

Eva Zetterqvist

psykolog

Fredrik Santoft

Psykolog

Hedda Nyman

Psykolog

Iris Björkholm

Psykiatriker

Johan Lundin

Psykolog

Johanna Engelbrektsson

Psykolog

Katja Sjöblom

Psykolog

Lisa Axelsson

Psykolog

Mari Bentzer

Psykolog

Maria Breide

psykolog

Maria Lagerlöf

Psykolog

Maria Vikström

Kurator

Sara Brandell

Psykolog under utbildning

Sara Nyström

Kurator

Sofia Hultkrantz

Psykolog

Tina de Plaa

PSYKOLOG UNDER UTBILDNING

Victoria Sennerstam

Psykolog under utbildning

Åsa Abramsson

PSYKOLOG

Ann-Mari Westerdahl

Barnsjuksköterska Hemmesta

Birgitta Sköldberg

Barnsjuksköterska Gustavsberg

Cecilia Lindkvist

Hemsjukvården

Christina Grape Viding

Sjuksköterska

Elisabet Andersson

Hemsjukvården

Emma Björkman

Barnsjuksköterska Gustavsberg

Emma Niklasson

Barnsjuksköterska Djurö, Hemmesta

Frida Björman

Barnsjuksköterska Djurö,Hemmesta

Gunilla Nordström

Hemsjukvården

Helena Backlund

DISTRIKTSSKÖTERSKA

Helle Mårdh

Sjuksköterska

Hennie Ekelund

Sjuksköterska

Inger Åsberg

Hemsjukvården

Irene Lingqvist

Hemsjukvården

Jessica Strid

distriktssköterska

Karin Karlsson

Barnsjuksköterska Gustavsberg

Katarina Elander-Alberts

Sjuksköterska

Kerstin Welin Södergren

Hemsjukvården

Lisa Nellåker

Hemsjukvården

Lisa Pettersson

Barnsjuksköterska Gustavsberg

Malin Molin

Barnsjuksköterska Hemmesta

Maria Silversten

Hemsjukvården

Matilda Lindvall

Sjuksköterska

Mira Hjelmgren

distriktssköterska

Sirkka Lytter

distriktssköterska

Susy Ervid

Sjuksköterska

Ute Backteman

Barnsjuksköterska Gustavsberg

Åsa Wärlinge

Sjuksköterska

--- UNDERSKÖTERSKA ---

Anna Hammarström

Undersköterska

Belinda Olsson

Undersköterska

Charlotte Hammerfeldt

Undersköterska

Christina Andreasson

Undersköterska

Elisabet Sörensson

Undersköterska

Gunilla Willsch

Undersköterska

Karin Vall

Undersköterska

Marie Norling

Undersköterska

Pia Johansson

Undersköterska

Thomas Eriksson

Undersköterska

Dragan Pajic

Hemsjukvården

Zakina Palm

Hemsjukvården

Nina Evers

Fotterapeut

Mery Björk

Fotterapuet

---REHAB---

Anna Lindström

Sjukgymnast

Anna Lord

Arbetsterapeut

Anneli Persson Miller

Arbetsterapeut

Ann-Sofie Ahldén

Arbetsterapeut

Caroline Ström

Sjukgymnast

Cecilia Winkfield

Sjukgymnast

Emil Östbring

Sjukgymnast

Eva Andersson

Sjukgymnast

Fredrik Madsen

Kiropraktor

Ida Dowding

Sjukgymnast

Ingela Johansson

Undersköterska

Jacquelin Ekstrand

Sjukgymnast

Johanna Bäckström

Sjukgymnast

Lena Gärde

Dietist

Lina Billing

Sjukgymnast

Malin Hagenbjörk

Logoped

Martin Holmström

Sjukgymnast

Martin Wicher

Sjukgymnast

Sandra Nordenson

Dietist

Sofie Lis

Arbetsterapeut

Eva

Fysioterapeut

Filippa

Sjukgymnast

Lotta

Arbetsterapeut

--- LÄKARE---

Andrea Asplund

ST-läkare

Anna-Lisa Thoren

ST-läkare

Björn Eriksson

Distriktsläkare

Boel Aniansson

ST-läkare

Bonna Dahl

Barnläkare

Britta Söderström

ST-läkare

Caroline Asplund

Distriktsläkare

Caroline Sundlöf

ST-läkare

Christian Lagerholm

Distriktsläkare

Cristina Repta

Distriktsläkare

Ehsan Al-Nuami

ST-läkare

Erik Borg

ST-läkare

Eva Litnäs

Disktriktsläkare

Hans Liljeberg

ST-läkare

Helena Almer

Distriktsläkare

Helene Bodegård

Distriktsläkare

Isabella Snickars

Distriksläkare

Javeria Ahmad

ST-läkare

Madeleine Wetterholm

ST-läkare

Maria Fröberg

ST-läkare

Mats Wiktorsson

Distriktsläkare

Melissa Farahani

ST-läkare

Monica Wihlborg

Distriktsläkare

Slutar 31 december.

Pauline Khouri

Distriktsläkare

Sara de Freitas

ST-läkare

Tara Ghazi

Distriktsläkare

Torsten Björsenius

Ortoped

Åsa Vidjeskog

ST-läkare

--- BARNMORSKOR ---

Marika Nyman

Enhetschef

Kiro Frank

Barnmorska

Michaela Granqvist

Barnmorska

Susanne Keijser Karre

Barnmorska

Åsa Tufvesson

Barnmorska

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Söka vård eller vila hemma?

Hos 1177 Vårdguiden får du vägledning vid vanliga symtom hos barn och vuxna. Svara på tre frågor och få tips om egenvård eller var du kan söka vård.

Läs mer på 1177.se


Övrig primärvård

Övrig primärvård

Vårdcentralerna inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) erbjuder flera olika mottagningar inom vår breda verksamhet. 

Våra vårdcentraler har ett brett kunnande inom medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande hälsovård. Dessutom erbjuder flera av våra vårdcentraler särskild inriktning mot vissa områden och diagnoser.

Utbudet kan variera mellan olika vårdcentraler, men de har ett nära samarbete med varandra och med övriga verksamheter inom sjukvården – allt för att du som patient ska få bästa tänkbara vård.

Läs mer om den vård vi erbjuder

Sök jobb

Sök jobb

Kom och arbeta hos oss!

Här gör du skillnad varje dag, och en dag är nästan aldrig den andra lik.

Hos oss finns meningsfulla, roliga och spännande arbeten med goda karriärmöjligheter. Som en av Sveriges största vårdgivare kan vi erbjuda stora utvecklingsmöjligheter inom exempelvis forskning, specialisering eller ledarskap. Vi har stort fokus på utvecklingsfrågor. Vi lär av varandra och arbetar ständigt för att hitta bra arbetsformer. Allt för att på bästa sätt kunna möta och ta hand om alla som kommer till oss.

Våra verksamheter bedrivs i trivsamma lokaler i nära anslutning till kommunikationer. Det råder ingen tvekan om att Sveriges viktigaste arbeten finns hos oss inom vården.

Gemensam värdegrund och medarbetare vi söker

Vi vill självklart att du delar vår gemensamma värdegrund: patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje. Utöver den bör du ha en god klinisk kompetens, stort engagemang och vara genuint intresserad av att förändra många människors liv.

Är du intresserad av administrativt arbete, krävs det inte alltid att du har klinisk kompetens.

Aktuella tjänster hittar du på Stockholms läns landstings webbplats

Student

Student

Dagens studenter är morgondagens medarbetare inom Stockholm läns sjukvårdsområde. 

Stockholms läns sjukvårdsområde välkomnar studenter inom många vårdyrken och med vår breda verksamhet har vi mycket att erbjuda er. Som student är du viktig i vårt arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård.

Varje år genomför ett stort antal studenter sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos Stockholms läns sjukvårdsområde. Kontakta din högskolas samordnare om du är nyfiken på att komma till oss. De hjälper dig att beställa din praktikplats hos den verksamhet du vill utbilda dig inom. Vi behöver få din ansökan senast 15 mars för höstterminen och 15 november för vårterminen.

Vilka kategorier som finns på de olika vårdcentralerna kan variera, men de studentkategorier som finns inom Stockholms läns sjukvårdsområde idag är:

 • Arbetsterapeuter
 • Biomedicinska analytiker
 • Dietister
 • Kuratorer
 • Logopeder
 • Läkare
 • Psykologer
 • Psykoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Sjuksköterskor i grund- och specialistutbildning
 • Undersköterskor
 • Medicinska sekreterare

 

Vi hoppas att vi ses!

Boka videomöte

Boka videomöte

Med videomöte kan du enkelt möta vården på en plats som passar dig. Du bokar och genomför videomöten i din mobiltelefon eller läsplatta via appen Alltid öppet. Du kan endast boka videomöten åt dig själv, inte till dina barn eller andra anhöriga. Vården kan också boka videomöten med dig.

Videomöte är lämpligt för lindriga besvär. Om du bedöms vara i behov av ytterligare undersökning, provtagning eller uppföljning kan du få en tid för besök på mottagning.

Appen Alltid öppet

 • Ladda ner appen Alltid öppet kostnadsfritt från Google Play eller App Store
 • Logga in säkert med BankID.
 • Boka videomöte eller besök på en tid som passar dig.
 • Även vården kan boka ett videomöte med dig.
 • Några minuter innan avtalad tid loggar du in i appen. Du hittar ditt videomöte under rubriken Aktuella ärenden. För att ansluta till videomötet trycker du på "videomöte" och sedan "starta video". Du är då i det virtuella väntrummet. Videomötet startar när vårdgivaren ansluter till mötet.
 • Sitt på en lugn plats med god internetuppkoppling där du kan prata ostört, använd gärna headset.

Avbokningsregler

Det är samma avbokningsregler för videomöten och besök på mottagning. Om du har bokat tiden via appen går det även att avboka via appen. Senast 24 timmar innan ditt besök eller videomöte behöver du avboka, annars debiteras du för uteblivet besök. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller 85 år och äldre.

Avgifter

Det är samma pris för videomöten och besök på mottagning. Frikort gäller. Videomöten betalas via faktura.

Tolk

Om du behöver ha tolk med vid besök på mottagning måste du ringa oss och meddela detta, det går inte att boka tolk via appen. Det finns tyvärr inte möjlighet att ha tolk vid ett videomöte.

Under fortsatt utveckling

Till att börja med testar några vårdcentraler bokningar och videomöten via appen Alltid öppet. Framöver kommer alla vårdcentraler inom Stockholms läns sjukvårdsområde att erbjuda tjänsten.

Läs mer om appen Alltid öppet

När vi har stängt

När vi har stängt

Närakuten Nacka

Inom vissa områden i Stockholm saknas en husläkarjour i det direkta närområdet. Du som behöver vård utanför vår öppettid hänvisas då istället till närmaste närakut.

Närakuterna öppettider är vardagar klockan 8-22 och helger klockan 8-22. Ring gärna och boka en tid innan du besöker dem.

Övriga tider - kontakta 1177. Vid akut allvarlig skada eller sjukdom ring 112.

Akademisk vårdcentral

Akademisk vårdcentral

Studentmottagning
Vi har en studentmottagning där vård- och medicinstudenter gör sin verksamhetsförlagda praktik. Under handledning av ordinarie läkare blir du som patient grundligt undersökt. Att ge studenter möjlighet till praktik är den viktig del av vårt uppdrag som akademisk vårdcentral.

Kompetenscentrum för psykisk ohälsa
Gustavsbergs vårdcentral har ett uppdrag av Stockholms läns sjukvårdsområde att sprida kunskap om hur vård av psykisk ohälsa kan bedrivas på bästa sätt inom primärvården.
Läs mer om kompetenscentrum psykisk ohälsa

Uppdrag som akademisk vårdcentral

Akademiska vårdcentraler sammanför utbildning, utveckling och forskning med vardagen i primärvården. Idag finns det åtta akademiska vårdcentraler inom Stockholms läns landsting. De driver nätverk för att ge stöd och säkerställa kvalitet i utbildning, utveckling och patientnära forskning inom landstinget.

En viktig del för akademiska vårdcentraler är att ta emot vård- och medicinstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. De ska också stimulera medarbetare till akademisk fördjupning för att ge en evidensbaserad, högkvalitativ vård och service till patienterna.

Läs mer på akademiskavardcentraler.se 

Kurser för dig som patient

Kurser för dig som patient

Psykisk ohälsa - aktuell forskning på vårdcentralen

Vi har ett flertal forskningsprojekt på vårdcentralen. Bland annat undersöker vi nya behandlingar för ångest, stress, depression, hälsoångest och sömnproblem genom KBT i grupp samt internet KBT och självbehandlingshjälp i bokformat. Vi undersöker också vikten av kontakt med arbetsplats och stöd för arbetsåtergång vid sjukskrivning.

Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar på Gustavsbergs vårdcentral hösten 2018

Här kan du ladda ner hela höstens program

Vill du hitta vägar till att må bättre? Besväras du eller någon anhörig till dig av sömnbesvär, stress, ångest eller nedstämdhet? Vi erbjuder alla våra listade patienter att komma på föreläsningar som våra psykologer håller varje onsdag. Det är ett tillfälle att få kunskap och strategier för hur en ond cirkel kan brytas och vad du kan göra för att må bättre. Våra teman är: sömn, ångest/oro, stress och depression/nedstämdhet. Närvaron journalförs i din journal.

Kommande datum:

31/10 Besvär med oro – råd och tekniker för hur man kan hjälpa sig själv att hantera ångest, oro och rädslor

7/11 Hitta engagemang när livet känns tungt – råd och tekniker vid nedstämdhet och depression

14/11 Sömnbesvär – att sova bättre och bryta dåliga mönster

21/11 Stress – hitta balans i livet och hantera stress och utmattning

28/11 Besvär med oro – råd och tekniker för hur man kan hjälpa sig själv att hantera ångest, oro och rädslor

5/12 Hitta engagemang när livet känns tungt – råd och tekniker vid nedstämdhet och depression

12/12 Sömnbesvär – att sova bättre och bryta dåliga sömnmönster

19/12 Stress – hitta balans i livet och hantera stress och utmattning

Varmt välkommen på en eller flera föreläsningar!

Var

I konferenslokalen AVC på vårdcentralen

När

Onsdagar 16 -17

Hur

Anmäl dig i receptionen när du kommer, gärna redan 15.45.

Kostnad

100 kronor. Frikort gäller.

Sömnskola

Under hösten 2018 kommer vi att erbjuda sömnskola - KBT i grupp mot sömnbesvär. Den är till för dig som upplever sömnproblem och vill ha hjälp att komma till rätta med dem.

Sömnskolan består av en öppen introducerande föreläsning om sömnbesvär (läs mer under fliken "Öppna föreläsningar"), ett kortare individuellt uppstartssamtal, fyra gruppträffar à 2 timmar som sträcker sig över en månad och en uppföljande gruppträff fyra veckor efter avslut. Vi som håller i sömnskolan är Victoria Sennerstam PTP-psykolog och Åsa Abramsson legitimerad psykolog.

Vi arbetar utifrån självhjälpsboken Sömn – sov bättre med kognitiv beteendeterapi av Marie Söderström. Inledningsvis ligger fokus på att kartlägga din sömn för att hitta mönster och lättare få syn på vad du gör som gynnar sömnen och om det finns saker som inte gynnar sömnen på sikt. Dessa insikter ska sedan leda till att du stegvis genomför beteendeförändringar i riktning mot dina mål gällande sömnen.

Hur?
För att delta behöver du vara listad på vårdcentralen och ha gjort ett besök hos din husläkare. Du kan bokas in till sömnskolan direkt av din läkare eller psykolog, men det går också bra att först gå på den öppna föreläsningen om sömnbesvär för att få mer information. Du kan där träffa och ställa eventuella frågor till Anita, Frida och Albin. Om du så önskar kan du boka in dig till ett individuellt uppstartssamtal i direkt anslutning till föreläsningen.

Var?
I konferensrummet Sandhamn hos psykosociala teamet på Gustavsbergs Vårdcentral.

När?
När du har gått på den öppna föreläsningen om sömnbesvär (läs mer under fliken ”öppna föreläsningar” här till vänster) och haft ett individuellt uppstartssamtal med Anita, Frida eller Albin kan du börja i gruppen.

Gruppträffarna äger rum på torsdagar kl. 8.30-10.30.

Mindfulness

Mindfulness på Gustavsbergs vårdcentral - forskning pågår

Mindfulness är en teknik och ett förhållningssätt med flertusenårig historia. De senaste decennierna har intresset för mindfulness ökat och man har börjat testa tekniken i vård av fysisk och psykisk ohälsa. Intresset är stort, forskning pågår och metoden tycks lovande. Vi fortsätter därför att erbjuda kortare och längre insatser med träning i mindfulness, att vara närvarande i nuet utan att döma. Alla behandlare har grundutbildning i kognitiv beteendeterapi samt erfarenhet av att praktisera och lära ut mindfulness.

De här träffarna är till för dig som är intresserad av att prova eller återuppta mindfulness som ett alternativt sätt att möta stress, smärta, oro eller andra svårigheter i livet. Genom att stanna upp, möta och med en vänlig och accepterande inställning reflektera över det som är smärtsamt skapas en möjlighet att göra medvetna val i stället för att reagera vanemässigt och instinktiv på obehag. Varje tillfälle består framför allt av praktiska medvetenhetsövningar med fokus på kropp och andning, ibland lite teori samt gemensamma reflektioner kring övningarna.

För dig som går hos läkare eller psykolog på vårdcentralen erbjuder vi mindfulnessträning varje vecka. Vi har också 9-veckorskurser.
För dig som är intresserad av kursen; fråga ledarna på mindfulnessträningen eller den psykolog du träffat på vårdcentralen.

När?

Från och med tisdagen den 7 augusti är drop-in tiden åter tisdagar klockan 16.45-17.45. 

Hur?

Det behövs igen föranmälan, registrera dig i kassan en kvart innan klassen börjar. Besöket kostar 100 kr. Frikort gäller.

Var?

Hörsalen på Gustavsbergs vårdcentral.

Vi som lär ut mindfulness på vårdcentralen:

 • Marie Breide
 • Hedda Nyman
 • Amanda Christensen Kaiser

Guidad självhjälp-oro

För dig som går självhjälpsbehandlingen för oro finns det en del i behandlingen där du ska göra en övning i medveten närvaro.Vidare instruktioner för hur du går till väga med övningen finner du i ditt behandlingsmaterial.

Övningen är uppläst av Julia Boberg, och rättigheterna till texten tillhör Erik Andersson

Agorafobi, studie

Vi erbjuder patienter med agorafobi att testa en ny behandlingsmetod med Virtual Reality.

Om du är mellan 18 och 65 år och upplever att du begränsas i din vardag eftersom du är rädd att få panikattacker eller panikliknande symptom på offentliga eller främmande platser (som till exempel i tunnelbana, köpcentrum, hiss, tunnlar och på torg eller andra platser där det kan kännas trångt eller instängt) kan du anmäla intresse för att delta i en studie på Gustavsbergs vårdcentral.

Stark rädsla för att få panikattacker på offentliga platser kallas agorafobi. Det är vanligt att personer med agorafobi undviker platserna helt eller genomlider situationen med hjälp av olika strategier (ha med sig någon, skynda sig, ha med vattenflaska etc).

Forskning har visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv metod för att behandla agorafobi. Målet med KBT-behandlingen är att på sikt minska personens rädsla för de situationer som upplevs som skrämmande. Vägen dit är att hitta nya, effektivare strategier, och närma sig det som är obehagligt istället för att undvika det. Målet med behandlingen är också att öka personens rörelsefrihet så att rädslan inte begränsar vardagen. Tyvärr är delar av behandlingen tidskrävande, vilket gör att inte alla som behöver det får behandling.

Gustavsbergs vårdcentral genomför under 2017 en pilotstudie där vi prövar ett nytt tillägg till etablerad KBT-behandling för agorafobi. Istället för att gå ut i de verkliga miljöer personen fruktar (så kallad in vivo-exponering) kommer vi att genomföra exponering med hjälp av Virtual Reality (VR), det vill säga titta på filmklipp från miljöer i VR-glasögon. Syftet med studien är att få en första idé om huruvida VR kan ersätta in vivo-exponering.

Om du är intresserad av att delta i studien är du välkommen att boka tid för ett första bedömningssamtal för att se om du kan inkluderas i studien. Kontakta vårdcentralen (08-718 73 20) eller boka en webbtid på Mina vårdkontakter.

Projektledare för studienär Johan Lundin, leg. Psykolog på Gustavsbergs vårdcentral, och ansvarig för studien är Erik Hedman, docent , leg. psykolog, Karolinska Institutet och Gustavsbergs vårdcentral.