Brommaplans vårdcentral

Välkommen till oss!Till toppen
icon-newsNyheter

Nyheter

Slut på vaccin

Vi har slut på både influensa- och pneumokockvaccin. Eftersom vaccinet även är slut hos leverantören vet vi inte när vi får in nytt vaccin. 

Vi erbjuder

Vi erbjuder

Här kan du hitta information om våra olika mottagningar.

Läkarmottagning

Du har möjlighet att välja en fast läkarkontakt hos oss. Fördelen med en fast läkarkontakt är att läkaren kan lära känna dina behov och ge dig en samordnad och kontinuerlig vård. Valbara läkare hos oss är:

 • Mikael Pettersson 
 • Olle Eriksson
 • David Bergman
 • Dagmar Halvarsson
 • Rickard Lidström
 • Maria Lund
 • Maria Eliasson (från augusti 2018)
 • Martin Bratt (från september 2018)

Läkarmottagningen erbjuder

Till oss kan du komma med din kroniska sjukdom eller tillfälliga besvär. Vi ger dig en kvalificerad medicinsk bedömning och strävar efter att hjälpa dig på bästa sätt. Vi utreder och behandlar de flesta sjukdomar och besvär.

Ibland finns behov av annan specialistvård och då ordnar vi med remiss för sådan bedömning. Vi kan även hjälpa dig med recept, bedömning av eventuell sjukskrivning samt vissa intyg

På mottagningen kan du både möta specialistläkare och läkare under fortbildning, såsom specialisttjänstgöring (ST) och allmäntjänstgöring (AT).

Senast ändrad: 2018-01-24

Sjuksköterskemottagning

Sjuksköterskemottagningen erbjuder

På sjuksköterskemottagningen hjälper vi dig med besvär som du inte behöver besöka läkare för, som exempelvis injektioner, blodtryckskontroller, sårvård och borttagning av stygn. Vi ger råd och förskriver bland annat hjälpmedel.

Senast ändrad: 2018-01-24

Astma/KOL

Hos oss får du tillgång till ett astma/KOL-team med två specialistutbildade sköterskor samt en specialistläkare. Teamet erbjuder individuell utbildning kring astma, allergi och KOL. Vi samarbetar också med Bromma Rehab Västra KOL-skola vilken innefattar träning och föreläsningar en gång per vecka i cirka 8 veckor.

För att komma till astma/KOL-teamet måste din läkare först skriva en remiss.

Astma/KOL-mottagningen erbjuder

Vi erbjuder dig med allergi, astma eller KOL stöd. Det kan bland annat vara allergitester och kontroll av din lungfunktion, förebyggande insatser, ökad kunskap om din sjukdom och fortlöpande vård. Det finns stora hälsovinster i att sluta röka. Vi hjälper till med rökavvänjning genom rådgivning och motiverande samtal.

Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen arbetar med tobaksavvänjning. De erbjuder telefonsamtal som kan öppna dina ögon för nya möjligheter och lösningar. Du kan också chatta med dem eller fylla i kontaktformuläret på deras webbsida för att bli uppringd.

Läs mer på slutarokalinjen.se

Senast ändrad: 2018-01-24

Diabetesmottagning

Hos oss får du tillgång till ett diabetesteam med en distriktssköterska som har specialistutbildning inom diabetes samt två specialistläkare. Vi samarbetar också med dietister och fotvårdare.

Gruppundervisning om diabetes

Vill du veta mer om din sjukdom diabetes utbyta erfarenheter med andra i en liknande situation? Kom med i vår gruppundervisning som äger rum vår och höst.

Vi träffas totalt fyra gånger samt har ett uppföljningsmöte med olika teman varje gång. Gruppen består av 10-12 personer och pågår cirka 1,5 timme per gång. Alla åldrar är välkomna och det spelar ingen roll när du fick din diabetes.

Ny grupp startar i februari 2018.
Tema för de olika gångerna är:

 • 6 februari: Diabetessjukdomen och blodsockertester (Information av diabetessköterska).
 • 20 februari: Behandling och komplikationer utifrån nationella riktlinjen samt patienten rättigheter. (Information av läkare på Brommaplans vårdcentral)
 • 6 mars: Bra mat vid diabetes. (Information av dietist)
 • 20 mars: Livet med diabetes. (Information av diabetessköterskan)
 • Uppföljningsmöte, hösten 2018.Uppföljning och "hur du sköter dina fötter". (Information av fot- och diabeteslärare)

Anmälan: Telefonnummer 08-123 407 00.
När och var : Klockan 16:00 och 17:30 på vårdcentralen.
Kostnad: Kostnaden är densamma som för ett besök hos diabetessjuksköterskan. Frikort gäller.

Diabetesmottagningen erbjuder

Vi erbjuder dig med diabetes stöd och fortlöpande vård. Det kan exempelvis vara kontroll av blodtryck och blodsocker, utvärdering av behandling och hjälp med självtester. Vi ger även råd och information kring kost och motion för att du på bästa sätt ska kunna hantera och leva med din sjukdom.

Senast ändrad: 2018-01-24

Intyg

Priser för intyg

 • Anställning, friskintyg: 625 kronor
 • Arbetsförmedling, intyg angående placering med mera: Timtaxa*
 • Behandlingshjälpmedel eller läkemedel, intyg om innehav exempelvis inför en resa: 313 kronor
 • Försäkringsbolag, alla intyg: Timtaxa*
 • Förstadagsintyg till arbetsgivare: 313 kronor
 • Körkortstillstånd, hälsodeklaration: 625 kronor
 • Livsmedelsintyg: Timtaxa*
 • Reseåterbud, intyg till resebyrå: 313 kronor
 • Rättsintyg: Timtaxa*
 • Skolgång, intyg som rör barns skolsituation: 313 kronor

* Timtaxa innebär 250 kronor plus eventuell moms per påbörjad kvart.

Uppge att det gäller intyg när du bokar din tid. Avgifter för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Även barn och ungdomar under 18 år betalar avgift för intyg. Kostnaden beror på hur mycket arbete vi behöver för att sammanställa intyget.

Senast ändrad: 2018-03-09

Psykosocialt stöd barn och unga

Tranebergs vårdcentral erbjuder rådgivning, kartläggning och kortare behandling av psykisk ohälsa riktat till barn och ungdomar (0-17 år) samt deras föräldrar. Vi kan även remittera vidare om så behövs.

För att kunna påbörja psykologisk behandling ska vårdnadshavare ha gett sitt samtycke. När det gäller barn under sex år rekommenderar vi att vårdnadshavare kommer på första besöket utan barnet för att kunna bilda en uppfattning av bekymren.

Telefonnummer: 08-687 70 18, vardagar 7.30-17.30.
Kostnad: Vården är avgiftsfri.
Remiss: Det krävs ingen remiss och du kan söka oavsett var i Stockholm du bor eller på vilken vårdcentral du är listad.
Här finns vi: Tranebergs vårdcentral, Tranebergsplan 1, Bromma.

Senast ändrad: 2018-03-08

Psykosocialt stöd

Vårt psykosociala team för vuxna erbjuder bedömning, rådgivning och behandling till dig som är 18 år eller äldre. I teamet arbetar två kuratorer och en psykolog. Du bokar tid via vårt bokningsnummer 08-12340700 eller vid besök hos din läkare. 

Telefonnummer: 08-123 407 00, vardagar 8-17.
Kostnad: Se Avgifter i den toppmenyn, Frikort gäller.

Psykosocial mottagning erbjuder

Vi erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för dig som mår psykiskt dåligt. Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter eller är i kris. Om bekymren vuxit sig så pass stora att du är i behov av psykiatrisk specialistvård erbjuder vi rådgivning och vidare remittering.

Hjälplinjen hos 1177 Vårdguiden erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd alla dagar klockan 13-22. Telefonnummer: 0771- 22 00 60.

Läs mer om Hjälplinjen

Senast ändrad: 2018-01-24

Rehabilitering

Kontakta oss på telefon 08-123 407 00 för att komma i kontakt med vår rehabkoordinator. Att träffa rehabkoordinatorn är kostnadsfritt.

Skador, sjukdomar eller funktionshinder kan påverka din livssituation på olika sätt. Om du har varit eller fortfarande är sjuk eller skadad kan du behöva rehabilitering för att få tillbaka så mycket av din fysiska och psykiska förmåga som möjligt. Förutom mer handfast vård erbjuder vi också många utbildningar kring olika sjukdomar och skador.

Vi kan också hjälpa dig prova ut rätt hjälpmedel. 

Senast ändrad: 2018-01-24

SVEA-syster

Tillsammans blir vi bättre!

Vi samarbetar med akutsjukhusen, geriatriken samt med Stockholms Stad för att skapa bättre liv för sjuka med komplexa vårdbehov. För att bättre tillgodose dessa behov och skapa trygghet har vi SVEA-syster Martina Wärlander på plats. 

Kontakt

Du kontaktar Martina via äldre mottagningens telefonnummer 08-123 407 09, vardagar 13-14.

Senast ändrad: 2018-05-17

Vaccination

Slut på vaccin

Vi har slut på både influensa- och pneumokockvaccin och måste därför ställa in vår drop-in tills vidare. Eftersom vaccinet är slut hos leverantören vet vi inte om vi kommer att få in nytt vaccin. Vi återkommer så fort vi vet mer.

Influensavaccination

Perioden 6 november 2018 till 28 februari 2019 pågår kampanjen för vaccination mot säsongsinfluensan. Du är välkommen att vaccinera dig hos oss. Från 6 november till och med 6 december har vi drop-in-tider. Därefter tidsbokning.

Drop-in

Tisdag och torsdag 13.30-15

Under säsong erbjuder landstinget gratis influensa- och pneumokockvaccination till äldre (personer som är eller fyller 65 år) och vissa kroniskt sjuka samt gratis influensavaccination till gravida. Till kroniskt sjuka räknas personer med kronisk hjärtsvikt, diabetes, svår astma, behandlingskrävande KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, eller andningssvikt. 

Ring våra mottagningssköterskor för mer information kring vaccinationer.

För mer omfattande vaccinationer inför utlandsresa hänvisar vi till vaccinationscentraler. Avgiften för vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Även barn och ungdom under 18 år betalar avgift.

Senast ändrad: 2018-03-06

Äldremottagning

Du når vår äldremottagningen direkt genom att ringa telefon 08 - 123 407 09, vardagar 13-14.

Övriga tider är du välkommen att ringa på vårt ordinarie telefonnummer 08 - 123 407 00, vardagar kl 8-17.

Äldremottagningen erbjuder

Du som är 75 år eller äldre är välkommen till äldremottagningen. Kontakta oss gärna för ett inledande hälsosamtal med en sjuksköterska. Vi erbjuder bland annat en individuell vårdplanering, genomgång av dina mediciner, hjälp vid inkontinens och minnesutredning. Vid behov får du även kontakt med andra specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut.

Senast ändrad: 2018-01-24
Kontakt

Kontakt

 

Boka tid

Boka tid via webben

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt boka, omboka och avboka tid dygnet runt. Du använder e-legitimation eller sms och lösenord för att logga in. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Boka tid via telefon

Telefonnummer: 08- 123 407 00
Telefontid: vardagar 8-17

Välkommen att ringa och boka tid. Om du vill slippa vänta i telefonkö kan vi ringa upp dig. Du knappar in ditt telefonnummer och får en tid när en sjuksköterska kommer att ringa till dig.

SMS-påminnelse

Du kan få en SMS-påminnelse av bokade besök som skickas två dagar före bokat besök. Om du byter mobiltelefonnummer är det ditt ansvar att snarast meddela det till vårdcentralen.

Avboka tid

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Uteblivna eller för sent avbokade besök kommer du debiteras för. Detta gäller även barn och ungdomar under 18 år och om du har frikort.

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss gärna redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Öppettider

Vårdcentralens öppettider

Vardagar 8-17

Synpunkter

Du får gärna mejla in dina synpunkter till oss. men tänk på att aldrig skicka något som innehåller patientuppgifter via e-post.

synpunkter.brommaplan@sll.se

När vi har stängt

När vi har stängt

Brommaplans husläkarjour

När vi har stängt hänvisar vi till Husläkarjouren som erbjuder vård på kvällar och helger när din vårdcentral är stängd. Det kan handla om akuta besvär som inte är livshotande, till exempel infektioner i luftvägarna, öroninflammation, halsfluss, urinvägsinfektioner, sårskador eller allergiska reaktioner.

Husläkarjouren har inte tillgång till röntgen eller laboratorium och kan bara utföra enklare provtagning.

Husläkarjourernas öppettider är vardagar klockan 17-22 och helger klockan 8-22. Ring gärna och boka en tid innan du besöker dem.

Övriga tider - kontakta 1177. Vid akut allvarlig skada eller sjukdom ring 112.

Bli patient

Bli patient

Välkommen att välja oss som din vårdcentral!

Du väljer oss som din vårdcentral genom att lista dig hos oss. Det kan du göra enkelt via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att fylla i vår blankett och posta till oss. Vi kan även ordna det på plats när du kommer. 

Du har även möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Fördelen med en fast läkarkontakt är att läkaren kan lära känna dina behov och ge dig en samordnad och kontinuerlig vård.

Det kan hända att läkaren du vill välja redan har så många patienter att de inte kan ta emot några nya. Då kan du välja en annan tills vidare och sedan lista om dig när din önskade läkare är ledig.

Ladda ned

Listningsblankett vuxen (pdf)
Listningsblankett barn (pdf)

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården dygnet runt. Du kan till exempel boka, omboka och avboka tid eller förnya recept. Du använder e-legitimation eller sms och lösenord för att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Här är en del av innehållet du får vid inloggat läge:

Läs din journal

Du som är över 16 år kan läsa följande information i inloggat läge:

 • journalanteckningar
 • vissa provsvar
 • diagnoser
 • vårdbesök

All information som finns i journalen kan inte visas på grund av tekniska begränsningar. Det kommer att läggas till mer information så snart det blir möjligt. Den äldsta journal-informationen är i de flesta fall från 1 januari 2016.

Översikt recept och läkemedel

Du får ta del av de elektroniska recept där du har något kvar att hämta ut och kan se vilka läkemedel du har hämtat ut i Sverige under de senaste 15 månaderna. Du kan också se de tillfällen då förskrivare, farmaceuter och sjuksköterskor har läst vilka läkemedel du har hämtat ut.

Förnya recept

När ditt läkemedel börjar ta slut förnyar du det enklast via nätet. Du loggar in och väljer den vårdcentral som gett dig receptet. Mottagningen bedömer om de kan förlänga receptet eller om de behöver träffa dig först. Vårdpersonalen förlänger receptet och du får ett meddelande när det kan hämtas ut på apoteket.

Information om ditt högkostnadsskydd för läkemedel och hjälpmedel

Du kan ta del av hur mycket du under högkostnadsperioden har betalat för läkemedel och hjälpmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Du kan se om du får någon rabatt vid nästa köp och hur mycket mer du behöver betala innan du får frikort.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Praktiskt vid besök

Praktiskt vid besök

Hitta hit

Vi finns vid Brommplan på Klädesvägen 12, nära tunnelbana och bussar.

Kollektivt
T-bana grön linje, 17 eller 19 till station Brommaplan. Ta höger mot Klädesvägen 12. 
Buss kör från Ekerö, Danderyd, Solna och Sundbyberg till Brommaplan.

Bil
Parkering finns utanför ICA eller i parkeringshuset vid Klädesvägen, mitt emot entrén till vårdcentralen.

Karta

Tillgänglighet
Vårdcentralen ligger 1 trappa upp. 

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Vi som jobbar här

Vi som jobbar här

Mikael Pettersson

Specialist i allmänmedicin, Medicinskt ansvarig läkare, Ledning

Björn Sjöberg

AT-läkare

Dagmar Halvarsson

Specialist i allmänmedicin

David Bergman

Specialist i allmänmedicin

Föräldraledig

Emma Wahlqvist Lotker

Specialist i allmänmedicin

Gertrude Ahlqvist

ST-läkare

Golnaz Sadat

ST-läkare

Göran Redin

Specialist i allmänmedicin

Maria Eliasson

Specialist i allmänmedicin

Maria Lund

SPECIALIST I ALLMÄNMEDICIN

Martin Bratt

Specialist i allmänmedicin

Maryam Zandi

ST-läkare

Mathias Björk

ST-läkare

Olle Eriksson

Specialist i allmänmedicin

Rickard Lidström

Specialist i allmänmedicin

Sigrun Svanholm

Specialist i allmänmedicin

Simeon Letmark Sundelius

St-läkare

Torgny Magnusson

Specialist i allmänmedicin, Ledning

Weaam Am Ali

ST-läkare

Ylva Hartman Nord

ST-läkare

Anette Rosberg

Diabetessköterska

Anna Lagunoff

Distrikts/Diabetessköterska

Birgitta Abefelt

Sjuksköterska

Carina Lindblad

Sjuksköterska

Carina Wallin Larsson

Distriktssköterska

Jessica Johansson

Sjuksköterska

Linn Forsman

Sjuksköterska

Malin Riese

Distriktssköterska

Maria Bengtsson

Distriktssköterska

Mari Orre

Sjuksköterska

Mariann Hamberg

Distrikts-/astmasköterska

Maud Dahl

Distriktssköterska

Mikaela Wahlberg

Sjuksköterska

Martina Wärlander

Sjuksköterska

Pernilla Björk

Sjuksköterska

Sandra Westergren

Sjuksköterska

Åsa Morin

Sjuksköterska

Eva Danielsson

Undersköterska

Karin Lindström

Undersköterska

Liselott Stark

Undersköterska

Mirjam

Undersköterska

Gerd Tinglöf-Engström

Verksamhetschef

Johanna Högberg

Enhetschef

Anna-Lena Jilborg

Medicinsk sekreterare

Jessica Löf

Medicinsk sekreterare

Karin Näslund

Medicinsk sekreterare

Linda Stjernholm

Medicinsk sekreterare

Marie Hansson

Medicinsk sekreterare

Ellinor Wesström

Undersköterska

Joakim Eklund

Kurator

Karin Simon

Kurator

Sandra Sedighi

Psykolog

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Söka vård eller vila hemma?

Hos 1177 Vårdguiden får du vägledning vid vanliga symtom hos barn och vuxna. Svara på tre frågor och få tips om egenvård eller var du kan söka vård.

Läs mer på 1177.se


Övrig primärvård

Övrig primärvård

Vårdcentralerna inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) erbjuder flera olika mottagningar inom vår breda verksamhet. 

Våra vårdcentraler har ett brett kunnande inom medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande hälsovård. Dessutom erbjuder flera av våra vårdcentraler särskild inriktning mot vissa områden och diagnoser.

Utbudet kan variera mellan olika vårdcentraler, men de har ett nära samarbete med varandra och med övriga verksamheter inom sjukvården – allt för att du som patient ska få bästa tänkbara vård.

Läs mer om den vård vi erbjuder

Sök jobb

Sök jobb

Kom och arbeta hos oss!

Här gör du skillnad varje dag, och en dag är nästan aldrig den andra lik.

Hos oss finns meningsfulla, roliga och spännande arbeten med goda karriärmöjligheter. Som en av Sveriges största vårdgivare kan vi erbjuda stora utvecklingsmöjligheter inom exempelvis forskning, specialisering eller ledarskap. Vi har stort fokus på utvecklingsfrågor. Vi lär av varandra och arbetar ständigt för att hitta bra arbetsformer. Allt för att på bästa sätt kunna möta och ta hand om alla som kommer till oss.

Våra verksamheter bedrivs i trivsamma lokaler i nära anslutning till kommunikationer. Det råder ingen tvekan om att Sveriges viktigaste arbeten finns hos oss inom vården.

Gemensam värdegrund och medarbetare vi söker

Vi vill självklart att du delar vår gemensamma värdegrund: patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje. Utöver den bör du ha en god klinisk kompetens, stort engagemang och vara genuint intresserad av att förändra många människors liv.

Är du intresserad av administrativt arbete, krävs det inte alltid att du har klinisk kompetens.

Aktuella tjänster hittar du på Stockholms läns landstings webbplats

Student

Student

Dagens studenter är morgondagens medarbetare inom Stockholm läns sjukvårdsområde. 

Stockholms läns sjukvårdsområde välkomnar studenter inom många vårdyrken och med vår breda verksamhet har vi mycket att erbjuda er. Som student är du viktig i vårt arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård.

Varje år genomför ett stort antal studenter sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos Stockholms läns sjukvårdsområde. Kontakta din högskolas samordnare om du är nyfiken på att komma till oss. De hjälper dig att beställa din praktikplats hos den verksamhet du vill utbilda dig inom. Vi behöver få din ansökan senast 15 mars för höstterminen och 15 november för vårterminen.

Vilka kategorier som finns på de olika vårdcentralerna kan variera, men de studentkategorier som finns inom Stockholms läns sjukvårdsområde idag är:

 • Arbetsterapeuter
 • Biomedicinska analytiker
 • Dietister
 • Kuratorer
 • Logopeder
 • Läkare
 • Psykologer
 • Psykoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Sjuksköterskor i grund- och specialistutbildning
 • Undersköterskor
 • Medicinska sekreterare

 

Vi hoppas att vi ses!

Kurser för dig som patient

Kurser för dig som patient

Gruppundervisning om diabetes

Vill du veta mer om din sjukdom diabetes utbyta erfarenheter med andra i en liknande situation? Kom med i vår gruppundervisning som äger rum vår och höst.

Vi träffas totalt fyra gånger samt har ett uppföljningsmöte med olika teman varje gång. Gruppen består av 10-12 personer och pågår cirka 1,5 timme per gång. Alla åldrar är välkomna och det spelar ingen roll när du fick din diabetes.

Ny grupp startar i februari 2018
Tema för de olika gångerna är:

 • 6 mars: Bra mat vid diabetes. (Information av dietist)
 • 20 mars: Behandling och komplikationer utifrån nationella riktlinjen samt patienten rättigheter. (Information av läkare på Brommaplans vårdcentral)
 • 11 april : Livet med diabetes. (Information av diabetessköterskan)
 • Uppföljningsmöte, hösten 2018.Uppföljning och "hur du sköter dina fötter". (Information av fot- och diabeteslärare)

Anmälan: Telefonnummer 08-123 407 00.
När och var : Klockan 16:00 och 17:30 på vårdcentralen. 
Kostnad: Kostnaden är densamma som för ett besök hos diabetessjuksköterskan. Frikort gäller.